ยกเสาเอกสุโขทัย รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สุโขทัย
จัดพิธีไหว้ครูสุโขทัย
บวงสรวงพระแม่ธรณีสุโขทัย
จัดบวงสรวงพญานาคสุโขทัย
จัดพิธีครอบครูสุโขทัย
จัดพิธีสู่ขวัญสุโขทัย
ตั้งศาลพระภูมิสุโขทัย
รับจัดพิธีบวงสรวงสุโขทัย
จัดพิธียกเสาเอกสุโขทัย
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สุโขทัย ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูสุโขทัย
พิธีการไหว้ครูสุโขทัย
สู่ขวัญบูลกุลสุโขทัย
ดูฮวงจุ้ยสุโขทัย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสุโขทัย
ตั้งศาลพระภูมิสุโขทัย
การตั้งศาลพระภูมิสุโขทัย
ตั้งศาลตายายสุโขทัย
ตั้งศาลเจ้าที่สุโขทัย
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสุโขทัย  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสุโขทัย
ยกเสาเอกสุโขทัย
วางศิลาฤกษ์สุโขทัย
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกงไกรลาศ
จัดพิธีพราหมณ์กกแรต
จัดพิธีพราหมณ์กง
จัดพิธีพราหมณ์ดงเดือย
จัดพิธีพราหมณ์ท่าฉนวน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกร่าง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่สุขเกษม
จัดพิธีพราหมณ์ป่าแฝก
จัดพิธีพราหมณ์หนองตูม
จัดพิธีพราหมณ์ไกรกลาง
จัดพิธีพราหมณ์ไกรนอก
จัดพิธีพราหมณ์ไกรใน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคีรีมาศ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งยางเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหลวง
จัดพิธีพราหมณ์นาเชิงคีรี
จัดพิธีพราหมณ์บ้านน้ำพุ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านป้อม
จัดพิธีพราหมณ์ศรีคีรีมาศ
จัดพิธีพราหมณ์สามพวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระดิ่ง
จัดพิธีพราหมณ์หนองจิก
จัดพิธีพราหมณ์โตนด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จัดพิธีพราหมณ์กลางดง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งเสลี่ยม
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่ไชยมงคล
จัดพิธีพราหมณ์เขาแก้วศรีสมบูรณ์
จัดพิธีพราหมณ์ไทยชนะศึก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านด่านลานหอย
จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งชัน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านด่าน
จัดพิธีพราหมณ์ลานหอย
จัดพิธีพราหมณ์วังตะคร้อ
จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำขาว
จัดพิธีพราหมณ์วังลึก
จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้าปล้อง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีนคร
จัดพิธีพราหมณ์คลองมะพลับ
จัดพิธีพราหมณ์นครเดิฐ
จัดพิธีพราหมณ์น้ำขุม
จัดพิธีพราหมณ์ศรีนคร
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีสัชนาลัย
จัดพิธีพราหมณ์ดงคู่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าชัย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านตึก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแก่ง
จัดพิธีพราหมณ์ป่างิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสัชนาลัย
จัดพิธีพราหมณ์สารจิตร
จัดพิธีพราหมณ์หนองอ้อ
จัดพิธีพราหมณ์หาดเสี้ยว
จัดพิธีพราหมณ์แม่สำ
จัดพิธีพราหมณ์แม่สิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีสำโรง
จัดพิธีพราหมณ์คลองตาล
จัดพิธีพราหมณ์ทับผึ้ง
จัดพิธีพราหมณ์นาขุนไกร
จัดพิธีพราหมณ์บ้านซ่าน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านนา
จัดพิธีพราหมณ์บ้านไร่
จัดพิธีพราหมณ์ราวต้นจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์วังทอง
จัดพิธีพราหมณ์วังลึก
จัดพิธีพราหมณ์วังใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์วัดเกาะ
จัดพิธีพราหมณ์สามเรือน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะตาเลี้ยง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสวรรคโลก
จัดพิธีพราหมณ์คลองกระจง
จัดพิธีพราหมณ์คลองยาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าทอง
จัดพิธีพราหมณ์นาทุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำ
จัดพิธีพราหมณ์ป่ากุมเกาะ
จัดพิธีพราหมณ์ย่านยาว
จัดพิธีพราหมณ์วังพิณพาทย์
จัดพิธีพราหมณ์วังไม้ขอน
จัดพิธีพราหมณ์หนองกลับ
จัดพิธีพราหมณ์เมืองบางขลัง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองบางยม
จัดพิธีพราหมณ์เมืองสวรรคโลก
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ตาลเตี้ย
จัดพิธีพราหมณ์ธานี
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกล้วย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านสวน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหลุม
จัดพิธีพราหมณ์ปากพระ
จัดพิธีพราหมณ์ปากแคว
จัดพิธีพราหมณ์ยางซ้าย
จัดพิธีพราหมณ์วังทองแดง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองเก่า