สู่ขวัญจังหวัดเพชรบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดเพชรบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดเพชรบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธีครอบครูจังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดเพชรบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดเพชรบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดเพชรบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดเพชรบุรี
พิธีการไหว้ครูจังหวัดเพชรบุรี
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดเพชรบุรี
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดเพชรบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดเพชรบุรี
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งศาลตายายจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดเพชรบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดเพชรบุรี
ยกเสาเอกจังหวัดเพชรบุรี
วางศิลาฤกษ์จังหวัดเพชรบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองเพชรบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าราบ
   จัดพิธีพราหมณ์ช่องสะแก    
   จัดพิธีพราหมณ์คลองกระแชง          
   จัดพิธีพราหมณ์นาวุ้ง  
   จัดพิธีพราหมณ์บางจาน
   จัดพิธีพราหมณ์สำมะโรง        
   จัดพิธีพราหมณ์นาพันสาม
   จัดพิธีพราหมณ์โพพระ        
   จัดพิธีพราหมณ์ธงชัย
   จัดพิธีพราหมณ์หาดเจ้าสำราญ        
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์หัวสะพาน        
   จัดพิธีพราหมณ์หนองโสน
   จัดพิธีพราหมณ์ต้นมะพร้าว      
   จัดพิธีพราหมณ์ไร่ส้ม
   จัดพิธีพราหมณ์วังตะโก        
   จัดพิธีพราหมณ์เวียงคอย
   จัดพิธีพราหมณ์โพไร่หวาน      
   จัดพิธีพราหมณ์บางจาก
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนยาง        
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านหม้อ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองขนาน    
   จัดพิธีพราหมณ์ต้นมะม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองพลับ  

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเขาย้อย
   จัดพิธีพราหมณ์เขาย้อย
   จัดพิธีพราหมณ์สระพัง
   จัดพิธีพราหมณ์บางเค็ม
   จัดพิธีพราหมณ์ทับคาง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาไหล
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปรง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองชุมพล
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยโรง
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยท่าช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองชุมพลเหนือ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองหญ้าปล้อง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้าปล้อง  
   จัดพิธีพราหมณ์ยางน้ำกลัดเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ยางน้ำกลัดใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าตะคร้อ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชะอำ
   จัดพิธีพราหมณ์ชะอำ
   จัดพิธีพราหมณ์บางเก่า
   จัดพิธีพราหมณ์นายาง
   จัดพิธีพราหมณ์เขาใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์หนองศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยทรายเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ไร่ใหม่พัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์สามพระยา
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนขุนห้วย

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่ายาง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่ายาง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าคอย
   จัดพิธีพราหมณ์ยางหย่อง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองจอก
   จัดพิธีพราหมณ์มาบปลาเค้า
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้รวก
   จัดพิธีพราหมณ์วังไคร้
   จัดพิธีพราหมณ์กลัดหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์ปึกเตียน
   จัดพิธีพราหมณ์เขากระปุก
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าแลง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านในดง


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านลาด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านลาด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านหาด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านทาน
   จัดพิธีพราหมณ์ตำหรุ
   จัดพิธีพราหมณ์สมอพลือ
   จัดพิธีพราหมณ์ไร่มะขาม
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเสน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกระเจ็ด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกะปุ
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์สะพานไกร
   จัดพิธีพราหมณ์ไร่โคก
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเข้
   จัดพิธีพราหมณ์ไร่สะท้อน
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยข้อง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำรงค์
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยลึก

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านแหลม
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแหลม
   จัดพิธีพราหมณ์บางขุนไทร
   จัดพิธีพราหมณ์ปากทะเล
   จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์แหลมผักเบี้ย
   จัดพิธีพราหมณ์บางตะบูน
   จัดพิธีพราหมณ์บางตะบูนออก  
   จัดพิธีพราหมณ์บางครก
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าแร้ง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าแร้งออก

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแก่งกระจาน  
   จัดพิธีพราหมณ์แก่งกระจาน
   จัดพิธีพราหมณ์สองพี่น้อง
   จัดพิธีพราหมณ์วังจันทร์
   จัดพิธีพราหมณ์ป่าเด็ง
   จัดพิธีพราหมณ์พุสวรรค์
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแม่เพรียง