ไหว้ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีครอบครูจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธีการไหว้ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งศาลตายายจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยกเสาเอกจังหวัดนครศรีธรรมราช
วางศิลาฤกษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
   จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าวัง
   จัดพิธีพราหมณ์คลัง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าไร่
   จัดพิธีพราหมณ์ปากนคร
   จัดพิธีพราหมณ์นาทราย
   จัดพิธีพราหมณ์ไชยมนตรี
   จัดพิธีพราหมณ์กำแพงเซา
   จัดพิธีพราหมณ์มะม่วงสองต้น
   จัดพิธีพราหมณ์นาเคียน
   จัดพิธีพราหมณ์ท่างิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์เสด็จ
   จัดพิธีพราหมณ์บางจาก
   จัดพิธีพราหมณ์ปากพูน
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าซัก
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเรือ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพรหมคีรี
   จัดพิธีพราหมณ์พรหมโลก
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเกาะ
   จัดพิธีพราหมณ์อินคีรี
   จัดพิธีพราหมณ์ทอนหงส์
   จัดพิธีพราหมณ์นาเรียง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลานสกา
   จัดพิธีพราหมณ์เขาแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ลานสกา
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าดี
   จัดพิธีพราหมณ์กำโลน
   จัดพิธีพราหมณ์ขุนทะเล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอฉวาง
   จัดพิธีพราหมณ์ฉวาง
   จัดพิธีพราหมณ์ละอาย
   จัดพิธีพราหมณ์นาแว
   จัดพิธีพราหมณ์ไม้เรียง
   จัดพิธีพราหมณ์กะเปียด
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยปริก  
   จัดพิธีพราหมณ์นากะชะ
   จัดพิธีพราหมณ์ไสหร้า
   จัดพิธีพราหมณ์นาเขลียง
   จัดพิธีพราหมณ์จันดี

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพิปูน
   จัดพิธีพราหมณ์พิปูน
   จัดพิธีพราหมณ์กะทูน
   จัดพิธีพราหมณ์เขาพระ
   จัดพิธีพราหมณ์ยางค้อม
   จัดพิธีพราหมณ์ควนกลาง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเชียรใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์เชียรใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง  
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าขนาน
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเนิน
   จัดพิธีพราหมณ์ไสหมาก
   จัดพิธีพราหมณ์ท้องลำเจียก 
   จัดพิธีพราหมณ์เสือหึง
   จัดพิธีพราหมณ์การะเกด
   จัดพิธีพราหมณ์เขาพระบาท 
   จัดพิธีพราหมณ์แม่เจ้าอยู่หัว 


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชะอวด
   จัดพิธีพราหมณ์ชะอวด
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเสม็ด
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าประจะ
   จัดพิธีพราหมณ์เคร็ง
   จัดพิธีพราหมณ์วังอ่าง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านตูล
   จัดพิธีพราหมณ์ขอนหาด
   จัดพิธีพราหมณ์เกาะขันธ์
   จัดพิธีพราหมณ์ควนหนองหงษ์
   จัดพิธีพราหมณ์เขาพระทอง
   จัดพิธีพราหมณ์นางหลง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์กลาย
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าขึ้น
   จัดพิธีพราหมณ์หัวตะพาน
   จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์โมคลาน
   จัดพิธีพราหมณ์ไทยบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนตะโก
   จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งชัน
   จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ทอง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งสง
   จัดพิธีพราหมณ์ปากแพรก
   จัดพิธีพราหมณ์ชะมาย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหงส์
   จัดพิธีพราหมณ์ควนกรด
   จัดพิธีพราหมณ์นาไม้ไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์นาหลวงเสน
   จัดพิธีพราหมณ์เขาโร
   จัดพิธีพราหมณ์กะปาง
   จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ที่วัง
   จัดพิธีพราหมณ์น้ำตก
   จัดพิธีพราหมณ์นาโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์เขาขาว

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาบอน
   จัดพิธีพราหมณ์นาบอน
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งสง
   จัดพิธีพราหมณ์แก้วแสน


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์ท่ายาง
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งสัง
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์กุแหระ
   จัดพิธีพราหมณ์ปริก
   จัดพิธีพราหมณ์กรุงหยัน  
   จัดพิธีพราหมณ์บางรูป

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปากพนัง
   จัดพิธีพราหมณ์ปากพนัง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์ป่าระกำ
   จัดพิธีพราหมณ์ชะเมา
   จัดพิธีพราหมณ์คลองกระบือ
   จัดพิธีพราหมณ์เกาะทวด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์หูล่อง
   จัดพิธีพราหมณ์ปากพนังฝั่งตะวันตก  
   จัดพิธีพราหมณ์แหลมตะลุมพุก
   จัดพิธีพราหมณ์บางศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์บางพระ
   จัดพิธีพราหมณ์บางตะพง
   จัดพิธีพราหมณ์ปากพนังฝั่งตะวันออก
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเพิง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าพยา
   จัดพิธีพราหมณ์ปากแพรก
   จัดพิธีพราหมณ์ขนาบนาก


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอร่อนพิบูลย์
   จัดพิธีพราหมณ์ร่อนพิบูลย์  
   จัดพิธีพราหมณ์หินตก
   จัดพิธีพราหมณ์เสาธง
   จัดพิธีพราหมณ์ควนเกย
   จัดพิธีพราหมณ์ควนพัง
   จัดพิธีพราหมณ์ควนชุม

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสิชล
   จัดพิธีพราหมณ์สิชล
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งปรัง
   จัดพิธีพราหมณ์ฉลอง
   จัดพิธีพราหมณ์เสาเภา
   จัดพิธีพราหมณ์เปลี่ยน
   จัดพิธีพราหมณ์สี่ขีด
   จัดพิธีพราหมณ์เทพราช
   จัดพิธีพราหมณ์เขาน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งใส

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอขนอม
   จัดพิธีพราหมณ์ขนอม
   จัดพิธีพราหมณ์ควนทอง
   จัดพิธีพราหมณ์ท้องเนียน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหัวไทร
   จัดพิธีพราหมณ์หัวไทร
   จัดพิธีพราหมณ์หน้าสตน
   จัดพิธีพราหมณ์ทรายขาว
   จัดพิธีพราหมณ์แหลม
   จัดพิธีพราหมณ์เขาพังไกร  
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านราม
   จัดพิธีพราหมณ์บางนบ
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าซอม
   จัดพิธีพราหมณ์ควนชะลิก
   จัดพิธีพราหมณ์รามแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์เกาะเพชร

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางขัน
   จัดพิธีพราหมณ์บางขัน
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านลำนาว
   จัดพิธีพราหมณ์วังหิน
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านนิคม

   จัดพิธีพราหมณ์อำเภอถ้ำพรรณรา
    จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำพรรณรา
    จัดพิธีพราหมณ์คลองเส
    จัดพิธีพราหมณ์ดุสิต

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอจุฬาภรณ์
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านควนมุด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านชะอวด
   จัดพิธีพราหมณ์ควนหนองคว้า    
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งโพธิ์
   จัดพิธีพราหมณ์นาหมอบุญ
   จัดพิธีพราหมณ์สามตำบล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระพรหม
   จัดพิธีพราหมณ์นาพรุ
   จัดพิธีพราหมณ์นาสาร
   จัดพิธีพราหมณ์ท้ายสำเภา
   จัดพิธีพราหมณ์ช้างซ้าย

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนบพิตำ
   จัดพิธีพราหมณ์นบพิตำ
   จัดพิธีพราหมณ์กรุงชิง
   จัดพิธีพราหมณ์กะหรอ
   จัดพิธีพราหมณ์นาเหรง


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอช้างกลาง
   จัดพิธีพราหมณ์ช้างกลาง
   จัดพิธีพราหมณ์หลักช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์สวนขัน

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   จัดพิธีพราหมณ์เชียรเขา
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนตรอ
   จัดพิธีพราหมณ์สวนหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพูน