สู่ขวัญหนองคาย รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์หนองคาย
จัดพิธีไหว้ครูหนองคาย
บวงสรวงพระแม่ธรณีหนองคาย
จัดบวงสรวงพญานาคหนองคาย
จัดพิธีครอบครูหนองคาย
จัดพิธีสู่ขวัญหนองคาย
ตั้งศาลพระภูมิหนองคาย
รับจัดพิธีบวงสรวงหนองคาย
จัดพิธียกเสาเอกหนองคาย
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หนองคาย ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูหนองคาย
พิธีการไหว้ครูหนองคาย
สู่ขวัญบูลกุลหนองคาย
ดูฮวงจุ้ยหนองคาย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมหนองคาย
ตั้งศาลพระภูมิหนองคาย
การตั้งศาลพระภูมิหนองคาย
ตั้งศาลตายายหนองคาย
ตั้งศาลเจ้าที่หนองคาย
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีหนองคาย  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีหนองคาย
ยกเสาเอกหนองคาย
วางศิลาฤกษ์หนองคาย
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์กองนาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์นาข่า
จัดพิธีพราหมณ์น้ำโมง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านถ่อน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านว่าน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเดื่อ
จัดพิธีพราหมณ์หนองนาง
จัดพิธีพราหมณ์โคกคอน
จัดพิธีพราหมณ์โพนสา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบึงกาฬ
จัดพิธีพราหมณ์คำนาดี
จัดพิธีพราหมณ์ชัยพร
จัดพิธีพราหมณ์นาสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์บึงกาฬ
จัดพิธีพราหมณ์วิศิษฐ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองเข็ง
จัดพิธีพราหมณ์หนองเลิง
จัดพิธีพราหมณ์หอคำ
จัดพิธีพราหมณ์โคกก่อง
จัดพิธีพราหมณ์โนนสมบูรณ์
จัดพิธีพราหมณ์โป่งเปือย
จัดพิธีพราหมณ์ไคสี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบึงโขงหลง
จัดพิธีพราหมณ์ดงบัง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าดอกคำ
จัดพิธีพราหมณ์บึงโขงหลง
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์หมากแข้ง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบุ่งคล้า
จัดพิธีพราหมณ์บุ่งคล้า
จัดพิธีพราหมณ์หนองเดิ๋น
จัดพิธีพราหมณ์โคกกว้าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปากคาด
จัดพิธีพราหมณ์นากั้ง
จัดพิธีพราหมณ์นาดง
จัดพิธีพราหมณ์ปากคาด
จัดพิธีพราหมณ์สมสนุก
จัดพิธีพราหมณ์หนองยอง
จัดพิธีพราหมณ์โนนศิลา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพรเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์ดอนหญ้านาง
จัดพิธีพราหมณ์ป่าแฝก
จัดพิธีพราหมณ์พรเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์วังชมภู
จัดพิธีพราหมณ์ศรีชมภู
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสำราญ
จัดพิธีพราหมณ์หนองหัวช้าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอรัตนวาปี
จัดพิธีพราหมณ์นาทับไฮ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านต้อน
จัดพิธีพราหมณ์พระบาทนาสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์รัตนวาปี
จัดพิธีพราหมณ์โพนแพง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีวิไล
จัดพิธีพราหมณ์ชุมภูพร
จัดพิธีพราหมณ์นาสะแบง
จัดพิธีพราหมณ์นาสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์นาแสง
จัดพิธีพราหมณ์ศรีวิไล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีเชียงใหม่
จัดพิธีพราหมณ์บ้านหม้อ
จัดพิธีพราหมณ์พระพุทธบาท
จัดพิธีพราหมณ์พานพร้าว
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาปาก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสระใคร
จัดพิธีพราหมณ์คอกช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านฝาง
จัดพิธีพราหมณ์สระใคร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสังคม
จัดพิธีพราหมณ์นางิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านม่วง
จัดพิธีพราหมณ์ผาตั้ง
จัดพิธีพราหมณ์สังคม
จัดพิธีพราหมณ์แก้งไก่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเซกา
จัดพิธีพราหมณ์ซาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่ากกแดง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสะอาด
จัดพิธีพราหมณ์น้ำจั้น
จัดพิธีพราหมณ์บ้านต้อง
จัดพิธีพราหมณ์ป่งไฮ
จัดพิธีพราหมณ์หนองทุ่ม
จัดพิธีพราหมณ์เซกา
จัดพิธีพราหมณ์โสกก่าม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเฝ้าไร่
จัดพิธีพราหมณ์นาดี
จัดพิธีพราหมณ์วังหลวง
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์อุดมพร
จัดพิธีพราหมณ์เฝ้าไร่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กวนวัน
จัดพิธีพราหมณ์ค่ายบกหวาน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเดื่อ
จัดพิธีพราหมณ์ปะโค
จัดพิธีพราหมณ์พระธาตุบังพวน
จัดพิธีพราหมณ์มีชัย
จัดพิธีพราหมณ์วัดธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์สองห้อง
จัดพิธีพราหมณ์สีกาย
จัดพิธีพราหมณ์หนองกอมเกาะ
จัดพิธีพราหมณ์หาดคำ
จัดพิธีพราหมณ์หินโงม
จัดพิธีพราหมณ์เมืองหมี
จัดพิธีพราหมณ์เวียงคุก
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ชัย
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโซ่พิสัย
จัดพิธีพราหมณ์คำแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์บัวตูม
จัดพิธีพราหมณ์ศรีชมภู
จัดพิธีพราหมณ์หนองพันทา
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าทอง
จัดพิธีพราหมณ์โซ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพธิ์ตาก
จัดพิธีพราหมณ์ด่านศรีสุข
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ตาก
จัดพิธีพราหมณ์โพนทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพนพิสัย
จัดพิธีพราหมณ์กุดบง
จัดพิธีพราหมณ์จุมพล
จัดพิธีพราหมณ์ชุมช้าง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหลวง
จัดพิธีพราหมณ์นาหนัง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านผือ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์วัดหลวง
จัดพิธีพราหมณ์สร้างนางขาว
จัดพิธีพราหมณ์เซิม
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าต่างคำ