สู่ขวัญจังหวัดนนทบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดนนทบุรี
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดนนทบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดนนทบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดนนทบุรี
จัดพิธีครอบครูจังหวัดนนทบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดนนทบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนนทบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดนนทบุรี
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดนนทบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎จังหวัดนนทบุรี ผลงานของเรา   

                         ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดนนทบุรี
พิธีการไหว้ครูจังหวัดนนทบุรี
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดนนทบุรี
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดนนทบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดนนทบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนนทบุรี
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนนทบุรี
ตั้งศาลตายายจังหวัดนนทบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดนนทบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดนนทบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดนนทบุรี
ยกเสาเอกจังหวัดนนทบุรี
วางศิลาฤกษ์จังหวัดนนทบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์เมืองนนทบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์สวนใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดขวัญ  
   จัดพิธีพราหมณ์บางเขน
   จัดพิธีพราหมณ์บางกระสอ
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าทราย
   จัดพิธีพราหมณ์บางไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์บางศรีเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์บางกร่าง
   จัดพิธีพราหมณ์ไทรม้า
   จัดพิธีพราหมณ์บางรักน้อย

  จัดพิธีพราหมณ์บางกรวย
   จัดพิธีพราหมณ์วัดชลอ
   จัดพิธีพราหมณ์บางกรวย
   จัดพิธีพราหมณ์บางสีทอง
   จัดพิธีพราหมณ์บางขนุน
   จัดพิธีพราหมณ์บางขุนกอง
   จัดพิธีพราหมณ์บางคูเวียง
   จัดพิธีพราหมณ์มหาสวัสดิ์
   จัดพิธีพราหมณ์ปลายบาง
   จัดพิธีพราหมณ์ศาลากลาง

  จัดพิธีพราหมณ์บางใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บางม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์บางแม่นาง
   จัดพิธีพราหมณ์บางเลน
   จัดพิธีพราหมณ์เสาธงหิน
   จัดพิธีพราหมณ์บางใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่


  จัดพิธีพราหมณ์บางบัวทอง
   จัดพิธีพราหมณ์โสนลอย
   จัดพิธีพราหมณ์บางบัวทอง
   จัดพิธีพราหมณ์บางรักใหญ่  
   จัดพิธีพราหมณ์บางคูรัด
   จัดพิธีพราหมณ์ละหาร
   จัดพิธีพราหมณ์ลำโพ
   จัดพิธีพราหมณ์พิมลราช
   จัดพิธีพราหมณ์บางรักพัฒนา

  จัดพิธีพราหมณ์ไทรน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์ไทรน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์ราษฎร์นิยม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเพรางาย
   จัดพิธีพราหมณ์ไทรใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ขุนศรี
   จัดพิธีพราหมณ์คลองขวาง
   จัดพิธีพราหมณ์ทวีวัฒนา

  จัดพิธีพราหมณ์ปากเกร็ด
   จัดพิธีพราหมณ์ปากเกร็ด
   จัดพิธีพราหมณ์บางตลาด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์บางพูด
   จัดพิธีพราหมณ์บางตะไนย์
   จัดพิธีพราหมณ์คลองพระอุดม
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าอิฐ
   จัดพิธีพราหมณ์เกาะเกร็ด
   จัดพิธีพราหมณ์อ้อมเกร็ด
   จัดพิธีพราหมณ์คลองข่อย
   จัดพิธีพราหมณ์บางพลับ
   จัดพิธีพราหมณ์คลองเกลือ