สู่ขวัญวัชพล รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์วัชพล
จัดพิธีไหว้ครูวัชพล
บวงสรวงพระแม่ธรณีวัชพล
จัดบวงสรวงพญานาควัชพล
จัดพิธีครอบครูวัชพล
จัดพิธีสู่ขวัญวัชพล
ตั้งศาลพระภูมิวัชพล
รับจัดพิธีบวงสรวงวัชพล
จัดพิธียกเสาเอกวัชพล
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์วัชพล ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูวัชพล
พิธีการไหว้ครูวัชพล
สู่ขวัญบูลกุลวัชพล
ดูฮวงจุ้ยวัชพล
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมวัชพล
ตั้งศาลพระภูมิวัชพล
การตั้งศาลพระภูมิวัชพล
ตั้งศาลตายายวัชพล
ตั้งศาลเจ้าที่วัชพล
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีวัชพล ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีวัชพล
ยกเสาเอกวัชพล
วางศิลาฤกษ์วัชพล
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

     จัดพิธีพราหมณ์วัชพล 
     จัดพิธีพราหมณ์เพลินนารี่ มอลล์ 
     จัดพิธีพราหมณ์แยกวัชรพล 
     จัดพิธีพราหมณ์เศรษฐสิริ วัชรพล