ตั้งศาลพระภูมิภูเก็ต รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ภูเก็ต
จัดพิธีไหว้ครูภูเก็ต
บวงสรวงพระแม่ธรณีภูเก็ต
จัดบวงสรวงพญานาคภูเก็ต
จัดพิธีครอบครูภูเก็ต
จัดพิธีสู่ขวัญภูเก็ต
ตั้งศาลพระภูมิภูเก็ต
รับจัดพิธีบวงสรวงภูเก็ต
จัดพิธียกเสาเอกภูเก็ต
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ภูเก็ต ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูภูเก็ต
พิธีการไหว้ครูภูเก็ต
สู่ขวัญบูลกุลภูเก็ต
ดูฮวงจุ้ยภูเก็ต
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมภูเก็ต
ตั้งศาลพระภูมิภูเก็ต
การตั้งศาลพระภูมิภูเก็ต
ตั้งศาลตายายภูเก็ต
ตั้งศาลเจ้าที่ภูเก็ต
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีภูเก็ต  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีภูเก็ต
ยกเสาเอกภูเก็ต
วางศิลาฤกษ์ภูเก็ต
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกะทู้
จัดพิธีพราหมณ์กมลา
จัดพิธีพราหมณ์กะทู้
จัดพิธีพราหมณ์ป่าตอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอถลาง
จัดพิธีพราหมณ์ป่าคลอก
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสุนทร
จัดพิธีพราหมณ์สาคู
จัดพิธีพราหมณ์เชิงทะเล
จัดพิธีพราหมณ์เทพกระษัตรี
จัดพิธีพราหมณ์ไม้ขาว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองภูเก็ต
จัดพิธีพราหมณ์กะรน
จัดพิธีพราหมณ์ฉลอง
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์รัษฎา
จัดพิธีพราหมณ์ราไวย์
จัดพิธีพราหมณ์วิชิต
จัดพิธีพราหมณ์เกาะแก้ว