สู่ขวัญตรัง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ตรัง
จัดพิธีไหว้ครูตรัง
บวงสรวงพระแม่ธรณีตรัง
จัดบวงสรวงพญานาคตรัง
จัดพิธีครอบครูตรัง
จัดพิธีสู่ขวัญตรัง
ตั้งศาลพระภูมิตรัง
รับจัดพิธีบวงสรวงตรัง
จัดพิธียกเสาเอกตรัง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ตรัง ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูตรัง
พิธีการไหว้ครูตรัง
สู่ขวัญบูลกุลตรัง
ดูฮวงจุ้ยตรัง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมตรัง
ตั้งศาลพระภูมิตรัง
การตั้งศาลพระภูมิตรัง
ตั้งศาลตายายตรัง
ตั้งศาลเจ้าที่ตรัง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีตรัง  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีตรัง
ยกเสาเอกตรัง
วางศิลาฤกษ์ตรัง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหาดสำราญ
จัดพิธีพราหมณ์ตะเสะ
จัดพิธีพราหมณ์บ้าหวี
จัดพิธีพราหมณ์หาดสำราญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกันตัง
จัดพิธีพราหมณ์กันตัง
จัดพิธีพราหมณ์กันตังใต้
จัดพิธีพราหมณ์คลองชีล้อม
จัดพิธีพราหมณ์คลองลุ
จัดพิธีพราหมณ์ควนธานี
จัดพิธีพราหมณ์นาเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์บางสัก
จัดพิธีพราหมณ์บางหมาก
จัดพิธีพราหมณ์บางเป้า
จัดพิธีพราหมณ์บ่อน้ำร้อน
จัดพิธีพราหมณ์ย่านซื่อ
จัดพิธีพราหมณ์วังวน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะลิบง
จัดพิธีพราหมณ์โคกยาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาโยง
จัดพิธีพราหมณ์ช่อง
จัดพิธีพราหมณ์นาข้าวเสีย
จัดพิธีพราหมณ์นาหมื่นศรี
จัดพิธีพราหมณ์นาโยงเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ละมอ
จัดพิธีพราหมณ์โคกสะบ้า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปะเหลียน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งยาว
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าพญา
จัดพิธีพราหมณ์บางด้วน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านนา
จัดพิธีพราหมณ์ปะเหลียน
จัดพิธีพราหมณ์ลิพัง
จัดพิธีพราหมณ์สุโสะ
จัดพิธีพราหมณ์เกาะสุกร
จัดพิธีพราหมณ์แหลมสอม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอย่านตาขาว
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกระบือ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งค่าย
จัดพิธีพราหมณ์นาชุมเห็ด
จัดพิธีพราหมณ์ย่านตาขาว
จัดพิธีพราหมณ์หนองบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์เกาะเปียะ
จัดพิธีพราหมณ์โพรงจรเข้
จัดพิธีพราหมณ์ในควน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอรัษฎา
จัดพิธีพราหมณ์คลองปาง
จัดพิธีพราหมณ์ควนเมา
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองปรือ
จัดพิธีพราหมณ์เขาไพร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังวิเศษ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสะบ้า
จัดพิธีพราหมณ์วังมะปราง
จัดพิธีพราหมณ์วังมะปรางเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์อ่าวตง
จัดพิธีพราหมณ์เขาวิเศษ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสิเกา
จัดพิธีพราหมณ์กะลาเส
จัดพิธีพราหมณ์นาเมืองเพชร
จัดพิธีพราหมณ์บ่อหิน
จัดพิธีพราหมณ์เขาไม้แก้ว
จัดพิธีพราหมณ์ไม้ฝาด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอห้วยยอด
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งต่อ
จัดพิธีพราหมณ์ท่างิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์นาวง
จัดพิธีพราหมณ์บางกุ้ง
จัดพิธีพราหมณ์บางดี
จัดพิธีพราหมณ์ปากคม
จัดพิธีพราหมณ์ปากแจ่ม
จัดพิธีพราหมณ์ลำภูรา
จัดพิธีพราหมณ์วังคีรี
จัดพิธีพราหมณ์หนองช้างแล่น
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยนาง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยยอด
จัดพิธีพราหมณ์เขากอบ
จัดพิธีพราหมณ์เขาขาว
จัดพิธีพราหมณ์เขาปูน
จัดพิธีพราหมณ์ในเตา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองตรัง
จัดพิธีพราหมณ์ควนปริง
จัดพิธีพราหมณ์ทับเที่ยง
จัดพิธีพราหมณ์นาตาล่วง
จัดพิธีพราหมณ์นาท่ามเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์นาท่ามใต้
จัดพิธีพราหมณ์นาบินหลา
จัดพิธีพราหมณ์นาพละ
จัดพิธีพราหมณ์นาโต๊ะหมิง
จัดพิธีพราหมณ์นาโยงใต้
จัดพิธีพราหมณ์น้ำผุด
จัดพิธีพราหมณ์บางรัก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านควน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองตรุด
จัดพิธีพราหมณ์โคกหล่อ