สู่ขวัญจันทบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จันทบุรี
จัดพิธีไหว้ครูจันทบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีจันทบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคจันทบุรี
จัดพิธีครอบครูจันทบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญจันทบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจันทบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงจันทบุรี
จัดพิธียกเสาเอกจันทบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎จันทบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูจันทบุรี
พิธีการไหว้ครูจันทบุรี
สู่ขวัญบูลกุลจันทบุรี
ดูฮวงจุ้ยจันทบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจันทบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจันทบุรี
การตั้งศาลพระภูมิจันทบุรี
ตั้งศาลตายายจันทบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่จันทบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจันทบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจันทบุรี
ยกเสาเอกจันทบุรี
วางศิลาฤกษ์จันทบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเขาคิชฌกูฎ
จัดพิธีพราหมณ์คลองพลู
จัดพิธีพราหมณ์จันทเขลม
จัดพิธีพราหมณ์ซากไทย
จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียนทอง
จัดพิธีพราหมณ์พลวง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอขลุง
จัดพิธีพราหมณ์ขลุง
จัดพิธีพราหมณ์ซึ้ง
จัดพิธีพราหมณ์ตกพรม
จัดพิธีพราหมณ์ตรอกนอง
จัดพิธีพราหมณ์ตะปอน
จัดพิธีพราหมณ์บางชัน
จัดพิธีพราหมณ์บ่อ
จัดพิธีพราหมณ์บ่อเวฬุ
จัดพิธีพราหมณ์มาบไพ
จัดพิธีพราหมณ์วังสรรพรส
จัดพิธีพราหมณ์วันยาว
จัดพิธีพราหมณ์เกวียนหัก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าใหม่
จัดพิธีพราหมณ์คลองขุด
จัดพิธีพราหมณ์ตะกาดเง้า
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งเบญจา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าใหม่
จัดพิธีพราหมณ์บ่อพุ
จัดพิธีพราหมณ์พลอยแหวน
จัดพิธีพราหมณ์ยายร้า
จัดพิธีพราหมณ์รำพัน
จัดพิธีพราหมณ์สองพี่น้อง
จัดพิธีพราหมณ์สีพยา
จัดพิธีพราหมณ์เขาบายศรี
จัดพิธีพราหมณ์เขาวัว
จัดพิธีพราหมณ์เขาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์โขมง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนายายอาม
จัดพิธีพราหมณ์กระแจะ
จัดพิธีพราหมณ์ช้างข้าม
จัดพิธีพราหมณ์นายายอาม
จัดพิธีพราหมณ์วังโตนด
จัดพิธีพราหมณ์วังใหม่
จัดพิธีพราหมณ์สนามไชย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมะขาม
จัดพิธีพราหมณ์ฉมัน
จัดพิธีพราหมณ์ท่าหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ปัถวี
จัดพิธีพราหมณ์มะขาม
จัดพิธีพราหมณ์วังแซ้ม
จัดพิธีพราหมณ์อ่างคีรี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสอยดาว
จัดพิธีพราหมณ์ทรายขาว
จัดพิธีพราหมณ์ทับช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งขนาน
จัดพิธีพราหมณ์ปะตง
จัดพิธีพราหมณ์สะตอน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คมบาง
จัดพิธีพราหมณ์คลองนารายณ์
จัดพิธีพราหมณ์จันทนิมิต
จัดพิธีพราหมณ์ตลาด
จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บางกะจะ
จัดพิธีพราหมณ์พลับพลา
จัดพิธีพราหมณ์วัดใหม่
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์เกาะขวาง
จัดพิธีพราหมณ์แสลง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแก่งหางแมว
จัดพิธีพราหมณ์ขุนซ่อง
จัดพิธีพราหมณ์พวา
จัดพิธีพราหมณ์สามพี่น้อง
จัดพิธีพราหมณ์เขาวงกต
จัดพิธีพราหมณ์แก่งหางแมว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแหลมสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์คลองน้ำเค็ม
จัดพิธีพราหมณ์บางกะไชย
จัดพิธีพราหมณ์บางสระเก้า
จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำแหลมสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์พลิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองชิ่ม
จัดพิธีพราหมณ์เกาะเปริด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโป่งน้ำร้อน
จัดพิธีพราหมณ์คลองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ทับไทร
จัดพิธีพราหมณ์หนองตาคง
จัดพิธีพราหมณ์เทพนิมิต
จัดพิธีพราหมณ์โป่งน้ำร้อน