สู่ขวัญกำแพงเพชร รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์กำแพงเพชร
จัดพิธีไหว้ครูกำแพงเพชร
บวงสรวงพระแม่ธรณีกำแพงเพชร
จัดบวงสรวงพญานาคกำแพงเพชร
จัดพิธีครอบครูกำแพงเพชร
จัดพิธีสู่ขวัญกำแพงเพชร
ตั้งศาลพระภูมิกำแพงเพชร
รับจัดพิธีบวงสรวงกำแพงเพชร
จัดพิธียกเสาเอกกำแพงเพชร
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์กำแพงเพชร ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูกำแพงเพชร
พิธีการไหว้ครูกำแพงเพชร
สู่ขวัญบูลกุลกำแพงเพชร
ดูฮวงจุ้ยกำแพงเพชร
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมกำแพงเพชร
ตั้งศาลพระภูมิกำแพงเพชร
การตั้งศาลพระภูมิกำแพงเพชร
ตั้งศาลตายายกำแพงเพชร
ตั้งศาลเจ้าที่กำแพงเพชร
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีกำแพงเพชร  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีกำแพงเพชร
ยกเสาเอกกำแพงเพชร
วางศิลาฤกษ์กำแพงเพชร
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จัดพิธีพราหมณ์ดอนแตง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อถ้ำ
จัดพิธีพราหมณ์ปางมะค่า
จัดพิธีพราหมณ์ป่าพุทรา
จัดพิธีพราหมณ์ยางสูง
จัดพิธีพราหมณ์วังชะพลู
จัดพิธีพราหมณ์วังหามแห
จัดพิธีพราหมณ์สลกบาตร
จัดพิธีพราหมณ์เกาะตาล
จัดพิธีพราหมณ์แสนตอ
จัดพิธีพราหมณ์โค้งไผ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคลองขลุง
จัดพิธีพราหมณ์คลองขลุง
จัดพิธีพราหมณ์คลองสมบูรณ์
จัดพิธีพราหมณ์ท่าพุทรา
จัดพิธีพราหมณ์ท่ามะเขือ
จัดพิธีพราหมณ์วังบัว
จัดพิธีพราหมณ์วังยาง
จัดพิธีพราหมณ์วังแขม
จัดพิธีพราหมณ์วังไทร
จัดพิธีพราหมณ์หัวถนน
จัดพิธีพราหมณ์แม่ลาด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคลองลาน
จัดพิธีพราหมณ์คลองน้ำไหล
จัดพิธีพราหมณ์คลองลานพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์สักงาม
จัดพิธีพราหมณ์โป่งน้ำร้อน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทรายทองวัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ถาวรวัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งทราย
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบึงสามัคคี
จัดพิธีพราหมณ์บึงสามัคคี
จัดพิธีพราหมณ์ระหาน
จัดพิธีพราหมณ์วังชะโอน
จัดพิธีพราหมณ์เทพนิมิต

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปางศิลาทอง
จัดพิธีพราหมณ์ปางตาไว
จัดพิธีพราหมณ์หินดาต
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพรานกระต่าย
จัดพิธีพราหมณ์คลองพิไกร
จัดพิธีพราหมณ์คุยบ้านโอง
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำกระต่ายทอง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้
จัดพิธีพราหมณ์พรานกระต่าย
จัดพิธีพราหมณ์วังควง
จัดพิธีพราหมณ์วังตะแบก
จัดพิธีพราหมณ์หนองหัววัว
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยยั้ง
จัดพิธีพราหมณ์เขาคีริส

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลานกระบือ
จัดพิธีพราหมณ์จันทิมา
จัดพิธีพราหมณ์ช่องลม
จัดพิธีพราหมณ์บึงทับแรต
จัดพิธีพราหมณ์ประชาสุขสันต์
จัดพิธีพราหมณ์ลานกระบือ
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์โนนพลวง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คณฑี
จัดพิธีพราหมณ์คลองแม่ลาย
จัดพิธีพราหมณ์ทรงธรรม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าขุนราม
จัดพิธีพราหมณ์ธำมรงค์
จัดพิธีพราหมณ์นครชุม
จัดพิธีพราหมณ์นาบ่อคำ
จัดพิธีพราหมณ์นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จัดพิธีพราหมณ์ลานดอกไม้
จัดพิธีพราหมณ์วังทอง
จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลิง
จัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง
จัดพิธีพราหมณ์เทพนคร
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ไตรตรึงษ์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโกสัมพีนคร
จัดพิธีพราหมณ์ลานดอกไม้ตก
จัดพิธีพราหมณ์เพชรชมภู
จัดพิธีพราหมณ์โกสัมพี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไทรงาม
จัดพิธีพราหมณ์พานทอง
จัดพิธีพราหมณ์มหาชัย
จัดพิธีพราหมณ์หนองคล้า
จัดพิธีพราหมณ์หนองทอง
จัดพิธีพราหมณ์หนองแม่แตง
จัดพิธีพราหมณ์หนองไม้กอง
จัดพิธีพราหมณ์ไทรงาม