สู่ขวัญนครสวรรค์ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์
จัดพิธีไหว้ครูนครสวรรค์
บวงสรวงพระแม่ธรณีนครสวรรค์
จัดบวงสรวงพญานาคนครสวรรค์
จัดพิธีครอบครูนครสวรรค์
จัดพิธีสู่ขวัญนครสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมินครสวรรค์
รับจัดพิธีบวงสรวงนครสวรรค์
จัดพิธียกเสาเอกนครสวรรค์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์นครสวรรค์ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูนครสวรรค์
พิธีการไหว้ครูนครสวรรค์
สู่ขวัญบูลกุลนครสวรรค์
ดูฮวงจุ้ยนครสวรรค์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมนครสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมินครสวรรค์
การตั้งศาลพระภูมินครสวรรค์
ตั้งศาลตายายนครสวรรค์
ตั้งศาลเจ้าที่นครสวรรค์
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีนครสวรรค์  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีนครสวรรค์
ยกเสาเอกนครสวรรค์
วางศิลาฤกษ์นครสวรรค์
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมตาบง
จัดพิธีพราหมณ์ชุมตาบง
จัดพิธีพราหมณ์ปางสวรรค์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่เปิน
จัดพิธีพราหมณ์แม่เปิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมแสง
จัดพิธีพราหมณ์ฆะมัง
จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสง
จัดพิธีพราหมณ์ทับกฤช
จัดพิธีพราหมณ์ทับกฤชใต้
จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้
จัดพิธีพราหมณ์บางเคียน
จัดพิธีพราหมณ์พันลาน
จัดพิธีพราหมณ์พิกุล
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระเจา
จัดพิธีพราหมณ์เกยไชย
จัดพิธีพราหมณ์โคกหม้อ
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่สิงห์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอตากฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์ตากฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์พุนกยูง
จัดพิธีพราหมณ์ลำพยนต์
จัดพิธีพราหมณ์สุขสำราญ
จัดพิธีพราหมณ์หนองพิกุล
จัดพิธีพราหมณ์อุดมธัญญา
จัดพิธีพราหมณ์เขาชายธง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอตาคลี
จัดพิธีพราหมณ์จันเสน
จัดพิธีพราหมณ์ช่องแค
จัดพิธีพราหมณ์ตาคลี
จัดพิธีพราหมณ์พรหมนิมิต
จัดพิธีพราหมณ์ลาดทิพรส
จัดพิธีพราหมณ์สร้อยทอง
จัดพิธีพราหมณ์หนองหม้อ
จัดพิธีพราหมณ์หนองโพ
จัดพิธีพราหมณ์หัวหวาย
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหอม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าตะโก
จัดพิธีพราหมณ์ดอนคา
จัดพิธีพราหมณ์ทำนบ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าตะโก
จัดพิธีพราหมณ์พนมรอก
จัดพิธีพราหมณ์พนมเศษ
จัดพิธีพราหมณ์วังมหากร
จัดพิธีพราหมณ์วังใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์สายลำโพง
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์หัวถนน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบรรพตพิสัย
จัดพิธีพราหมณ์ด่านช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ตาขีด
จัดพิธีพราหมณ์ตาสัง
จัดพิธีพราหมณ์ท่างิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์บางตาหงาย
จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์บึงปลาทู
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแดน
จัดพิธีพราหมณ์หนองกรด
จัดพิธีพราหมณ์หนองตางู
จัดพิธีพราหมณ์หูกวาง
จัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง
จัดพิธีพราหมณ์เจริญผล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพยุหะคีรี
จัดพิธีพราหมณ์ท่าน้ำอ้อย
จัดพิธีพราหมณ์นิคมเขาบ่อแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์น้ำทรง
จัดพิธีพราหมณ์พยุหะ
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงหัก
จัดพิธีพราหมณ์ยางขาว
จัดพิธีพราหมณ์ย่านมัทรี
จัดพิธีพราหมณ์สระทะเล
จัดพิธีพราหมณ์เขากะลา
จัดพิธีพราหมณ์เขาทอง
จัดพิธีพราหมณ์เนินมะกอก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลาดยาว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านไร่
จัดพิธีพราหมณ์มาบแก
จัดพิธีพราหมณ์ลาดยาว
จัดพิธีพราหมณ์วังม้า
จัดพิธีพราหมณ์วังเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ศาลเจ้าไก่ต่อ
จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์สร้อยละคร
จัดพิธีพราหมณ์หนองนมวัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองยาว
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยน้ำหอม
จัดพิธีพราหมณ์เนินขี้เหล็ก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งทอง
จัดพิธีพราหมณ์ธารทหาร
จัดพิธีพราหมณ์วังบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์หนองกลับ
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยถั่วเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยถั่วใต้
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยร่วม
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเก้าเลี้ยว
จัดพิธีพราหมณ์มหาโพธิ
จัดพิธีพราหมณ์หนองเต่า
จัดพิธีพราหมณ์หัวดง
จัดพิธีพราหมณ์เก้าเลี้ยว
จัดพิธีพราหมณ์เขาดิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กลางแดด
จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียนเลื่อน
จัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์ตก
จัดพิธีพราหมณ์นครสวรรค์ออก
จัดพิธีพราหมณ์บางพระหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บางม่วง
จัดพิธีพราหมณ์บึงเสนาท
จัดพิธีพราหมณ์บ้านมะเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแก่ง
จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำโพ
จัดพิธีพราหมณ์พระนอน
จัดพิธีพราหมณ์วัดไทรย์
จัดพิธีพราหมณ์หนองกรด
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระโดน
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลิง
จัดพิธีพราหมณ์เกรียงไกร
จัดพิธีพราหมณ์แควใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่วงก์
จัดพิธีพราหมณ์วังซ่าน
จัดพิธีพราหมณ์เขาชนกัน
จัดพิธีพราหมณ์แม่วงก์
จัดพิธีพราหมณ์แม่เลย์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโกรกพระ
จัดพิธีพราหมณ์นากลาง
จัดพิธีพราหมณ์บางประมุง
จัดพิธีพราหมณ์บางมะฝ่อ
จัดพิธีพราหมณ์ยางตาล
จัดพิธีพราหมณ์ศาลาแดง
จัดพิธีพราหมณ์หาดสูง
จัดพิธีพราหมณ์เนินกว้าว
จัดพิธีพราหมณ์เนินศาลา
จัดพิธีพราหมณ์โกรกพระ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไพศาลี
จัดพิธีพราหมณ์ตะคร้อ
จัดพิธีพราหมณ์นาขอม
จัดพิธีพราหมณ์วังข่อย
จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำลัด
จัดพิธีพราหมณ์สำโรงชัย
จัดพิธีพราหมณ์โคกเดื่อ
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ประสาท
จัดพิธีพราหมณ์ไพศาลี