สู่ขวัญเลย รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เลย
จัดพิธีไหว้ครูเลย
บวงสรวงพระแม่ธรณีเลย
จัดบวงสรวงพญานาคเลย
จัดพิธีครอบครูเลย
จัดพิธีสู่ขวัญเลย
ตั้งศาลพระภูมิเลย
รับจัดพิธีบวงสรวงเลย
จัดพิธียกเสาเอกเลย
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เลย ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูเลย
พิธีการไหว้ครูเลย
สู่ขวัญบูลกุลเลย
ดูฮวงจุ้ยเลย
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเลย
ตั้งศาลพระภูมิเลย
การตั้งศาลพระภูมิเลย
ตั้งศาลตายายเลย
ตั้งศาลเจ้าที่เลย
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเลย ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเลย
ยกเสาเอกเลย
วางศิลาฤกษ์เลย
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองหิน
จัดพิธีพราหมณ์ตาดข่า
จัดพิธีพราหมณ์ปวนพุ
จัดพิธีพราหมณ์หนองหิน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเอราวัณ
จัดพิธีพราหมณ์ทรัพย์ไพวัลย์
จัดพิธีพราหมณ์ผาสามยอด
จัดพิธีพราหมณ์ผาอินทร์แปลง
จัดพิธีพราหมณ์เอราวัณ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอด่านซ้าย
จัดพิธีพราหมณ์กกสะทอน
จัดพิธีพราหมณ์ด่านซ้าย
จัดพิธีพราหมณ์นาดี
จัดพิธีพราหมณ์นาหอ
จัดพิธีพราหมณ์ปากหมัน
จัดพิธีพราหมณ์วังยาว
จัดพิธีพราหมณ์อิปุ่ม
จัดพิธีพราหมณ์โคกงาม
จัดพิธีพราหมณ์โป่ง
จัดพิธีพราหมณ์โพนสูง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าลี่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าลี่
จัดพิธีพราหมณ์น้ำทูน
จัดพิธีพราหมณ์น้ำแคม
จัดพิธีพราหมณ์หนองผือ
จัดพิธีพราหมณ์อาฮี
จัดพิธีพราหมณ์โคกใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาด้วง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสะอาด
จัดพิธีพราหมณ์นาดอกคำ
จัดพิธีพราหมณ์นาด้วง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาแห้ว
จัดพิธีพราหมณ์นาพึง
จัดพิธีพราหมณ์นามาลา
จัดพิธีพราหมณ์นาแห้ว
จัดพิธีพราหมณ์เหล่ากอหก
จัดพิธีพราหมณ์แสงภา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปากชม
จัดพิธีพราหมณ์ชมเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์ปากชม
จัดพิธีพราหมณ์หาดคัมภีร์
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยบ่อซืน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยพิชัย
จัดพิธีพราหมณ์เชียงกลม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอผาขาว
จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้างคล้อง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเพิ่ม
จัดพิธีพราหมณ์ผาขาว
จัดพิธีพราหมณ์โนนปอแดง
จัดพิธีพราหมณ์โนนป่าซาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูกระดึง
จัดพิธีพราหมณ์ผานกเค้า
จัดพิธีพราหมณ์ภูกระดึง
จัดพิธีพราหมณ์ศรีฐาน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยส้ม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ภูหอ
จัดพิธีพราหมณ์หนองคัน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยสีเสียด
จัดพิธีพราหมณ์เลยวังไสย์
จัดพิธีพราหมณ์แก่งศรีภูมิ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูเรือ
จัดพิธีพราหมณ์ท่าศาลา
จัดพิธีพราหมณ์ปลาบ่า
จัดพิธีพราหมณ์ร่องจิก
จัดพิธีพราหมณ์ลาดค่าง
จัดพิธีพราหมณ์สานตม
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวังสะพุง
จัดพิธีพราหมณ์ทรายขาว
จัดพิธีพราหมณ์ปากปวน
จัดพิธีพราหมณ์ผาน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ผาบิ้ง
จัดพิธีพราหมณ์วังสะพุง
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสงคราม
จัดพิธีพราหมณ์หนองงิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้าปล้อง
จัดพิธีพราหมณ์เขาหลวง
จัดพิธีพราหมณ์โคกขมิ้น

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเชียงคาน
จัดพิธีพราหมณ์จอมศรี
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์นาซ่าว
จัดพิธีพราหมณ์บุฮม
จัดพิธีพราหมณ์ปากตม
จัดพิธีพราหมณ์หาดทรายขาว
จัดพิธีพราหมณ์เขาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์เชียงคาน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กกดู่
จัดพิธีพราหมณ์กกทอง
จัดพิธีพราหมณ์กุดป่อง
จัดพิธีพราหมณ์ชัยพฤกษ์
จัดพิธีพราหมณ์นาดินดำ
จัดพิธีพราหมณ์นาอาน
จัดพิธีพราหมณ์นาอ้อ
จัดพิธีพราหมณ์นาแขม
จัดพิธีพราหมณ์นาโป่ง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำสวย
จัดพิธีพราหมณ์น้ำหมาน
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสองรัก
จัดพิธีพราหมณ์เมือง
จัดพิธีพราหมณ์เสี้ยว