ยกเสาเอกสงขลา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สงขลา
จัดพิธีไหว้ครูสงขลา
บวงสรวงพระแม่ธรณีสงขลา
จัดบวงสรวงพญานาคสงขลา
จัดพิธีครอบครูสงขลา
จัดพิธีสู่ขวัญสงขลา
ตั้งศาลพระภูมิสงขลา
รับจัดพิธีบวงสรวงสงขลา
จัดพิธียกเสาเอกสงขลา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สงขลา ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูสงขลา
พิธีการไหว้ครูสงขลา
สู่ขวัญบูลกุลสงขลา
ดูฮวงจุ้ยสงขลา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสงขลา
ตั้งศาลพระภูมิสงขลา
การตั้งศาลพระภูมิสงขลา
ตั้งศาลตายายสงขลา
ตั้งศาลเจ้าที่สงขลา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสงขลา  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสงขลา
ยกเสาเอกสงขลา
วางศิลาฤกษ์สงขลา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกระแสสินธุ์
จัดพิธีพราหมณ์กระแสสินธุ์
จัดพิธีพราหมณ์เกาะใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์เชิงแส
จัดพิธีพราหมณ์โรง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคลองหอยโข่ง
จัดพิธีพราหมณ์คลองหลา
จัดพิธีพราหมณ์คลองหอยโข่ง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งลาน
จัดพิธีพราหมณ์โคกม่วง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอควนเนียง
จัดพิธีพราหมณ์ควนโส
จัดพิธีพราหมณ์บางเหรียง
จัดพิธีพราหมณ์รัตภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยลึก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอจะนะ
จัดพิธีพราหมณ์ขุนตัดหวาย
จัดพิธีพราหมณ์คลองเปียะ
จัดพิธีพราหมณ์คู
จัดพิธีพราหมณ์จะโหนง
จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งชัน
จัดพิธีพราหมณ์ท่าหมอไทร
จัดพิธีพราหมณ์นาทับ
จัดพิธีพราหมณ์นาหว้า
จัดพิธีพราหมณ์น้ำขาว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านนา
จัดพิธีพราหมณ์ป่าชิง
จัดพิธีพราหมณ์สะกอม
จัดพิธีพราหมณ์สะพานไม้แก่น
จัดพิธีพราหมณ์แค

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาทวี
จัดพิธีพราหมณ์คลองกวาง
จัดพิธีพราหมณ์คลองทราย
จัดพิธีพราหมณ์ฉาง
จัดพิธีพราหมณ์ทับช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าประดู่
จัดพิธีพราหมณ์นาทวี
จัดพิธีพราหมณ์นาหมอศรี
จัดพิธีพราหมณ์ประกอบ
จัดพิธีพราหมณ์ปลักหนู
จัดพิธีพราหมณ์สะท้อน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาหม่อม
จัดพิธีพราหมณ์คลองหรัง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งขมิ้น
จัดพิธีพราหมณ์นาหม่อม
จัดพิธีพราหมณ์พิจิตร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางกล่ำ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บางกล่ำ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหาร
จัดพิธีพราหมณ์แม่ทอม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอระโนด
จัดพิธีพราหมณ์คลองแดน
จัดพิธีพราหมณ์ตาเครียะ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าบอน
จัดพิธีพราหมณ์บ่อตรุ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านขาว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ปากแตระ
จัดพิธีพราหมณ์พังยาง
จัดพิธีพราหมณ์ระวะ
จัดพิธีพราหมณ์ระโนด
จัดพิธีพราหมณ์วัดสน
จัดพิธีพราหมณ์แดนสงวน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอรัตภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์กำแพงเพชร
จัดพิธีพราหมณ์ควนรู
จัดพิธีพราหมณ์คูหาใต้
จัดพิธีพราหมณ์ท่าชะมวง
จัดพิธีพราหมณ์เขาพระ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสทิงพระ
จัดพิธีพราหมณ์กระดังงา
จัดพิธีพราหมณ์คลองรี
จัดพิธีพราหมณ์คูขุด
จัดพิธีพราหมณ์จะทิ้งพระ
จัดพิธีพราหมณ์ชุมพล
จัดพิธีพราหมณ์ดีหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าหิน
จัดพิธีพราหมณ์บ่อดาน
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแดง
จัดพิธีพราหมณ์วัดจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์สนามชัย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสะบ้าย้อย
จัดพิธีพราหมณ์คูหา
จัดพิธีพราหมณ์จะแหน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งพอ
จัดพิธีพราหมณ์ธารคีรี
จัดพิธีพราหมณ์บาโหย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโหนด
จัดพิธีพราหมณ์สะบ้าย้อย
จัดพิธีพราหมณ์เขาแดง
จัดพิธีพราหมณ์เปียน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสะเดา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหมอ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ปริก
จัดพิธีพราหมณ์ปาดังเบซาร์
จัดพิธีพราหมณ์พังลา
จัดพิธีพราหมณ์สะเดา
จัดพิธีพราหมณ์สำนักขาม
จัดพิธีพราหมณ์สำนักแต้ว
จัดพิธีพราหมณ์เขามีเกียรติ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสิงหนคร
จัดพิธีพราหมณ์ชะแล้
จัดพิธีพราหมณ์ชิงโค
จัดพิธีพราหมณ์ทำนบ
จัดพิธีพราหมณ์บางเขียด
จัดพิธีพราหมณ์ปากรอ
จัดพิธีพราหมณ์ป่าขาด
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงงาม
จัดพิธีพราหมณ์รำแดง
จัดพิธีพราหมณ์วัดขนุน
จัดพิธีพราหมณ์สทิงหม้อ
จัดพิธีพราหมณ์หัวเขา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหาดใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์คลองอู่ตะเภา
จัดพิธีพราหมณ์คลองแห
จัดพิธีพราหมณ์ควนลัง
จัดพิธีพราหมณ์คอหงส์
จัดพิธีพราหมณ์คูเต่า
จัดพิธีพราหมณ์ฉลุง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งตำเสา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์น้ำน้อย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านพรุ
จัดพิธีพราหมณ์พะตง
จัดพิธีพราหมณ์หาดใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเทพา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าม่วง
จัดพิธีพราหมณ์ปากบาง
จัดพิธีพราหมณ์ลำไพล
จัดพิธีพราหมณ์วังใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์สะกอม
จัดพิธีพราหมณ์เกาะสะบ้า
จัดพิธีพราหมณ์เทพา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหวัง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อยาง
จัดพิธีพราหมณ์พะวง
จัดพิธีพราหมณ์เกาะยอ
จัดพิธีพราหมณ์เกาะแต้ว
จัดพิธีพราหมณ์เขารูปช้าง