ยกเสาเอกมุกดาหาร รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์มุกดาหาร
จัดพิธีไหว้ครูมุกดาหาร
บวงสรวงพระแม่ธรณีมุกดาหาร
จัดบวงสรวงพญานาคมุกดาหาร
จัดพิธีครอบครูมุกดาหาร
จัดพิธีสู่ขวัญมุกดาหาร
ตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
รับจัดพิธีบวงสรวงมุกดาหาร
จัดพิธียกเสาเอกมุกดาหาร
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎มุกดาหาร ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูมุกดาหาร
พิธีการไหว้ครูมุกดาหาร
สู่ขวัญบูลกุลมุกดาหาร
ดูฮวงจุ้ยมุกดาหาร
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมมุกดาหาร
ตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
การตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
ตั้งศาลตายายมุกดาหาร
ตั้งศาลเจ้าที่มุกดาหาร
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีมุกดาหาร ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีมุกดาหาร
ยกเสาเอกมุกดาหาร
วางศิลาฤกษ์มุกดาหาร
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคำชะอี
จัดพิธีพราหมณ์คำชะอี
จัดพิธีพราหมณ์คำบก
จัดพิธีพราหมณ์น้ำเที่ยง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านค้อ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านซ่ง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเหล่า
จัดพิธีพราหมณ์หนองเอี่ยน
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าสร้างถ่อ
จัดพิธีพราหมณ์โพนงาม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอดงหลวง
จัดพิธีพราหมณ์กกตูม
จัดพิธีพราหมณ์ชะโนดน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ดงหลวง
จัดพิธีพราหมณ์พังแดง
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองแคน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอดอนตาล
จัดพิธีพราหมณ์ดอนตาล
จัดพิธีพราหมณ์นาสะเม็ง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านบาก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแก้ง
จัดพิธีพราหมณ์ป่าไร่
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าหมี
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ไทร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนิคมคำสร้อย
จัดพิธีพราหมณ์กกแดง
จัดพิธีพราหมณ์นากอก
จัดพิธีพราหมณ์นาอุดม
จัดพิธีพราหมณ์นิคมคำสร้อย
จัดพิธีพราหมณ์ร่มเกล้า
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์โชคชัย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองสูง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเป้า
จัดพิธีพราหมณ์ภูวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองสูง
จัดพิธีพราหมณ์หนองสูงเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์หนองสูงใต้
จัดพิธีพราหมณ์โนนยาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหว้านใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ชะโนด
จัดพิธีพราหมณ์ดงหมู
จัดพิธีพราหมณ์บางทรายน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ป่งขาม
จัดพิธีพราหมณ์หว้านใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กุดแข้
จัดพิธีพราหมณ์คำป่าหลาย
จัดพิธีพราหมณ์คำอาฮวน
จัดพิธีพราหมณ์ดงมอน
จัดพิธีพราหมณ์ดงเย็น
จัดพิธีพราหมณ์นาสีนวน
จัดพิธีพราหมณ์นาโสก
จัดพิธีพราหมณ์บางทรายใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโคก
จัดพิธีพราหมณ์ผึ่งแดด
จัดพิธีพราหมณ์มุกดาหาร
จัดพิธีพราหมณ์ศรีบุญเรือง
จัดพิธีพราหมณ์โพนทราย