ยกเสาเอกนครปฐม รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์นครปฐม
จัดพิธีไหว้ครูนครปฐม
บวงสรวงพระแม่ธรณีนครปฐม
จัดบวงสรวงพญานาคนครปฐม
จัดพิธีครอบครูนครปฐม
จัดพิธีสู่ขวัญนครปฐม
ตั้งศาลพระภูมินครปฐม
รับจัดพิธีบวงสรวงนครปฐม
จัดพิธียกเสาเอกนครปฐม
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์นครปฐม ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูนครปฐม
พิธีการไหว้ครูนครปฐม
สู่ขวัญบูลกุลนครปฐม
ดูฮวงจุ้ยนครปฐม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมนครปฐม
ตั้งศาลพระภูมินครปฐม
การตั้งศาลพระภูมินครปฐม
ตั้งศาลตายายนครปฐม
ตั้งศาลเจ้าที่นครปฐม
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีนครปฐม  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีนครปฐม
ยกเสาเอกนครปฐม
วางศิลาฤกษ์นครปฐม
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกำแพงแสน
จัดพิธีพราหมณ์กระตีบ
จัดพิธีพราหมณ์กำแพงแสน
จัดพิธีพราหมณ์ดอนข่อย
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกระพังโหม
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งขวาง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งบัว
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งลูกนก
จัดพิธีพราหมณ์รางพิกุล
จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำเขียว
จัดพิธีพราหมณ์สระพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์สระสี่มุม
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระทุ่ม
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยขวาง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยม่วง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหมอนทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอดอนตูม
จัดพิธีพราหมณ์ดอนพุทรา
จัดพิธีพราหมณ์ดอนรวก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ลำลูกบัว
จัดพิธีพราหมณ์ลำเหย
จัดพิธีพราหมณ์สามง่าม
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยด้วน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยพระ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนครชัยศรี
จัดพิธีพราหมณ์ขุนแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์งิ้วราย
จัดพิธีพราหมณ์ดอนแฝก
จัดพิธีพราหมณ์ท่ากระชับ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตำหนัก
จัดพิธีพราหมณ์ท่าพระยา
จัดพิธีพราหมณ์นครชัยศรี
จัดพิธีพราหมณ์บางกระเบา
จัดพิธีพราหมณ์บางพระ
จัดพิธีพราหมณ์บางระกำ
จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์บางแก้วฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์พะเนียด
จัดพิธีพราหมณ์ลานตากฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์วัดละมุด
จัดพิธีพราหมณ์วัดสำโรง
จัดพิธีพราหมณ์วัดแค
จัดพิธีพราหมณ์ศรีมหาโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ศีรษะทอง
จัดพิธีพราหมณ์สัมปทวน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยพลู
จัดพิธีพราหมณ์แหลมบัว
จัดพิธีพราหมณ์โคกพระเจดีย์
จัดพิธีพราหมณ์ไทยาวาส

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางเลน
จัดพิธีพราหมณ์คลองนกกระทุง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนตูม
จัดพิธีพราหมณ์นราภิรมย์
จัดพิธีพราหมณ์นิลเพชร
จัดพิธีพราหมณ์บัวปากท่า
จัดพิธีพราหมณ์บางปลา
จัดพิธีพราหมณ์บางภาษี
จัดพิธีพราหมณ์บางระกำ
จัดพิธีพราหมณ์บางหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บางเลน
จัดพิธีพราหมณ์บางไทรป่า
จัดพิธีพราหมณ์ลำพญา
จัดพิธีพราหมณ์หินมูล
จัดพิธีพราหมณ์ไทรงาม
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่หูช้าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพุทธมณฑล
จัดพิธีพราหมณ์คลองโยง
จัดพิธีพราหมณ์มหาสวัสดิ์
จัดพิธีพราหมณ์ศาลายา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสามพราน
จัดพิธีพราหมณ์กระทุ่มล้ม
จัดพิธีพราหมณ์คลองจินดา
จัดพิธีพราหมณ์คลองใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดจินดา
จัดพิธีพราหมณ์ทรงคนอง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตลาด
จัดพิธีพราหมณ์บางกระทึก
จัดพิธีพราหมณ์บางช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บางเตย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ยายชา
จัดพิธีพราหมณ์สามพราน
จัดพิธีพราหมณ์หอมเกร็ด
จัดพิธีพราหมณ์อ้อมใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ไร่ขิง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองนครปฐม
จัดพิธีพราหมณ์ดอนยายหอม
จัดพิธีพราหมณ์ตาก้อง
จัดพิธีพราหมณ์ถนนขาด
จัดพิธีพราหมณ์ทัพหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ธรรมศาลา
จัดพิธีพราหมณ์นครปฐม
จัดพิธีพราหมณ์บางแขม
จัดพิธีพราหมณ์บ่อพลับ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
จัดพิธีพราหมณ์พระปฐมเจดีย์
จัดพิธีพราหมณ์พระประโทน
จัดพิธีพราหมณ์มาบแค
จัดพิธีพราหมณ์ลำพยา
จัดพิธีพราหมณ์วังตะกู
จัดพิธีพราหมณ์วังเย็น
จัดพิธีพราหมณ์สนามจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์สระกระเทียม
จัดพิธีพราหมณ์สวนป่าน
จัดพิธีพราหมณ์สามควายเผือก
จัดพิธีพราหมณ์หนองงูเหลือม
จัดพิธีพราหมณ์หนองดินแดง
จัดพิธีพราหมณ์หนองปากโลง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยจรเข้
จัดพิธีพราหมณ์โพรงมะเดื่อ