ยกเสาเอกจังหวัดนครราชสีมา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดนครราชสีมา
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดนครราชสีมา
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดนครราชสีมา
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดนครราชสีมา
จัดพิธีครอบครูจังหวัดนครราชสีมา
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครราชสีมา
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดนครราชสีมา
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดนครราชสีมา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดนครราชสีมา ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดนครราชสีมา
พิธีการไหว้ครูจังหวัดนครราชสีมา
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดนครราชสีมา
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดนครราชสีมา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครราชสีมา
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งศาลตายายจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดนครราชสีมา  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดนครราชสีมา
ยกเสาเอกจังหวัดนครราชสีมา
วางศิลาฤกษ์จังหวัดนครราชสีมา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

 จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลนครนครราชสีมา
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลหัวทะเล
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลบ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลสุรนารี
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลจอหอ
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลโคกสูง
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลพุดซา
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลไชยมงคล
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลโคกกรวด
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
   จัดพิธีพราหมณ์เทศบาลตำบลตลาด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์จอหอ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองจะบก
   จัดพิธีพราหมณ์หนองระเวียง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเกาะ
   จัดพิธีพราหมณ์หมื่นไวย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกระทุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์มะเริง
   จัดพิธีพราหมณ์สีมุม
   จัดพิธีพราหมณ์พะเนา
   จัดพิธีพราหมณ์พลกรัง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอครบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์แชะ
   จัดพิธีพราหมณ์เฉลียง
   จัดพิธีพราหมณ์ครบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์โคกกระชาย
   จัดพิธีพราหมณ์จระเข้หิน
   จัดพิธีพราหมณ์มาบตะโกเอน    
   จัดพิธีพราหมณ์อรพิมพ์
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์ลำเพียก
   จัดพิธีพราหมณ์ครบุรีใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ตะแบกบาน
   จัดพิธีพราหมณ์สระว่านพระยา


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเสิงสาง
   จัดพิธีพราหมณ์เสิงสาง
   จัดพิธีพราหมณ์สระตะเคียน
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสมบูรณ์
   จัดพิธีพราหมณ์กุดโบสถ์
   จัดพิธีพราหมณ์สุขไพบูลย์
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านราษฎร์

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคง
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองคง
   จัดพิธีพราหมณ์คูขาด

เทพาลัย
จัดพิธีพราหมณ์ตาจั่น
จัดพิธีพราหมณ์บ้านปรางค์
จัดพิธีพราหมณ์หนองมะนาว
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์โนนเต็ง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ขามสมบูรณ์

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านเหลื่อม
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเหลื่อม
   จัดพิธีพราหมณ์วังโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์โคกกระเบื้อง
   จัดพิธีพราหมณ์ช่อระกา

   จัดพิธีพราหมณ์อำเภอจักราช
   จัดพิธีพราหมณ์จักราช
   จัดพิธีพราหมณ์ทองหลาง    
   จัดพิธีพราหมณ์สีสุก
   จัดพิธีพราหมณ์หนองขาม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองพลวง
   จัดพิธีพราหมณ์ศรีละกอ
   จัดพิธีพราหมณ์คลองเมือง 
   จัดพิธีพราหมณ์หินโคน


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโชคชัย
   จัดพิธีพราหมณ์กระโทก
   จัดพิธีพราหมณ์พลับพลา
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าอ่าง
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งอรุณ
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าลาดขาว
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าจะหลุง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเยี่ยม
   จัดพิธีพราหมณ์โชคชัย
   จัดพิธีพราหมณ์ละลมใหม่พัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านเกวียน


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอด่านขุนทด
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านขุนทด
   จัดพิธีพราหมณ์กุดพิมาน
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านอก
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านใน
   จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียน
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเก่า
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแปรง
   จัดพิธีพราหมณ์พันชนะ
   จัดพิธีพราหมณ์สระจรเข้
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกราด
   จัดพิธีพราหมณ์โนนเมืองพัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวตะเกียด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวละคร
   จัดพิธีพราหมณ์หินดาด
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยบง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองไทร


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนไทย
   จัดพิธีพราหมณ์โนนไทย    
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านจาก
   จัดพิธีพราหมณ์กำปัง
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรง
   จัดพิธีพราหมณ์ค้างพลู
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านวัง
   จัดพิธีพราหมณ์บัลลังก์
   จัดพิธีพราหมณ์สายออ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์มะค่า

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนสูง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสูง
   จัดพิธีพราหมณ์ใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์โตนด
   จัดพิธีพราหมณ์บิง
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนชมพู
   จัดพิธีพราหมณ์ธารปราสาท
   จัดพิธีพราหมณ์หลุมข้าว
   จัดพิธีพราหมณ์มะค่า
   จัดพิธีพราหมณ์พลสงคราม
   จัดพิธีพราหมณ์จันอัด
   จัดพิธีพราหมณ์ขามเฒ่า
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านคล้า
   จัดพิธีพราหมณ์ลำคอหงษ์
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองปราสาท
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนหวาย
   จัดพิธีพราหมณ์ลำมูล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอขามสะแกแสง
   จัดพิธีพราหมณ์ขามสะแกแสง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองนาท
   จัดพิธีพราหมณ์ชีวึก
   จัดพิธีพราหมณ์พะงาด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหัวฟาน
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองเกษตร


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบัวใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บัวใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยยาง
   จัดพิธีพราหมณ์เสมาใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนตะหนิน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวสะอาด
   จัดพิธีพราหมณ์โนนทองหลาง
   จัดพิธีพราหมณ์กุดจอก
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์ขุนทอง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแจ้งใหญ่    

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอประทาย
   จัดพิธีพราหมณ์ประทาย
   จัดพิธีพราหมณ์กระทุ่มราย
   จัดพิธีพราหมณ์วังไม้แดง
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดไทร
   จัดพิธีพราหมณ์หนองพลวง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองค่าย
   จัดพิธีพราหมณ์หันห้วยทราย
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนมัน
   จัดพิธีพราหมณ์นางรำ
   จัดพิธีพราหมณ์โนนเพ็ด
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งสว่าง
   จัดพิธีพราหมณ์โคกกลาง
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองโดน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปักธงชัย
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลเมืองปัก
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลตะคุ
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลโคกไทย
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลสำโรง
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลตะขบ
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลนกออก
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลดอน
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลตูม
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลงิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลสะแกราช
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลลำนางแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลธงชัยเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลภูหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลสุขเกษม
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลเกษมทรัพย์
   จัดพิธีพราหมณ์ตำบลบ่อปลาทอง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพิมาย
   จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์สัมฤทธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์โบสถ์
   จัดพิธีพราหมณ์กระเบื้องใหญ่    
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์ชีวาน
   จัดพิธีพราหมณ์รังกาใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์นิคมสร้างตนเอง
   จัดพิธีพราหมณ์กระชอน
   จัดพิธีพราหมณ์ดงใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ธารละหลอด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองระเวียง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอห้วยแถลง
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแถลง
   จัดพิธีพราหมณ์ทับสวาย
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองพลับพลา
   จัดพิธีพราหมณ์หลุ่งตะเคียน
   จัดพิธีพราหมณ์หินดาด
   จัดพิธีพราหมณ์งิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์กงรถ
   จัดพิธีพราหมณ์หลุ่งประดู่
   จัดพิธีพราหมณ์ตะโก
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแคน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมพวง
   จัดพิธีพราหมณ์ชุมพวง
   จัดพิธีพราหมณ์ประสุข
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าลาด
   จัดพิธีพราหมณ์สาหร่าย
   จัดพิธีพราหมณ์โนนรัง
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดไทร    
   จัดพิธีพราหมณ์โนนตูม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหลัก
   จัดพิธีพราหมณ์โนนยอ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสูงเนิน
   จัดพิธีพราหมณ์สูงเนิน
   จัดพิธีพราหมณ์เสมา
   จัดพิธีพราหมณ์โคราช
   จัดพิธีพราหมณ์บุ่งขี้เหล็ก
   จัดพิธีพราหมณ์โนนค่า
   จัดพิธีพราหมณ์โค้งยาง
   จัดพิธีพราหมณ์มะเกลือเก่า
   จัดพิธีพราหมณ์มะเกลือใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์นากลาง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองตะไก้
   จัดพิธีพราหมณ์กุดจิก


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอขามทะเลสอ
   จัดพิธีพราหมณ์ขามทะเลสอ
   จัดพิธีพราหมณ์โป่งแดง
   จัดพิธีพราหมณ์พันดุง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองสรวง
   จัดพิธีพราหมณ์บึงอ้อ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสีคิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์สีคิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านหัน
   จัดพิธีพราหมณ์กฤษณา
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดบัวขาว
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้าขาว
   จัดพิธีพราหมณ์กุดน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองน้ำใส
   จัดพิธีพราหมณ์วังโรงใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์มิตรภาพ
   จัดพิธีพราหมณ์คลองไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวน้อย

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปากช่อง
   จัดพิธีพราหมณ์ปากช่อง
   จัดพิธีพราหมณ์กลางดง
   จัดพิธีพราหมณ์จันทึก
   จัดพิธีพราหมณ์วังกะทะ
   จัดพิธีพราหมณ์หมูสี
   จัดพิธีพราหมณ์หนองสาหร่าย
   จัดพิธีพราหมณ์ขนงพระ
   จัดพิธีพราหมณ์โป่งตาลอง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองน้ำแดง
   จัดพิธีพราหมณ์วังไทร
   จัดพิธีพราหมณ์พญาเย็น


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองบุญมาก
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบุนนาก
   จัดพิธีพราหมณ์ไทยเจริญ
   จัดพิธีพราหมณ์สารภี
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหัวแรต
   จัดพิธีพราหมณ์แหลมทอง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองตะไก้
   จัดพิธีพราหมณ์ลุงเขว้า
   จัดพิธีพราหมณ์หนองไม้ไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแก้งสนามนาง
   จัดพิธีพราหมณ์แก้งสนามนาง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสำราญ
   จัดพิธีพราหมณ์บึงพะไล
   จัดพิธีพราหมณ์สีสุก
   จัดพิธีพราหมณ์บึงสำโรง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนแดง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนแดง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนตาเถร
   จัดพิธีพราหมณ์สำพะเนียง
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนยาวใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์วังหิน  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังน้ำเขียว
   จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำเขียว
   จัดพิธีพราหมณ์วังหมี
   จัดพิธีพราหมณ์ระเริง
   จัดพิธีพราหมณ์อุดมทรัพย์
   จัดพิธีพราหมณ์ไทยสามัคคี
   จัดพิธีพราหมณ์วังยายทอง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเทพารักษ์
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
   จัดพิธีพราหมณ์สำนักตะคร้อ
   จัดพิธีพราหมณ์บึงปรือ


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองยาง
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองยาง
   จัดพิธีพราหมณ์กระเบื้องนอก
   จัดพิธีพราหมณ์ละหานปลาค้าว
   จัดพิธีพราหมณ์โนนอุดม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระทองคำ
   จัดพิธีพราหมณ์สระพระ
   จัดพิธีพราหมณ์มาบกราด
   จัดพิธีพราหมณ์พังเทียม
   จัดพิธีพราหมณ์ทัพรั้ง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหอย

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลำทะเมนชัย
   จัดพิธีพราหมณ์ขุย
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
   จัดพิธีพราหมณ์ช่องแมว
   จัดพิธีพราหมณ์ไพล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบัวลาย
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองพะไล
   จัดพิธีพราหมณ์โนนจาน
   จัดพิธีพราหมณ์บัวลาย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหว้า

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสีดา
   จัดพิธีพราหมณ์สีดา
   จัดพิธีพราหมณ์โพนทอง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนประดู่
   จัดพิธีพราหมณ์สามเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองตาดใหญ่


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   จัดพิธีพราหมณ์ช้างทอง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง

พระพุทธ
จัดพิธีพราหมณ์หนองงูเหลือม
จัดพิธีพราหมณ์หนองยาง