ยกเสาเอกฉะเชิงเทรา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ฉะเชิงเทรา
จัดพิธีไหว้ครูฉะเชิงเทรา
บวงสรวงพระแม่ธรณีฉะเชิงเทรา
จัดบวงสรวงพญานาคฉะเชิงเทรา
จัดพิธีครอบครูฉะเชิงเทรา
จัดพิธีสู่ขวัญฉะเชิงเทรา
ตั้งศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
รับจัดพิธีบวงสรวงฉะเชิงเทรา
จัดพิธียกเสาเอกฉะเชิงเทรา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ฉะเชิงเทรา ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูฉะเชิงเทรา
พิธีการไหว้ครูฉะเชิงเทรา
สู่ขวัญบูลกุลฉะเชิงเทรา
ดูฮวงจุ้ยฉะเชิงเทรา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมฉะเชิงเทรา
ตั้งศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
การตั้งศาลพระภูมิฉะเชิงเทรา
ตั้งศาลตายายฉะเชิงเทรา
ตั้งศาลเจ้าที่ฉะเชิงเทรา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีฉะเชิงเทรา  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีฉะเชิงเทรา
ยกเสาเอกฉะเชิงเทรา
วางศิลาฤกษ์ฉะเชิงเทรา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคลองเขื่อน
จัดพิธีพราหมณ์ก้อนแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์คลองเขื่อน
จัดพิธีพราหมณ์บางตลาด
จัดพิธีพราหมณ์บางเล่า
จัดพิธีพราหมณ์บางโรง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าตะเกียบ
จัดพิธีพราหมณ์คลองตะเกรา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตะเกียบ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางคล้า
จัดพิธีพราหมณ์ท่าทองหลาง
จัดพิธีพราหมณ์บางกระเจ็ด
จัดพิธีพราหมณ์บางคล้า
จัดพิธีพราหมณ์บางสวน
จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำ
จัดพิธีพราหมณ์สาวชะโงก
จัดพิธีพราหมณ์หัวไทร
จัดพิธีพราหมณ์เสม็ดเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์เสม็ดใต้

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จัดพิธีพราหมณ์ดอนฉิมพลี
จัดพิธีพราหมณ์ดอนเกาะกา
จัดพิธีพราหมณ์บางขนาก
จัดพิธีพราหมณ์บางน้ำเปรี้ยว
จัดพิธีพราหมณ์บึงน้ำรักษ์
จัดพิธีพราหมณ์ศาลาแดง
จัดพิธีพราหมณ์สิงโตทอง
จัดพิธีพราหมณ์หมอนทอง
จัดพิธีพราหมณ์โพรงอากาศ
จัดพิธีพราหมณ์โยธะกา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางปะกง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสะอ้าน
จัดพิธีพราหมณ์บางปะกง
จัดพิธีพราหมณ์บางผึ้ง
จัดพิธีพราหมณ์บางวัว
จัดพิธีพราหมณ์บางสมัคร
จัดพิธีพราหมณ์บางเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์พิมพา
จัดพิธีพราหมณ์สองคลอง
จัดพิธีพราหมณ์หนองจอก
จัดพิธีพราหมณ์หอมศีล
จัดพิธีพราหมณ์เขาดิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์คลองขุด
จัดพิธีพราหมณ์คลองบ้านโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์คลองประเวศ
จัดพิธีพราหมณ์ดอนทราย
จัดพิธีพราหมณ์ท่าพลับ
จัดพิธีพราหมณ์บางกรูด
จัดพิธีพราหมณ์บางซ่อน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ลาดขวาง
จัดพิธีพราหมณ์สนามจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์สิบเอ็ดศอก
จัดพิธีพราหมณ์หนองตีนนก
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์เกาะไร่
จัดพิธีพราหมณ์เทพราช
จัดพิธีพราหมณ์แสนภูดาษ
จัดพิธีพราหมณ์แหลมประดู่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพนมสารคาม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าถ่าน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านซ่อง
จัดพิธีพราหมณ์พนมสารคาม
จัดพิธีพราหมณ์หนองยาว
จัดพิธีพราหมณ์หนองแหน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะขนุน
จัดพิธีพราหมณ์เขาหินซ้อน
จัดพิธีพราหมณ์เมืองเก่า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอราชสาส์น
จัดพิธีพราหมณ์ดงน้อย
จัดพิธีพราหมณ์บางคา
จัดพิธีพราหมณ์เมืองใหม่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสนามชัยเขต
จัดพิธีพราหมณ์คู้ยายหมี
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งพระยา
จัดพิธีพราหมณ์ท่ากระดาน
จัดพิธีพราหมณ์ลาดกระทิง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คลองจุกกระเฌอ
จัดพิธีพราหมณ์คลองนครเนื่องเขต
จัดพิธีพราหมณ์คลองนา
จัดพิธีพราหมณ์คลองหลวงแพ่ง
จัดพิธีพราหมณ์คลองอุดมชลจร
จัดพิธีพราหมณ์คลองเปรง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าไข่
จัดพิธีพราหมณ์บางกระไห
จัดพิธีพราหมณ์บางขวัญ
จัดพิธีพราหมณ์บางตีนเป็ด
จัดพิธีพราหมณ์บางพระ
จัดพิธีพราหมณ์บางเตย
จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์บางไผ่
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
จัดพิธีพราหมณ์วังตะเคียน
จัดพิธีพราหมณ์หนามแดง
จัดพิธีพราหมณ์หน้าเมือง
จัดพิธีพราหมณ์โสธร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแปลงยาว
จัดพิธีพราหมณ์วังเย็น
จัดพิธีพราหมณ์หนองไม้แก่น
จัดพิธีพราหมณ์หัวสำโรง
จัดพิธีพราหมณ์แปลงยาว