ไหว้ครูจังหวัดขอนแก่น รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดขอนแก่น
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดขอนแก่น
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดขอนแก่น
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดขอนแก่น
จัดพิธีครอบครูจังหวัดขอนแก่น
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดขอนแก่น
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดขอนแก่น
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดขอนแก่น
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดขอนแก่น
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดขอนแก่น ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดขอนแก่น
พิธีการไหว้ครูจังหวัดขอนแก่น
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดขอนแก่น
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดขอนแก่น
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดขอนแก่น
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดขอนแก่น
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดขอนแก่น
ตั้งศาลตายายจังหวัดขอนแก่น
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดขอนแก่น  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดขอนแก่น
ยกเสาเอกจังหวัดขอนแก่น
วางศิลาฤกษ์จังหวัดขอนแก่น
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองขอนแก่น
   จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์สำราญ
   จัดพิธีพราหมณ์โคกสี
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าพระ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านทุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองเก่า
   จัดพิธีพราหมณ์พระลับ
   จัดพิธีพราหมณ์สาวะถี
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านหว้า
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านค้อ
   จัดพิธีพราหมณ์แดงใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนหัน
   จัดพิธีพราหมณ์ศิลา
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเป็ด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองตูม
   จัดพิธีพราหมณ์บึงเนียม
   จัดพิธีพราหมณ์โนนท่อน


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านฝาง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
   จัดพิธีพราหมณ์ป่าหวายนั่ง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนฆ้อง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเหล่า
   จัดพิธีพราหมณ์ป่ามะนาว
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านฝาง
   จัดพิธีพราหมณ์โคกงาม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระยืน
   จัดพิธีพราหมณ์พระยืน
   จัดพิธีพราหมณ์พระบุ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านโต้น
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง        
   จัดพิธีพราหมณ์ขามป้อม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองเรือ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเรือ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเม็ง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกง
   จัดพิธีพราหมณ์ยางคำ
   จัดพิธีพราหมณ์จระเข้
   จัดพิธีพราหมณ์โนนทอง
   จัดพิธีพราหมณ์กุดกว้าง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนทัน
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสะอาด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านผือ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชุมแพ
   จัดพิธีพราหมณ์ชุมแพ
   จัดพิธีพราหมณ์โนนหัน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเขียด
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสะอาด
   จัดพิธีพราหมณ์ขัวเรียง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์ไชยสอ
   จัดพิธีพราหมณ์วังหินลาด
   จัดพิธีพราหมณ์นาเพียง
   จัดพิธีพราหมณ์นาหนองทุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเสาเล้า            
   จัดพิธีพราหมณ์โนนอุดม


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสีชมพู
   จัดพิธีพราหมณ์สีชมพู
   จัดพิธีพราหมณ์ศรีสุข
   จัดพิธีพราหมณ์นาจาน
   จัดพิธีพราหมณ์วังเพิ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์ซำยาง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแดง
   จัดพิธีพราหมณ์ดงลาน
   จัดพิธีพราหมณ์บริบูรณ์
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์ภูห่าน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอน้ำพอง
   จัดพิธีพราหมณ์น้ำพอง
   จัดพิธีพราหมณ์วังชัย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกุง
   จัดพิธีพราหมณ์บัวใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์สะอาด
   จัดพิธีพราหมณ์ม่วงหวาน
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านขาม
   จัดพิธีพราหมณ์บัวเงิน
   จัดพิธีพราหมณ์ทรายมูล
   จัดพิธีพราหมณ์ท่ากระเสริม
   จัดพิธีพราหมณ์พังทุย
   จัดพิธีพราหมณ์กุดน้ำใส

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภออุบลรัตน์
   จัดพิธีพราหมณ์โคกสูง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านดง
   จัดพิธีพราหมณ์เขื่อนอุบลรัตน์
   จัดพิธีพราหมณ์นาคำ
   จัดพิธีพราหมณ์ศรีสุขสำราญ
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งโป่ง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกระนวน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองโก
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกุงใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยโจด
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยยาง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านฝาง
   จัดพิธีพราหมณ์ดูนสาด
   จัดพิธีพราหมณ์หนองโน
   จัดพิธีพราหมณ์น้ำอ้อม
   จัดพิธีพราหมณ์หัวนาคำ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองเพีย
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านลาน
   จัดพิธีพราหมณ์แคนเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ภูเหล็ก
   จัดพิธีพราหมณ์ป่าปอ
   จัดพิธีพราหมณ์หินตั้ง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองน้ำใส
   จัดพิธีพราหมณ์หัวหนอง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเปือยน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์เปือยน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์วังม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์ขามป้อม
   จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพล
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองพล
   จัดพิธีพราหมณ์โจดหนองแก
   จัดพิธีพราหมณ์เก่างิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์หนองมะเขือ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแวงโสกพระ
   จัดพิธีพราหมณ์เพ็กใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์โคกสง่า
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแวงนางเบ้า
   จัดพิธีพราหมณ์ลอมคอม
   จัดพิธีพราหมณ์โนนข่า
   จัดพิธีพราหมณ์โสกนกเต็น
   จัดพิธีพราหมณ์หัวทุ่ง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแวงใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์คอนฉิม
   จัดพิธีพราหมณ์ใหม่นาเพียง  
   จัดพิธีพราหมณ์โนนทอง
   จัดพิธีพราหมณ์แวงใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสะอาด

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแวงน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์แวงน้อย 
   จัดพิธีพราหมณ์ก้านเหลือง 
   จัดพิธีพราหมณ์ท่านางแนว 
   จัดพิธีพราหมณ์ละหานนา 
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าวัด 
   จัดพิธีพราหมณ์ทางขวาง 

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองสองห้อง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองสองห้อง
   จัดพิธีพราหมณ์คึมชาด
   จัดพิธีพราหมณ์โนนธาตุ
   จัดพิธีพราหมณ์ตะกั่วป่า
   จัดพิธีพราหมณ์สำโรง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเม็ก
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนดู่
   จัดพิธีพราหมณ์ดงเค็ง
   จัดพิธีพราหมณ์หันโจด
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนดั่ง
   จัดพิธีพราหมณ์วังหิน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่ล้อม


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูเวียง
   จัดพิธีพราหมณ์ภูเวียง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกุงธนสาร  
   จัดพิธีพราหมณ์สงเปือย
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเรือ
   จัดพิธีพราหมณ์นาหว้า
   จัดพิธีพราหมณ์กุดขอนแก่น
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกุงเซิน
   จัดพิธีพราหมณ์นาชุมแสง
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งชมพู
   จัดพิธีพราหมณ์ดินดำ 
   จัดพิธีพราหมณ์หว้าทอง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมัญจาคีรี
   จัดพิธีพราหมณ์กุดเค้า
   จัดพิธีพราหมณ์สวนหม่อน        
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแปน        
   จัดพิธีพราหมณ์โพนเพ็ก
   จัดพิธีพราหมณ์คำแคน
   จัดพิธีพราหมณ์นาข่า
   จัดพิธีพราหมณ์นางาม
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าศาลา

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชนบท
   จัดพิธีพราหมณ์ชนบท
   จัดพิธีพราหมณ์กุดเพียขอม      
   จัดพิธีพราหมณ์วังแสง
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยแก
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแท่น
   จัดพิธีพราหมณ์ศรีบุญเรือง
   จัดพิธีพราหมณ์โนนพะยอม
   จัดพิธีพราหมณ์ปอแดง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเขาสวนกวาง
   จัดพิธีพราหมณ์เขาสวนกวาง  
   จัดพิธีพราหมณ์ดงเมืองแอม
   จัดพิธีพราหมณ์นางิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสมบูรณ์
   จัดพิธีพราหมณ์คำม่วง


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอภูผาม่าน
   จัดพิธีพราหมณ์โนนคอม
   จัดพิธีพราหมณ์นาฝาย
   จัดพิธีพราหมณ์ภูผาม่าน
   จัดพิธีพราหมณ์วังสวาบ
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยม่วง  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอซำสูง
   จัดพิธีพราหมณ์กระนวน
   จัดพิธีพราหมณ์คำแมด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านโนน
   จัดพิธีพราหมณ์คูคำ
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยเตย

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโคกโพธิ์ไชย
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านโคก
   จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ไชย  
   จัดพิธีพราหมณ์ซับสมบูรณ์
   จัดพิธีพราหมณ์นาแพง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองนาคำ
   จัดพิธีพราหมณ์กุดธาตุ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านโคก
   จัดพิธีพราหมณ์ขนวน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านแฮด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแฮด
   จัดพิธีพราหมณ์โคกสำราญ
   จัดพิธีพราหมณ์โนนสมบูรณ์
   จัดพิธีพราหมณ์หนองแซง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนศิลา
   จัดพิธีพราหมณ์โนนศิลา
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาหมอ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านหัน
   จัดพิธีพราหมณ์เปือยใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์โนนแดง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเวียงเก่า
   จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองเก่าพัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์เขาน้อย