ยกเสาเอกแพร่ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์แพร่
จัดพิธีไหว้ครูแพร่
บวงสรวงพระแม่ธรณีแพร่
จัดบวงสรวงพญานาคแพร่
จัดพิธีครอบครูแพร่
จัดพิธีสู่ขวัญแพร่
ตั้งศาลพระภูมิแพร่
รับจัดพิธีบวงสรวงแพร่
จัดพิธียกเสาเอกแพร่
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎แพร่ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูแพร่
พิธีการไหว้ครูแพร่
สู่ขวัญบูลกุลแพร่
ดูฮวงจุ้ยแพร่
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมแพร่
ตั้งศาลพระภูมิแพร่
การตั้งศาลพระภูมิแพร่
ตั้งศาลตายายแพร่
ตั้งศาลเจ้าที่แพร่
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีแพร่ ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีแพร่
ยกเสาเอกแพร่
วางศิลาฤกษ์แพร่
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอร้องกวาง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งศรี
จัดพิธีพราหมณ์น้ำเลา
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเวียง
จัดพิธีพราหมณ์ร้องกวาง
จัดพิธีพราหมณ์ร้องเข็ม
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยโรง
จัดพิธีพราหมณ์แม่ทราย
จัดพิธีพราหมณ์แม่ยางตาล
จัดพิธีพราหมณ์แม่ยางร้อง
จัดพิธีพราหมณ์แม่ยางฮ่อ
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่โทน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลอง
จัดพิธีพราหมณ์ต้าผามอก
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งแล้ง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อเหล็กลอง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านปิน
จัดพิธีพราหมณ์ปากกาง
จัดพิธีพราหมณ์หัวทุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยอ้อ
จัดพิธีพราหมณ์เวียงต้า
จัดพิธีพราหมณ์แม่ปาน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังชิ้น
จัดพิธีพราหมณ์นาพูน
จัดพิธีพราหมณ์ป่าสัก
จัดพิธีพราหมณ์วังชิ้น
จัดพิธีพราหมณ์สรอย
จัดพิธีพราหมณ์แม่ป้าก
จัดพิธีพราหมณ์แม่พุง
จัดพิธีพราหมณ์แม่เกิ๋ง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสอง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งน้าว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหนุน
จัดพิธีพราหมณ์สะเอียบ
จัดพิธีพราหมณ์หัวเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหม้าย
จัดพิธีพราหมณ์เตาปูน
จัดพิธีพราหมณ์แดนชุมพล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสูงเม่น
จัดพิธีพราหมณ์ดอนมูล
จัดพิธีพราหมณ์น้ำชำ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกวาง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกาศ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านปง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเหล่า
จัดพิธีพราหมณ์พระหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ร่องกาศ
จัดพิธีพราหมณ์สบสาย
จัดพิธีพราหมณ์สูงเม่น
จัดพิธีพราหมณ์หัวฝาย
จัดพิธีพราหมณ์เวียงทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองม่วงไข่
จัดพิธีพราหมณ์ตำหนักธรรม
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งแค้ว
จัดพิธีพราหมณ์น้ำรัด
จัดพิธีพราหมณ์วังหลวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองม่วงไข่
จัดพิธีพราหมณ์แม่คำมี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเด่นชัย
จัดพิธีพราหมณ์ปงป่าหวาย
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยไร่
จัดพิธีพราหมณ์เด่นชัย
จัดพิธีพราหมณ์แม่จั๊วะ
จัดพิธีพราหมณ์ไทรย้อย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กาญจนา
จัดพิธีพราหมณ์ช่อแฮ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกวาว
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งโฮ้ง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์นาจักร
จัดพิธีพราหมณ์น้ำชำ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านถิ่น
จัดพิธีพราหมณ์ป่าแดง
จัดพิธีพราหมณ์ป่าแมต
จัดพิธีพราหมณ์ร่องฟอง
จัดพิธีพราหมณ์วังธง
จัดพิธีพราหมณ์วังหงษ์
จัดพิธีพราหมณ์สวนเขื่อน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยม้า
จัดพิธีพราหมณ์เหมืองหม้อ
จัดพิธีพราหมณ์แม่คำมี
จัดพิธีพราหมณ์แม่ยม
จัดพิธีพราหมณ์แม่หล่าย
จัดพิธีพราหมณ์ในเวียง