ยกเสาเอกสะพานควาย รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สะพานควาย
จัดพิธีไหว้ครูสะพานควาย
บวงสรวงพระแม่ธรณีสะพานควาย
จัดบวงสรวงพญานาคสะพานควาย
จัดพิธีครอบครูสะพานควาย
จัดพิธีสู่ขวัญสะพานควาย
ตั้งศาลพระภูมิสะพานควาย
รับจัดพิธีบวงสรวงสะพานควาย
จัดพิธียกเสาเอกสะพานควาย
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานควาย ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูสะพานควาย
พิธีการไหว้ครูสะพานควาย
สู่ขวัญบูลกุลสะพานควาย
ดูฮวงจุ้ยสะพานควาย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสะพานควาย
ตั้งศาลพระภูมิสะพานควาย
การตั้งศาลพระภูมิสะพานควาย
ตั้งศาลตายายสะพานควาย
ตั้งศาลเจ้าที่สะพานควาย
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสะพานควาย  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสะพานควาย
ยกเสาเอกสะพานควาย
วางศิลาฤกษ์สะพานควาย
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดสดสะพานควาย (ตลาดศรีศุภราช) 
   จัดพิธีพราหมณ์ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน 
   จัดพิธีพราหมณ์พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน 
   จัดพิธีพราหมณ์โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 
   จัดพิธีพราหมณ์วัดไผ่ตัน 
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเรียนวัดไผ่ตัน 
   จัดพิธีพราหมณ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดนัดจตุจักร 
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาด อ.ต.ก. 
   จัดพิธีพราหมณ์กรมการขนส่งทางบก 
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา