ไหว้ครูจังหวัดปทุมธานี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดปทุมธานี
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดปทุมธานี
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดปทุมธานี
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดปทุมธานี
จัดพิธีครอบครูจังหวัดปทุมธานี
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดปทุมธานี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดปทุมธานี
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดปทุมธานี
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดปทุมธานี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดปทุมธานี ผลงานของเรา    

                        ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดปทุมธานี
พิธีการไหว้ครูจังหวัดปทุมธานี
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดปทุมธานี
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดปทุมธานี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดปทุมธานี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดปทุมธานี
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดปทุมธานี
ตั้งศาลตายายจังหวัดปทุมธานี
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดปทุมธานี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดปทุมธานี
ยกเสาเอกจังหวัดปทุมธานี
วางศิลาฤกษ์จังหวัดปทุมธานี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

 จัดพิธีพราหมณ์เมืองปทุมธานี
   จัดพิธีพราหมณ์บางปรอก
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านฉาง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านกระแชง
   จัดพิธีพราหมณ์บางขะแยง
   จัดพิธีพราหมณ์บางคูวัด
   จัดพิธีพราหมณ์บางหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์บางเดื่อ
   จัดพิธีพราหมณ์บางพูด
   จัดพิธีพราหมณ์บางพูน
   จัดพิธีพราหมณ์บางกะดี
   จัดพิธีพราหมณ์สวนพริกไทย
   จัดพิธีพราหมณ์หลักหก

  จัดพิธีพราหมณ์คลองหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองหนึ่ง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองสอง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองสาม
   จัดพิธีพราหมณ์คลองสี่
   จัดพิธีพราหมณ์คลองห้า
   จัดพิธีพราหมณ์คลองหก
   จัดพิธีพราหมณ์คลองเจ็ด


  จัดพิธีพราหมณ์ธัญบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์ประชาธิปัตย์
   จัดพิธีพราหมณ์บึงยี่โถ
   จัดพิธีพราหมณ์รังสิต
   จัดพิธีพราหมณ์ลำผักกูด
   จัดพิธีพราหมณ์บึงสนั่น
   จัดพิธีพราหมณ์บึงน้ำรักษ์

  จัดพิธีพราหมณ์หนองเสือ
   จัดพิธีพราหมณ์บึงบา
   จัดพิธีพราหมณ์บึงบอน
   จัดพิธีพราหมณ์บึงกาสาม
   จัดพิธีพราหมณ์บึงชำอ้อ

  จัดพิธีพราหมณ์ลาดหลุมแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ระแหง
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดหลุมแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์คูบางหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์คูขวาง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองพระอุดม
   จัดพิธีพราหมณ์บ่อเงิน
   จัดพิธีพราหมณ์หน้าไม้

  จัดพิธีพราหมณ์ลำลูกกา
   จัดพิธีพราหมณ์คูคต
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดสวาย
   จัดพิธีพราหมณ์บึงคำพร้อย
   จัดพิธีพราหมณ์ลำลูกกา
   จัดพิธีพราหมณ์บึงทองหลาง
   จัดพิธีพราหมณ์ลำไทร
   จัดพิธีพราหมณ์บึงคอไห
   จัดพิธีพราหมณ์พืชอุดม

  จัดพิธีพราหมณ์สามโคก
   จัดพิธีพราหมณ์บางเตย
   จัดพิธีพราหมณ์คลองควาย
   จัดพิธีพราหมณ์สามโคก
   จัดพิธีพราหมณ์กระแชง
   จัดพิธีพราหมณ์บางโพธิ์เหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์เชียงรากใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านปทุม
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านงิ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์เชียงรากน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์บางกระบือ
   จัดพิธีพราหมณ์ท้ายเกาะ