ตั้งศาลพระภูมิเพชรบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เพชรบุรี
จัดพิธีไหว้ครูเพชรบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีเพชรบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคเพชรบุรี
จัดพิธีครอบครูเพชรบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญเพชรบุรี
ตั้งศาลพระภูมิเพชรบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงเพชรบุรี
จัดพิธียกเสาเอกเพชรบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพชรบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูเพชรบุรี
พิธีการไหว้ครูเพชรบุรี
สู่ขวัญบูลกุลเพชรบุรี
ดูฮวงจุ้ยเพชรบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเพชรบุรี
ตั้งศาลพระภูมิเพชรบุรี
การตั้งศาลพระภูมิเพชรบุรี
ตั้งศาลตายายเพชรบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่เพชรบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเพชรบุรี ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเพชรบุรี
ยกเสาเอกเพชรบุรี
วางศิลาฤกษ์เพชรบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชะอำ
จัดพิธีพราหมณ์ชะอำ
จัดพิธีพราหมณ์ดอนขุนห้วย
จัดพิธีพราหมณ์นายาง
จัดพิธีพราหมณ์บางเก่า
จัดพิธีพราหมณ์สามพระยา
จัดพิธีพราหมณ์หนองศาลา
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยทรายเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์เขาใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ไร่ใหม่พัฒนา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่ายาง
จัดพิธีพราหมณ์กลัดหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าคอย
จัดพิธีพราหมณ์ท่ายาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าแลง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้รวก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านในดง
จัดพิธีพราหมณ์ปึกเตียน
จัดพิธีพราหมณ์มาบปลาเค้า
จัดพิธีพราหมณ์ยางหย่อง
จัดพิธีพราหมณ์วังไคร้
จัดพิธีพราหมณ์หนองจอก
จัดพิธีพราหมณ์เขากระปุก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านลาด
จัดพิธีพราหมณ์ตำหรุ
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำรงค์
จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าเสน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านทาน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านลาด
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหาด
จัดพิธีพราหมณ์ลาดโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์สมอพลือ
จัดพิธีพราหมณ์สะพานไกร
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระเจ็ด
จัดพิธีพราหมณ์หนองกะปุ
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยข้อง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยลึก
จัดพิธีพราหมณ์โรงเข้
จัดพิธีพราหมณ์ไร่มะขาม
จัดพิธีพราหมณ์ไร่สะท้อน
จัดพิธีพราหมณ์ไร่โคก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านแหลม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าแร้ง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าแร้งออก
จัดพิธีพราหมณ์บางขุนไทร
จัดพิธีพราหมณ์บางครก
จัดพิธีพราหมณ์บางตะบูน
จัดพิธีพราหมณ์บางตะบูนออก
จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแหลม
จัดพิธีพราหมณ์ปากทะเล
จัดพิธีพราหมณ์แหลมผักเบี้ย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองหญ้าปล้อง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตะคร้อ
จัดพิธีพราหมณ์ยางน้ำกลัดเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ยางน้ำกลัดใต้
จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้าปล้อง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเขาย้อย
จัดพิธีพราหมณ์ทับคาง
จัดพิธีพราหมณ์บางเค็ม
จัดพิธีพราหมณ์สระพัง
จัดพิธีพราหมณ์หนองชุมพล
จัดพิธีพราหมณ์หนองชุมพลเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์หนองปรง
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาไหล
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยท่าช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยโรง
จัดพิธีพราหมณ์เขาย้อย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คลองกระแซง
จัดพิธีพราหมณ์ช่องสะแก
จัดพิธีพราหมณ์ดอนยาง
จัดพิธีพราหมณ์ต้นมะพร้าว
จัดพิธีพราหมณ์ต้นมะม่วง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าราบ
จัดพิธีพราหมณ์ธงชัย
จัดพิธีพราหมณ์นาพันสาม
จัดพิธีพราหมณ์นาวุ้ง
จัดพิธีพราหมณ์บางจาก
จัดพิธีพราหมณ์บางจาน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกุ่ม
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหม้อ
จัดพิธีพราหมณ์วังตะโก
จัดพิธีพราหมณ์สำมะโรง
จัดพิธีพราหมณ์หนองขนาน
จัดพิธีพราหมณ์หนองพลับ
จัดพิธีพราหมณ์หนองโสน
จัดพิธีพราหมณ์หัวสะพาน
จัดพิธีพราหมณ์หาดเจ้าสำราญ
จัดพิธีพราหมณ์เวียงคอย
จัดพิธีพราหมณ์โพพระ
จัดพิธีพราหมณ์โพไร่หวาน
จัดพิธีพราหมณ์ไร่ส้ม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแก่งกระจาน
จัดพิธีพราหมณ์ป่าเด็ง
จัดพิธีพราหมณ์พุสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์วังจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์สองพี่น้อง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแม่เพรียง
จัดพิธีพราหมณ์แก่งกระจาน