ตั้งศาลพระภูมิสตูล รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สตูล
จัดพิธีไหว้ครูสตูล
บวงสรวงพระแม่ธรณีสตูล
จัดบวงสรวงพญานาคสตูล
จัดพิธีครอบครูสตูล
จัดพิธีสู่ขวัญสตูล
ตั้งศาลพระภูมิสตูล
รับจัดพิธีบวงสรวงสตูล
จัดพิธียกเสาเอกสตูล
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎สตูล ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูสตูล
พิธีการไหว้ครูสตูล
สู่ขวัญบูลกุลสตูล
ดูฮวงจุ้ยสตูล
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสตูล
ตั้งศาลพระภูมิสตูล
การตั้งศาลพระภูมิสตูล
ตั้งศาลตายายสตูล
ตั้งศาลเจ้าที่สตูล
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสตูล  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสตูล
ยกเสาเอกสตูล
วางศิลาฤกษ์สตูล
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมะนัง
จัดพิธีพราหมณ์นิคมพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ปาล์มพัฒนา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอควนกาหลง
จัดพิธีพราหมณ์ควนกาหลง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งนุ้ย
จัดพิธีพราหมณ์อุไดเจริญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอควนโดน
จัดพิธีพราหมณ์ควนสตอ
จัดพิธีพราหมณ์ควนโดน
จัดพิธีพราหมณ์ย่านซื่อ
จัดพิธีพราหมณ์วังประจัน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งหว้า
จัดพิธีพราหมณ์ขอนคลาน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งบุหลัง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหว้า
จัดพิธีพราหมณ์นาทอน
จัดพิธีพราหมณ์ป่าแก่บ่อหิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าแพ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าเรือ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าแพ
จัดพิธีพราหมณ์สาคร
จัดพิธีพราหมณ์แป-ระ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอละงู
จัดพิธีพราหมณ์กำแพง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำผุด
จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำ
จัดพิธีพราหมณ์ละงู
จัดพิธีพราหมณ์เขาขาว
จัดพิธีพราหมณ์แหลมสน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คลองขุด
จัดพิธีพราหมณ์ควนขัน
จัดพิธีพราหมณ์ควนโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ฉลุง
จัดพิธีพราหมณ์ตันหยงโป
จัดพิธีพราหมณ์ตำมะลัง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านควน
จัดพิธีพราหมณ์ปูยู
จัดพิธีพราหมณ์พิมาน
จัดพิธีพราหมณ์เกตรี
จัดพิธีพราหมณ์เกาะสาหร่าย
จัดพิธีพราหมณ์เจ๊ะบิลัง