ยกเสาเอกจังหวัดนครสวรรค์ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดนครสวรรค์
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดนครสวรรค์
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธีครอบครูจังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครสวรรค์
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดนครสวรรค์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดนครสวรรค์ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดนครสวรรค์
พิธีการไหว้ครูจังหวัดนครสวรรค์
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดนครสวรรค์
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดนครสวรรค์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครสวรรค์
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งศาลตายายจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดนครสวรรค์  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดนครสวรรค์
ยกเสาเอกจังหวัดนครสวรรค์
วางศิลาฤกษ์จังหวัดนครสวรรค์
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองนครสวรรค์
   จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำโพ
   จัดพิธีพราหมณ์กลางแดด
   จัดพิธีพราหมณ์เกรียงไกร
   จัดพิธีพราหมณ์แควใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียนเลื่อน
   จัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์ตก
   จัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์ออก
   จัดพิธีพราหมณ์บางพระหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์บางม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านมะเกลือ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแก่ง
   จัดพิธีพราหมณ์พระนอน
   จัดพิธีพราหมณ์วัดไทร
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกรด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกระโดน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปลิง
   จัดพิธีพราหมณ์บึงเสนาท

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโกรกพระ
   จัดพิธีพราหมณ์โกรกพระ
   จัดพิธีพราหมณ์ยางตาล
   จัดพิธีพราหมณ์บางมะฝ่อ
   จัดพิธีพราหมณ์บางประมุง    
   จัดพิธีพราหมณ์นากลาง
   จัดพิธีพราหมณ์ศาลาแดง
   จัดพิธีพราหมณ์เนินกว้าว
   จัดพิธีพราหมณ์เนินศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์หาดสูง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมแสง
   จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสง
   จัดพิธีพราหมณ์ทับกฤช
   จัดพิธีพราหมณ์พิกุล
   จัดพิธีพราหมณ์เกยไชย
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้
   จัดพิธีพราหมณ์บางเคียน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกระเจา
   จัดพิธีพราหมณ์พันลาน
   จัดพิธีพราหมณ์โคกหม้อ
   จัดพิธีพราหมณ์ไผ่สิงห์
   จัดพิธีพราหมณ์ฆะมัง
   จัดพิธีพราหมณ์ทับกฤชใต้

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองบัว
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกลับ
   จัดพิธีพราหมณ์ธารทหาร
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยร่วม
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยถั่วใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยถั่วเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งทอง
   จัดพิธีพราหมณ์วังบ่อ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบรรพตพิสัย
   จัดพิธีพราหมณ์ท่างิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์บางตาหงาย
   จัดพิธีพราหมณ์หูกวาง
   จัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแดน
   จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ตาขีด
   จัดพิธีพราหมณ์ตาสัง
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกรด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองตางู
   จัดพิธีพราหมณ์บึงปลาทู
   จัดพิธีพราหมณ์เจริญผล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเก้าเลี้ยว
   จัดพิธีพราหมณ์มหาโพธิ
   จัดพิธีพราหมณ์เก้าเลี้ยว
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเต่า
   จัดพิธีพราหมณ์เขาดิน
   จัดพิธีพราหมณ์หัวดง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอตาคลี
   จัดพิธีพราหมณ์ตาคลี
   จัดพิธีพราหมณ์ช่องแค
   จัดพิธีพราหมณ์จันเสน
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหอม
   จัดพิธีพราหมณ์หัวหวาย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองโพ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหม้อ
   จัดพิธีพราหมณ์สร้อยทอง
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดทิพรส
   จัดพิธีพราหมณ์พรหมนิมิต          

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าตะโก
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าตะโก
   จัดพิธีพราหมณ์พนมรอก
   จัดพิธีพราหมณ์หัวถนน
   จัดพิธีพราหมณ์สายลำโพง
   จัดพิธีพราหมณ์วังมหากร
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนคา
   จัดพิธีพราหมณ์ทำนบ
   จัดพิธีพราหมณ์วังใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์พนมเศษ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไพศาลี
   จัดพิธีพราหมณ์โคกเดื่อ
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรงชัย
   จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำลัด
   จัดพิธีพราหมณ์ตะคร้อ
   จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ประสาท
   จัดพิธีพราหมณ์วังข่อย
   จัดพิธีพราหมณ์นาขอม
   จัดพิธีพราหมณ์ไพศาลี

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพยุหะคีรี
   จัดพิธีพราหมณ์พยุหะ
   จัดพิธีพราหมณ์เนินมะกอก
   จัดพิธีพราหมณ์นิคมเขาบ่อแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ม่วงหัก
   จัดพิธีพราหมณ์ยางขาว
   จัดพิธีพราหมณ์ย่านมัทรี
   จัดพิธีพราหมณ์เขาทอง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าน้ำอ้อย
   จัดพิธีพราหมณ์น้ำทรง
   จัดพิธีพราหมณ์เขากะลา
   จัดพิธีพราหมณ์สระทะเล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลาดยาว
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดยาว
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยน้ำหอม
   จัดพิธีพราหมณ์วังม้า
   จัดพิธีพราหมณ์วังเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์สร้อยละคร
   จัดพิธีพราหมณ์มาบแก
   จัดพิธีพราหมณ์หนองยาว
   จัดพิธีพราหมณ์หนองนมวัว
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านไร่
   จัดพิธีพราหมณ์เนินขี้เหล็ก
   จัดพิธีพราหมณ์ศาลเจ้าไก่ต่อ  
   จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอตากฟ้า
   จัดพิธีพราหมณ์ตากฟ้า
   จัดพิธีพราหมณ์ลำพยนต์
   จัดพิธีพราหมณ์สุขสำราญ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองพิกุล
   จัดพิธีพราหมณ์พุนกยูง
   จัดพิธีพราหมณ์อุดมธัญญา
   จัดพิธีพราหมณ์เขาชายธง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่วงก์
   จัดพิธีพราหมณ์แม่วงก์
   จัดพิธีพราหมณ์แม่เล่ย์
   จัดพิธีพราหมณ์วังซ่าน
   จัดพิธีพราหมณ์เขาชนกัน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่เปิน
   จัดพิธีพราหมณ์แม่เปิน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมตาบง
   จัดพิธีพราหมณ์ชุมตาบง
   จัดพิธีพราหมณ์ปางสวรรค์