ตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สุรินทร์
จัดพิธีไหว้ครูสุรินทร์
บวงสรวงพระแม่ธรณีสุรินทร์
จัดบวงสรวงพญานาคสุรินทร์
จัดพิธีครอบครูสุรินทร์
จัดพิธีสู่ขวัญสุรินทร์
ตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์
รับจัดพิธีบวงสรวงสุรินทร์
จัดพิธียกเสาเอกสุรินทร์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สุรินทร์ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูสุรินทร์
พิธีการไหว้ครูสุรินทร์
สู่ขวัญบูลกุลสุรินทร์
ดูฮวงจุ้ยสุรินทร์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสุรินทร์
ตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์
การตั้งศาลพระภูมิสุรินทร์
ตั้งศาลตายายสุรินทร์
ตั้งศาลเจ้าที่สุรินทร์
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสุรินทร์  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสุรินทร์
ยกเสาเอกสุรินทร์
วางศิลาฤกษ์สุรินทร์
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพนมดงรัก
จัดพิธีพราหมณ์จีกแดก
จัดพิธีพราหมณ์ตาเมียง
จัดพิธีพราหมณ์บักได
จัดพิธีพราหมณ์โคกกลาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีณรงค์
จัดพิธีพราหมณ์ณรงค์
จัดพิธีพราหมณ์ตรวจ
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสุข
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์แจนแวน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเขวาสินรินทร์
จัดพิธีพราหมณ์ตากูก
จัดพิธีพราหมณ์บึง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแร่
จัดพิธีพราหมณ์ปราสาททอง
จัดพิธีพราหมณ์เขวาสินรินทร์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนนารายณ์
จัดพิธีพราหมณ์คำผง
จัดพิธีพราหมณ์ระเวียง
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองเทพ
จัดพิธีพราหมณ์โนน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกาบเชิง
จัดพิธีพราหมณ์กาบเชิง
จัดพิธีพราหมณ์คูตัน
จัดพิธีพราหมณ์ด่าน
จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียน
จัดพิธีพราหมณ์แนงมุด
จัดพิธีพราหมณ์โคกตะเคียน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอจอมพระ
จัดพิธีพราหมณ์กระหาด
จัดพิธีพราหมณ์จอมพระ
จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสง
จัดพิธีพราหมณ์บุแกรง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านผือ
จัดพิธีพราหมณ์ลุ่มระวี
จัดพิธีพราหมณ์หนองสนิท
จัดพิธีพราหมณ์เป็นสุข
จัดพิธีพราหมณ์เมืองลีง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมพลบุรี
จัดพิธีพราหมณ์กระเบื้อง
จัดพิธีพราหมณ์ชุมพลบุรี
จัดพิธีพราหมณ์นาหนองไผ่
จัดพิธีพราหมณ์ยะวึก
จัดพิธีพราหมณ์ศรีณรงค์
จัดพิธีพราหมณ์สระขุด
จัดพิธีพราหมณ์หนองเรือ
จัดพิธีพราหมณ์เมืองบัว
จัดพิธีพราหมณ์ไพรขลา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าตูม
จัดพิธีพราหมณ์กระโพ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกุลา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตูม
จัดพิธีพราหมณ์บะ
จัดพิธีพราหมณ์บัวโคก
จัดพิธีพราหมณ์พรมเทพ
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองเมธี
จัดพิธีพราหมณ์เมืองแก
จัดพิธีพราหมณ์โพนครก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบัวเชด
จัดพิธีพราหมณ์จรัส
จัดพิธีพราหมณ์ตาวัง
จัดพิธีพราหมณ์บัวเชด
จัดพิธีพราหมณ์สะเดา
จัดพิธีพราหมณ์สำเภาลูน
จัดพิธีพราหมณ์อาโพน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปราสาท
จัดพิธีพราหมณ์กังแอน
จัดพิธีพราหมณ์กันตรวจระมวล
จัดพิธีพราหมณ์ตานี
จัดพิธีพราหมณ์ตาเบา
จัดพิธีพราหมณ์ทมอ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งมน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านพลวง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านไทร
จัดพิธีพราหมณ์ประทัดบุ
จัดพิธีพราหมณ์ปราสาททนง
จัดพิธีพราหมณ์ปรือ
จัดพิธีพราหมณ์สมุด
จัดพิธีพราหมณ์หนองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์เชื้อเพลิง
จัดพิธีพราหมณ์โคกยาง
จัดพิธีพราหมณ์โคกสะอาด
จัดพิธีพราหมณ์โชคนาสาม
จัดพิธีพราหมณ์ไพล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอรัตนบุรี
จัดพิธีพราหมณ์กุดขาคีม
จัดพิธีพราหมณ์ดอนแรด
จัดพิธีพราหมณ์ทับใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์น้ำเขียว
จัดพิธีพราหมณ์ยางสว่าง
จัดพิธีพราหมณ์รัตนบุรี
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวทอง
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวบาน
จัดพิธีพราหมณ์เบิด
จัดพิธีพราหมณ์แก
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลำดวน
จัดพิธีพราหมณ์ตระเปียงเตีย
จัดพิธีพราหมณ์ตรำดม
จัดพิธีพราหมณ์ลำดวน
จัดพิธีพราหมณ์อู่โลก
จัดพิธีพราหมณ์โชคเหนือ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศีขรภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์กุดหวาย
จัดพิธีพราหมณ์ขวาวใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์คาละแมะ
จัดพิธีพราหมณ์จารพัต
จัดพิธีพราหมณ์ช่างปี่
จัดพิธีพราหมณ์ตรมไพร
จัดพิธีพราหมณ์ตรึม
จัดพิธีพราหมณ์นารุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์ผักไหม
จัดพิธีพราหมณ์ยาง
จัดพิธีพราหมณ์ระแงง
จัดพิธีพราหมณ์หนองขวาว
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองเหล็ก
จัดพิธีพราหมณ์แตล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสนม
จัดพิธีพราหมณ์นานวน
จัดพิธีพราหมณ์สนม
จัดพิธีพราหมณ์หนองระฆัง
จัดพิธีพราหมณ์หนองอียอ
จัดพิธีพราหมณ์หัวงัว
จัดพิธีพราหมณ์แคน
จัดพิธีพราหมณ์โพนโก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสังขะ
จัดพิธีพราหมณ์กระเทียม
จัดพิธีพราหมณ์ขอนแตก
จัดพิธีพราหมณ์ดม
จัดพิธีพราหมณ์ตาคง
จัดพิธีพราหมณ์ตาตุม
จัดพิธีพราหมณ์ทับทัน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านจารย์
จัดพิธีพราหมณ์บ้านชบ
จัดพิธีพราหมณ์พระแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์สะกาด
จัดพิธีพราหมณ์สังขะ
จัดพิธีพราหมณ์เทพรักษา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสำโรงทาบ
จัดพิธีพราหมณ์กระออม
จัดพิธีพราหมณ์ประดู่
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสุข
จัดพิธีพราหมณ์สะโน
จัดพิธีพราหมณ์สำโรงทาบ
จัดพิธีพราหมณ์หนองฮะ
จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่ล้อม
จัดพิธีพราหมณ์หมื่นศรี
จัดพิธีพราหมณ์เกาะแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์เสม็จ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กาเกาะ
จัดพิธีพราหมณ์คอโค
จัดพิธีพราหมณ์ตระแสง
จัดพิธีพราหมณ์ตั้งใจ
จัดพิธีพราหมณ์ตาอ็อง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสว่าง
จัดพิธีพราหมณ์นอกเมือง
จัดพิธีพราหมณ์นาดี
จัดพิธีพราหมณ์นาบัว
จัดพิธีพราหมณ์บุฤาษี
จัดพิธีพราหมณ์ราม
จัดพิธีพราหมณ์สลักได
จัดพิธีพราหมณ์สวาย
จัดพิธีพราหมณ์สำโรง
จัดพิธีพราหมณ์เฉนียง
จัดพิธีพราหมณ์เทนมีย์
จัดพิธีพราหมณ์เพี้ยราม
จัดพิธีพราหมณ์เมืองที
จัดพิธีพราหมณ์แกใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์แสลงพันธ์
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง