ตั้งศาลพระภูมินนทบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์นนทบุรี
จัดพิธีไหว้ครูนนทบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีนนทบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคนนทบุรี
จัดพิธีครอบครูนนทบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญนนทบุรี
ตั้งศาลพระภูมินนทบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงนนทบุรี
จัดพิธียกเสาเอกนนทบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎นนทบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูนนทบุรี
พิธีการไหว้ครูนนทบุรี
สู่ขวัญบูลกุลนนทบุรี
ดูฮวงจุ้ยนนทบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมนนทบุรี
ตั้งศาลพระภูมินนทบุรี
การตั้งศาลพระภูมินนทบุรี
ตั้งศาลตายายนนทบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่นนทบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีนนทบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีนนทบุรี
ยกเสาเอกนนทบุรี
วางศิลาฤกษ์นนทบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางกรวย
จัดพิธีพราหมณ์บางกรวย
จัดพิธีพราหมณ์บางขนุน
จัดพิธีพราหมณ์บางขุนกอง
จัดพิธีพราหมณ์บางคูเวียง
จัดพิธีพราหมณ์บางสีทอง
จัดพิธีพราหมณ์ปลายบาง
จัดพิธีพราหมณ์มหาสวัสดิ์
จัดพิธีพราหมณ์วัดชลอ
จัดพิธีพราหมณ์ศาลากลาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางบัวทอง
จัดพิธีพราหมณ์บางคูรัด
จัดพิธีพราหมณ์บางบัวทอง
จัดพิธีพราหมณ์บางรักพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์บางรักใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์พิมลราช
จัดพิธีพราหมณ์ละหาร
จัดพิธีพราหมณ์ลำโพ
จัดพิธีพราหมณ์โสนลอย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์บางม่วง
จัดพิธีพราหมณ์บางเลน
จัดพิธีพราหมณ์บางแม่นาง
จัดพิธีพราหมณ์บางใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
จัดพิธีพราหมณ์เสาธงหิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปากเกร็ด
จัดพิธีพราหมณ์คลองข่อย
จัดพิธีพราหมณ์คลองพระอุดม
จัดพิธีพราหมณ์คลองเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าอิฐ
จัดพิธีพราหมณ์บางตลาด
จัดพิธีพราหมณ์บางตะไนย์
จัดพิธีพราหมณ์บางพลับ
จัดพิธีพราหมณ์บางพูด
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ปากเกร็ด
จัดพิธีพราหมณ์อ้อมเกร็ด
จัดพิธีพราหมณ์เกาะเกร็ด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดขวัญ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าทราย
จัดพิธีพราหมณ์บางกระสอ
จัดพิธีพราหมณ์บางกร่าง
จัดพิธีพราหมณ์บางรักน้อย
จัดพิธีพราหมณ์บางศรีเมือง
จัดพิธีพราหมณ์บางเขน
จัดพิธีพราหมณ์บางไผ่
จัดพิธีพราหมณ์สวนใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ไทรม้า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไทรน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ขุนศรี
จัดพิธีพราหมณ์คลองขวาง
จัดพิธีพราหมณ์ทวีวัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ราษฎร์นิยม
จัดพิธีพราหมณ์หนองเพรางาย
จัดพิธีพราหมณ์ไทรน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ไทรใหญ่