สู่ขวัญพังงา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์พังงา
จัดพิธีไหว้ครูพังงา
บวงสรวงพระแม่ธรณีพังงา
จัดบวงสรวงพญานาคพังงา
จัดพิธีครอบครูพังงา
จัดพิธีสู่ขวัญพังงา
ตั้งศาลพระภูมิพังงา
รับจัดพิธีบวงสรวงพังงา
จัดพิธียกเสาเอกพังงา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พังงา ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูพังงา
พิธีการไหว้ครูพังงา
สู่ขวัญบูลกุลพังงา
ดูฮวงจุ้ยพังงา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมพังงา
ตั้งศาลพระภูมิพังงา
การตั้งศาลพระภูมิพังงา
ตั้งศาลตายายพังงา
ตั้งศาลเจ้าที่พังงา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีพังงา  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีพังงา
ยกเสาเอกพังงา
วางศิลาฤกษ์พังงา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกะปง
จัดพิธีพราหมณ์กะปง
จัดพิธีพราหมณ์ท่านา
จัดพิธีพราหมณ์รมณีย์
จัดพิธีพราหมณ์เหมาะ
จัดพิธีพราหมณ์เหล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคุระบุรี
จัดพิธีพราหมณ์คุระ
จัดพิธีพราหมณ์บางวัน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะพระทอง
จัดพิธีพราหมณ์แม่นางขาว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอตะกั่วทุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์กระโสม
จัดพิธีพราหมณ์กะไหล
จัดพิธีพราหมณ์คลองเคียน
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าอยู่
จัดพิธีพราหมณ์หล่อยูง
จัดพิธีพราหมณ์โคกกลอย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอตะกั่วป่า
จัดพิธีพราหมณ์คึกคัก
จัดพิธีพราหมณ์ตะกั่วป่า
จัดพิธีพราหมณ์ตำตัว
จัดพิธีพราหมณ์บางนายสี
จัดพิธีพราหมณ์บางม่วง
จัดพิธีพราหมณ์บางไทร
จัดพิธีพราหมณ์เกาะคอเขา
จัดพิธีพราหมณ์โคกเคียน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทับปุด
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำทองหลาง
จัดพิธีพราหมณ์ทับปุด
จัดพิธีพราหมณ์บางเหรียง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแสน
จัดพิธีพราหมณ์มะรุ่ย
จัดพิธีพราหมณ์โคกเจริญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท้ายเหมือง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งมะพร้าว
จัดพิธีพราหมณ์ท้ายเหมือง
จัดพิธีพราหมณ์นาเตย
จัดพิธีพราหมณ์บางทอง
จัดพิธีพราหมณ์ลำภี
จัดพิธีพราหมณ์ลำแก่น

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะยาว
จัดพิธีพราหมณ์พรุใน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะยาวน้อย
จัดพิธีพราหมณ์เกาะยาวใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ตากแดด
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำน้ำผุด
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งคาโงก
จัดพิธีพราหมณ์ท้ายช้าง
จัดพิธีพราหมณ์นบปริง
จัดพิธีพราหมณ์บางเตย
จัดพิธีพราหมณ์ป่ากอ
จัดพิธีพราหมณ์สองแพรก
จัดพิธีพราหมณ์เกาะปันหยี