ตั้งศาลพระภูมิอุทัยธานี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์อุทัยธานี
จัดพิธีไหว้ครูอุทัยธานี
บวงสรวงพระแม่ธรณีอุทัยธานี
จัดบวงสรวงพญานาคอุทัยธานี
จัดพิธีครอบครูอุทัยธานี
จัดพิธีสู่ขวัญอุทัยธานี
ตั้งศาลพระภูมิอุทัยธานี
รับจัดพิธีบวงสรวงอุทัยธานี
จัดพิธียกเสาเอกอุทัยธานี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุทัยธานี ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูอุทัยธานี
พิธีการไหว้ครูอุทัยธานี
สู่ขวัญบูลกุลอุทัยธานี
ดูฮวงจุ้ยอุทัยธานี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมอุทัยธานี
ตั้งศาลพระภูมิอุทัยธานี
การตั้งศาลพระภูมิอุทัยธานี
ตั้งศาลตายายอุทัยธานี
ตั้งศาลเจ้าที่อุทัยธานี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีอุทัยธานี ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีอุทัยธานี
ยกเสาเอกอุทัยธานี
วางศิลาฤกษ์อุทัยธานี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทัพทัน
จัดพิธีพราหมณ์ตลุกดู่
จัดพิธีพราหมณ์ทัพทัน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งนาไทย
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระทุ่ม
จัดพิธีพราหมณ์หนองกลางดง
จัดพิธีพราหมณ์หนองยายดา
จัดพิธีพราหมณ์หนองสระ
จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้าปล้อง
จัดพิธีพราหมณ์เขาขี้ฝอย
จัดพิธีพราหมณ์โคกหม้อ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านไร่
จัดพิธีพราหมณ์คอกควาย
จัดพิธีพราหมณ์ทัพหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านบึง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่คลองเคียน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านไร่
จัดพิธีพราหมณ์วังหิน
จัดพิธีพราหมณ์หนองจอก
จัดพิธีพราหมณ์หนองบ่มกล้วย
จัดพิธีพราหมณ์หูช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแห้ง
จัดพิธีพราหมณ์เจ้าวัด
จัดพิธีพราหมณ์เมืองการุ้ง
จัดพิธีพราหมณ์แก่นมะกรูด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลานสัก
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งนางาม
จัดพิธีพราหมณ์น้ำรอบ
จัดพิธีพราหมณ์ประดู่ยืน
จัดพิธีพราหมณ์ป่าอ้อ
จัดพิธีพราหมณ์ระบำ
จัดพิธีพราหมณ์ลานสัก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสว่างอารมณ์
จัดพิธีพราหมณ์บ่อยาง
จัดพิธีพราหมณ์พลวงสองนาง
จัดพิธีพราหมณ์สว่างอารมณ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่เขียว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองขาหย่าง
จัดพิธีพราหมณ์ดงขวาง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนกลอย
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งพึ่ง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าโพ
จัดพิธีพราหมณ์หนองขาหย่าง
จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่
จัดพิธีพราหมณ์หมกแถว
จัดพิธีพราหมณ์หลุมเข้า
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยรอบ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองฉาง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งพง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งโพ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเก่า
จัดพิธีพราหมณ์หนองฉาง
จัดพิธีพราหมณ์หนองนางนวล
จัดพิธีพราหมณ์หนองยาง
จัดพิธีพราหมณ์หนองสรวง
จัดพิธีพราหมณ์อุทัยเก่า
จัดพิธีพราหมณ์เขากวางทอง
จัดพิธีพราหมณ์เขาบางแกรก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอห้วยคต
จัดพิธีพราหมณ์ทองหลาง
จัดพิธีพราหมณ์สุขฤทัย
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยคต

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนขวาง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าซุง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำซึม
จัดพิธีพราหมณ์สะแกกรัง
จัดพิธีพราหมณ์หนองพังค่า
จัดพิธีพราหมณ์หนองเต่า
จัดพิธีพราหมณ์หนองแก
จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่แบน
จัดพิธีพราหมณ์หาดทนง
จัดพิธีพราหมณ์อุทัยใหม่
จัดพิธีพราหมณ์เกาะเทโพ
จัดพิธีพราหมณ์เนินแจง
จัดพิธีพราหมณ์โนนเหล็ก