สู่ขวัญอนุเสาวรีย์ชัย รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์อนุเสาวรีย์ชัย
จัดพิธีไหว้ครูอนุเสาวรีย์ชัย
บวงสรวงพระแม่ธรณีอนุเสาวรีย์ชัย
จัดบวงสรวงพญานาคอนุเสาวรีย์ชัย
จัดพิธีครอบครูอนุเสาวรีย์ชัย
จัดพิธีสู่ขวัญอนุเสาวรีย์ชัย
ตั้งศาลพระภูมิอนุเสาวรีย์ชัย
รับจัดพิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์ชัย
จัดพิธียกเสาเอกอนุเสาวรีย์ชัย
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อนุเสาวรีย์ชัย ผลงานของเรา   

                         ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูอนุเสาวรีย์ชัย
พิธีการไหว้ครูอนุเสาวรีย์ชัย
สู่ขวัญบูลกุลอนุเสาวรีย์ชัย
ดูฮวงจุ้ยอนุเสาวรีย์ชัย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมอนุเสาวรีย์ชัย
ตั้งศาลพระภูมิอนุเสาวรีย์ชัย
การตั้งศาลพระภูมิอนุเสาวรีย์ชัย
ตั้งศาลตายายอนุเสาวรีย์ชัย
ตั้งศาลเจ้าที่อนุเสาวรีย์ชัย
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีอนุเสาวรีย์ชัย  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีอนุเสาวรีย์ชัย
ยกเสาเอกอนุเสาวรีย์ชัย
วางศิลาฤกษ์อนุเสาวรีย์ชัย
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
   จัดพิธีพราหมณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพหลโยธิน 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชวิถี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพญาไท