ตั้งศาลพระภูมิสระบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สระบุรี
จัดพิธีไหว้ครูสระบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีสระบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคสระบุรี
จัดพิธีครอบครูสระบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญสระบุรี
ตั้งศาลพระภูมิสระบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงสระบุรี
จัดพิธียกเสาเอกสระบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎สระบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูสระบุรี
พิธีการไหว้ครูสระบุรี
สู่ขวัญบูลกุลสระบุรี
ดูฮวงจุ้ยสระบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสระบุรี
ตั้งศาลพระภูมิสระบุรี
การตั้งศาลพระภูมิสระบุรี
ตั้งศาลตายายสระบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่สระบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสระบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสระบุรี
ยกเสาเอกสระบุรี
วางศิลาฤกษ์สระบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอดอนพุด
จัดพิธีพราหมณ์ดงตะงาว
จัดพิธีพราหมณ์ดอนพุด
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่หลิ่ว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านหมอ
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดน้อย
จัดพิธีพราหมณ์บางโขมด
จัดพิธีพราหมณ์บ้านครัว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหมอ
จัดพิธีพราหมณ์สร่างโศก
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หรเทพ
จัดพิธีพราหมณ์โคกใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่ขวาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระพุทธบาท
จัดพิธีพราหมณ์ขุนโขลน
จัดพิธีพราหมณ์ธารเกษม
จัดพิธีพราหมณ์นายาว
จัดพิธีพราหมณ์พระพุทธบาท
จัดพิธีพราหมณ์พุกร่าง
จัดพิธีพราหมณ์พุคำจาน
จัดพิธีพราหมณ์หนองแก
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยป่าหวาย
จัดพิธีพราหมณ์เขาวง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมวกเหล็ก
จัดพิธีพราหมณ์ซับสนุ่น
จัดพิธีพราหมณ์มวกเหล็ก
จัดพิธีพราหมณ์มิตรภาพ
จัดพิธีพราหมณ์ลำพญากลาง
จัดพิธีพราหมณ์ลำสมพุง
จัดพิธีพราหมณ์หนองย่างเสือ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังม่วง
จัดพิธีพราหมณ์คำพราน
จัดพิธีพราหมณ์วังม่วง
จัดพิธีพราหมณ์แสลงพัน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวิหารแดง
จัดพิธีพราหมณ์คลองเรือ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านลำ
จัดพิธีพราหมณ์วิหารแดง
จัดพิธีพราหมณ์หนองสรวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองหมู
จัดพิธีพราหมณ์เจริญธรรม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองแค
จัดพิธีพราหมณ์กุ่มหัก
จัดพิธีพราหมณ์คชสิทธิ์
จัดพิธีพราหมณ์บัวลอย
จัดพิธีพราหมณ์หนองจรเข้
จัดพิธีพราหมณ์หนองจิก
จัดพิธีพราหมณ์หนองนาก
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาหมอ
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลิง
จัดพิธีพราหมณ์หนองแขม
จัดพิธีพราหมณ์หนองแค
จัดพิธีพราหมณ์หนองโรง
จัดพิธีพราหมณ์หนองไข่น้ำ
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยขมิ้น
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยทราย
จัดพิธีพราหมณ์โคกตูม
จัดพิธีพราหมณ์โคกแย้
จัดพิธีพราหมณ์โพนทอง
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่ต่ำ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองแซง
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงหวาน
จัดพิธีพราหมณ์หนองกบ
จัดพิธีพราหมณ์หนองควายโซ
จัดพิธีพราหมณ์หนองสีดา
จัดพิธีพราหมณ์หนองหัวโพ
จัดพิธีพราหมณ์หนองแซง
จัดพิธีพราหมณ์เขาดิน
จัดพิธีพราหมณ์โคกสะอาด
จัดพิธีพราหมณ์ไก่เส่า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองโดน
จัดพิธีพราหมณ์ดอนทอง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลับ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโปร่ง
จัดพิธีพราหมณ์หนองโดน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแก้ง
จัดพิธีพราหมณ์ผึ้งรวง
จัดพิธีพราหมณ์พุแค
จัดพิธีพราหมณ์หน้าพระลาน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยบง
จัดพิธีพราหมณ์เขาดินพัฒนา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กุดนกเปล้า
จัดพิธีพราหมณ์ดาวเรือง
จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งชัน
จัดพิธีพราหมณ์ตะกุด
จัดพิธีพราหมณ์นาโฉง
จัดพิธีพราหมณ์ปากข้าวสาร
จัดพิธีพราหมณ์ปากเพรียว
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาไหล
จัดพิธีพราหมณ์หนองยาว
จัดพิธีพราหมณ์หนองโน
จัดพิธีพราหมณ์โคกสว่าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเสาไห้
จัดพิธีพราหมณ์งิ้วงาม
จัดพิธีพราหมณ์ต้นตาล
จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
จัดพิธีพราหมณ์พระยาทด
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงงาม
จัดพิธีพราหมณ์ศาลารีไทย
จัดพิธีพราหมณ์สวนดอกไม้
จัดพิธีพราหมณ์หัวปลวก
จัดพิธีพราหมณ์เมืองเก่า
จัดพิธีพราหมณ์เริงราง
จัดพิธีพราหมณ์เสาไห้

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแก่งคอย
จัดพิธีพราหมณ์ชะอม
จัดพิธีพราหมณ์ชำผักแพว
จัดพิธีพราหมณ์ตาลเดี่ยว
จัดพิธีพราหมณ์ทับกวาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าคล้อ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตูม
จัดพิธีพราหมณ์ท่ามะปราง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านป่า
จัดพิธีพราหมณ์สองคอน
จัดพิธีพราหมณ์หินซ้อน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแห้ง
จัดพิธีพราหมณ์เตาปูน
จัดพิธีพราหมณ์แก่งคอย