ยกเสาเอกจังหวัดสมุทรปราการ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดสมุทรปราการ
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดสมุทรปราการ
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรปราการ
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดสมุทรปราการ
จัดพิธีครอบครูจังหวัดสมุทรปราการ
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดสมุทรปราการ
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดสมุทรปราการ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานของเรา   

                         ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดสมุทรปราการ
พิธีการไหว้ครูจังหวัดสมุทรปราการ
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดสมุทรปราการ
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดสมุทรปราการ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งศาลตายายจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรปราการ ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรปราการ
ยกเสาเอกจังหวัดสมุทรปราการ
วางศิลาฤกษ์จังหวัดสมุทรปราการ
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ
   จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำ
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรงเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์บางเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์ท้ายบ้าน
   จัดพิธีพราหมณ์บางปูใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์แพรกษา
   จัดพิธีพราหมณ์บางโปรง
   จัดพิธีพราหมณ์บางปู
   จัดพิธีพราหมณ์บางด้วน
   จัดพิธีพราหมณ์บางเมืองใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์เทพารักษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ท้ายบ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์แพรกษาใหม่

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางบ่อ
   จัดพิธีพราหมณ์บางบ่อ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านระกาศ
   จัดพิธีพราหมณ์บางพลีน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์บางเพรียง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองด่าน
   จัดพิธีพราหมณ์คลองสวน
   จัดพิธีพราหมณ์เปร็ง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองนิยมยาตรา  


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางพลี
   จัดพิธีพราหมณ์บางพลีใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์บางปลา
   จัดพิธีพราหมณ์บางโฉลง
   จัดพิธีพราหมณ์ราชาเทวะ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปรือ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระประแดง
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาด
   จัดพิธีพราหมณ์บางพึ่ง
   จัดพิธีพราหมณ์บางจาก
   จัดพิธีพราหมณ์บางครุ
   จัดพิธีพราหมณ์บางหญ้าแพรก  
   จัดพิธีพราหมณ์บางหัวเสือ
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรงใต้
   จัดพิธีพราหมณ์บางยอ
   จัดพิธีพราหมณ์บางกะเจ้า
   จัดพิธีพราหมณ์บางน้ำผึ้ง
   จัดพิธีพราหมณ์บางกระสอบ
   จัดพิธีพราหมณ์บางกอบัว
   จัดพิธีพราหมณ์ทรงคนอง
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรง
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรงกลาง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์
   จัดพิธีพราหมณ์นาเกลือ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านคลองสวน
   จัดพิธีพราหมณ์แหลมฟ้าผ่า
   จัดพิธีพราหมณ์ปากคลองบางปลากด
   จัดพิธีพราหมณ์ในคลองบางปลากด

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางเสาธง
   จัดพิธีพราหมณ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทพารักษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเคหะบางพลี
   จัดพิธีพราหมณ์ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนวัดศรีวารีน้อย