สู่ขวัญจังหวัดพิษณุโลก รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดพิษณุโลก
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดพิษณุโลก
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธีครอบครูจังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดพิษณุโลก
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดพิษณุโลก
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดพิษณุโลก
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดพิษณุโลก ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดพิษณุโลก
พิธีการไหว้ครูจังหวัดพิษณุโลก
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดพิษณุโลก
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดพิษณุโลก
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดพิษณุโลก
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดพิษณุโลก
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดพิษณุโลก
ตั้งศาลตายายจังหวัดพิษณุโลก
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดพิษณุโลก  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดพิษณุโลก
ยกเสาเอกจังหวัดพิษณุโลก
วางศิลาฤกษ์จังหวัดพิษณุโลก
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองพิษณุโลก
   จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์หัวรอ
   จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำคู้
   จัดพิธีพราหมณ์จอมทอง
   จัดพิธีพราหมณ์วัดจันทร์
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกร่าง 
   จัดพิธีพราหมณ์วัดพริก
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านคลอง 
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าทอง
   จัดพิธีพราหมณ์พลายชุมพล 
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์มะขามสูง 
   จัดพิธีพราหมณ์สมอแข
   จัดพิธีพราหมณ์อรัญญิก 
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนทอง
   จัดพิธีพราหมณ์บึงพระ 
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านป่า
   จัดพิธีพราหมณ์ไผ่ขอดอน
   จัดพิธีพราหมณ์ปากโทก
   จัดพิธีพราหมณ์งิ้วงาม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนครไทย
   จัดพิธีพราหมณ์นครไทย
   จัดพิธีพราหมณ์น้ำกุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกะท้าว
   จัดพิธีพราหมณ์ยางโกลน
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแยง
   จัดพิธีพราหมณ์บ่อโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์เนินเพิ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านพร้าว
   จัดพิธีพราหมณ์นาบัว
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยเฮี้ย
   จัดพิธีพราหมณ์นครชุม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชาติตระการ
   จัดพิธีพราหมณ์ป่าแดง
   จัดพิธีพราหมณ์ชาติตระการ
   จัดพิธีพราหมณ์สวนเมี่ยง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านดง
   จัดพิธีพราหมณ์บ่อภาค
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าสะแก

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางระกำ
   จัดพิธีพราหมณ์บางระกำ
   จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสงสงคราม
   จัดพิธีพราหมณ์ปลักแรด
   จัดพิธีพราหมณ์นิคมพัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์พันเสา
   จัดพิธีพราหมณ์บ่อทอง
   จัดพิธีพราหมณ์วังอิทก
   จัดพิธีพราหมณ์ท่านางงาม
   จัดพิธีพราหมณ์บึงกอก
   จัดพิธีพราหมณ์คุยม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกุลา

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางกระทุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์บางกระทุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านไร่
   จัดพิธีพราหมณ์โคกสลุด
   จัดพิธีพราหมณ์สนามคลี
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าตาล
   จัดพิธีพราหมณ์ไผ่ล้อม
   จัดพิธีพราหมณ์นครป่าหมาก  
   จัดพิธีพราหมณ์เนินกุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์วัดตายม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพรหมพิราม
   จัดพิธีพราหมณ์พรหมพิราม
   จัดพิธีพราหมณ์ตลุกเทียม
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์วังวน
   จัดพิธีพราหมณ์วงฆ้อง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแขม
   จัดพิธีพราหมณ์มะตูม
   จัดพิธีพราหมณ์มะต้อง
   จัดพิธีพราหมณ์หอกลอง
   จัดพิธีพราหมณ์ทับยายเชียง
   จัดพิธีพราหมณ์ศรีภิรมย์
   จัดพิธีพราหมณ์ดงประคำ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวัดโบสถ์
   จัดพิธีพราหมณ์วัดโบสถ์
   จัดพิธีพราหมณ์ท่างาม
   จัดพิธีพราหมณ์ท้อแท้
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
   จัดพิธีพราหมณ์หินลาด
   จัดพิธีพราหมณ์คันโช้ง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังทอง
   จัดพิธีพราหมณ์วังทอง
   จัดพิธีพราหมณ์พันชาลี
   จัดพิธีพราหมณ์แม่ระกา
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง
   จัดพิธีพราหมณ์วังพิกุล
   จัดพิธีพราหมณ์แก่งโสภา
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าหมื่นราม
   จัดพิธีพราหมณ์วังนกแอ่น
   จัดพิธีพราหมณ์หนองพระ
   จัดพิธีพราหมณ์ชัยนาม
   จัดพิธีพราหมณ์ดินทอง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเนินมะปราง
   จัดพิธีพราหมณ์ชมพู
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านมุง
   จัดพิธีพราหมณ์เนินมะปราง
   จัดพิธีพราหมณ์ไทรย้อย
   จัดพิธีพราหมณ์วังยาง
   จัดพิธีพราหมณ์วังโพรง