ไหว้ครูจังหวัดสมุทรสาคร รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดสมุทรสาคร
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดสมุทรสาคร
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรสาคร
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดสมุทรสาคร
จัดพิธีครอบครูจังหวัดสมุทรสาคร
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสาคร
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดสมุทรสาคร
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดสมุทรสาคร
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดสมุทรสาคร ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดสมุทรสาคร
พิธีการไหว้ครูจังหวัดสมุทรสาคร
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดสมุทรสาคร
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดสมุทรสาคร
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสาคร
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งศาลตายายจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรสาคร ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรสาคร
ยกเสาเอกจังหวัดสมุทรสาคร
วางศิลาฤกษ์จังหวัดสมุทรสาคร
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
   จัดพิธีพราหมณ์มหาชัย
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าทราย
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าฉลอม
   จัดพิธีพราหมณ์คอกกระบือ
   จัดพิธีพราหมณ์โกรกกราก
   จัดพิธีพราหมณ์บางน้ำจืด
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านบ่อ
   จัดพิธีพราหมณ์พันท้ายนรสิงห์
   จัดพิธีพราหมณ์บางโทรัด
   จัดพิธีพราหมณ์โคกขาม
   จัดพิธีพราหมณ์กาหลง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเกาะนาโคก  
   จัดพิธีพราหมณ์บางกระเจ้า
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าจีน
   จัดพิธีพราหมณ์บางหญ้าแพรก
   จัดพิธีพราหมณ์นาดีชัยมงคล

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกระทุ่มแบน
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดกระทุ่มแบน
   จัดพิธีพราหมณ์คลองมะเดื่อ
   จัดพิธีพราหมณ์อ้อมน้อย  
   จัดพิธีพราหมณ์หนองนกไข่
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนไก่ดี
   จัดพิธีพราหมณ์สวนหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์แคราย
   จัดพิธีพราหมณ์บางยาง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเสา

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านแพ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านแพ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์หลักสอง
   จัดพิธีพราหมณ์หลักสาม
   จัดพิธีพราหมณ์เจ็ดริ้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ยกกระบัตร
   จัดพิธีพราหมณ์คลองตัน
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเข้
   จัดพิธีพราหมณ์อำแพง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองสองห้อง
   จัดพิธีพราหมณ์สวนส้ม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
   จัดพิธีพราหมณ์เกษตรพัฒนา