ยกเสาเอกสุขาภิบาล รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สุขาภิบาล
จัดพิธีไหว้ครูสุขาภิบาล
บวงสรวงพระแม่ธรณีสุขาภิบาล
จัดบวงสรวงพญานาคสุขาภิบาล
จัดพิธีครอบครูสุขาภิบาล
จัดพิธีสู่ขวัญสุขาภิบาล
ตั้งศาลพระภูมิสุขาภิบาล
รับจัดพิธีบวงสรวงสุขาภิบาล
จัดพิธียกเสาเอกสุขาภิบาล
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สุขาภิบาล ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูสุขาภิบาล
พิธีการไหว้ครูสุขาภิบาล
สู่ขวัญบูลกุลสุขาภิบาล
ดูฮวงจุ้ยสุขาภิบาล
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสุขาภิบาล
ตั้งศาลพระภูมิสุขาภิบาล
การตั้งศาลพระภูมิสุขาภิบาล
ตั้งศาลตายายสุขาภิบาล
ตั้งศาลเจ้าที่สุขาภิบาล
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสุขาภิบาล  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสุขาภิบาล
ยกเสาเอกสุขาภิบาล
วางศิลาฤกษ์สุขาภิบาล
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์สุขาภิบาลท่าฉลอม ร 5
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขาภิบาล ๑ (ถนนนวมินทร์) 
   จัดพิธีพราหมณ์แยกลำสาลี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขาภิบาล 3 
   จัดพิธีพราหมณ์แยกสุวินทวงศ์