ไหว้ครูบุรีรัมย์ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์บุรีรัมย์
จัดพิธีไหว้ครูบุรีรัมย์
บวงสรวงพระแม่ธรณีบุรีรัมย์
จัดบวงสรวงพญานาคบุรีรัมย์
จัดพิธีครอบครูบุรีรัมย์
จัดพิธีสู่ขวัญบุรีรัมย์
ตั้งศาลพระภูมิบุรีรัมย์
รับจัดพิธีบวงสรวงบุรีรัมย์
จัดพิธียกเสาเอกบุรีรัมย์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎บุรีรัมย์ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูบุรีรัมย์
พิธีการไหว้ครูบุรีรัมย์
สู่ขวัญบูลกุลบุรีรัมย์
ดูฮวงจุ้ยบุรีรัมย์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมบุรีรัมย์
ตั้งศาลพระภูมิบุรีรัมย์
การตั้งศาลพระภูมิบุรีรัมย์
ตั้งศาลตายายบุรีรัมย์
ตั้งศาลเจ้าที่บุรีรัมย์
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีบุรีรัมย์  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีบุรีรัมย์
ยกเสาเอกบุรีรัมย์
วางศิลาฤกษ์บุรีรัมย์
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านด่าน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านด่าน
จัดพิธีพราหมณ์ปราสาท
จัดพิธีพราหมณ์วังเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์โนนขวาง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแคนดง
จัดพิธีพราหมณ์ดงพลอง
จัดพิธีพราหมณ์สระบัว
จัดพิธีพราหมณ์หัวฝาย
จัดพิธีพราหมณ์แคนดง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกระสัง
จัดพิธีพราหมณ์กระสัง
จัดพิธีพราหมณ์กันทรารมย์
จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านปรือ
จัดพิธีพราหมณ์ลำดวน
จัดพิธีพราหมณ์ศรีภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์สองชั้น
จัดพิธีพราหมณ์สูงเนิน
จัดพิธีพราหมณ์หนองเต็ง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยสำราญ
จัดพิธีพราหมณ์เมืองไผ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคูเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คูเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ตูมใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแพ
จัดพิธีพราหมณ์ปะเคียบ
จัดพิธีพราหมณ์พรสำราญ
จัดพิธีพราหมณ์หนองขมาร
จัดพิธีพราหมณ์หินเหล็กไฟ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชำนิ
จัดพิธีพราหมณ์ชำนิ
จัดพิธีพราหมณ์ช่อผกา
จัดพิธีพราหมณ์ละลวด
จัดพิธีพราหมณ์หนองปล่อง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองยาง
จัดพิธีพราหมณ์โคกสนวน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนางรอง
จัดพิธีพราหมณ์ก้านเหลือง
จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสง
จัดพิธีพราหมณ์ถนนหัก
จัดพิธีพราหมณ์ทรัพย์พระยา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งแสงทอง
จัดพิธีพราหมณ์นางรอง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์ลำไทรโยง
จัดพิธีพราหมณ์สะเดา
จัดพิธีพราหมณ์หนองกง
จัดพิธีพราหมณ์หนองยายพิมพ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองโบสถ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองโสน
จัดพิธีพราหมณ์หนองไทร
จัดพิธีพราหมณ์หัวถนน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอนาโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ดอนกอก
จัดพิธีพราหมณ์นาโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์บ้านคู
จัดพิธีพราหมณ์บ้านดู่
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสว่าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านกรวด
จัดพิธีพราหมณ์จันทบเพชร
จัดพิธีพราหมณ์บึงเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกรวด
จัดพิธีพราหมณ์ปราสาท
จัดพิธีพราหมณ์สายตะกู
จัดพิธีพราหมณ์หนองไม้งาม
จัดพิธีพราหมณ์หินลาด
จัดพิธีพราหมณ์เขาดินเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์โนนเจริญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จัดพิธีพราหมณ์กู่สวนแตง
จัดพิธีพราหมณ์ทองหลาง
จัดพิธีพราหมณ์หนองเยือง
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์แดงใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอประโคนชัย
จัดพิธีพราหมณ์จรเข้มาก
จัดพิธีพราหมณ์ตะโกตาพิ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านไทร
จัดพิธีพราหมณ์ประทัดบุ
จัดพิธีพราหมณ์ประโคนชัย
จัดพิธีพราหมณ์ปังกู
จัดพิธีพราหมณ์ละเวี้ย
จัดพิธีพราหมณ์สี่เหลี่ยม
จัดพิธีพราหมณ์หนองบอน
จัดพิธีพราหมณ์เขาคอก
จัดพิธีพราหมณ์แสลงโทน
จัดพิธีพราหมณ์โคกตูม
จัดพิธีพราหมณ์โคกมะขาม
จัดพิธีพราหมณ์โคกม้า
จัดพิธีพราหมณ์โคกย่าง
จัดพิธีพราหมณ์ไพศาล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปะคำ
จัดพิธีพราหมณ์ปะคำ
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หูทำนบ
จัดพิธีพราหมณ์โคกมะม่วง
จัดพิธีพราหมณ์ไทยเจริญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพลับพลาชัย
จัดพิธีพราหมณ์จันดุม
จัดพิธีพราหมณ์ป่าชัน
จัดพิธีพราหมณ์สะเดา
จัดพิธีพราหมณ์สำโรง
จัดพิธีพราหมณ์โคกขมิ้น

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพุทไธสง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านจาน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเป้า
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแวง
จัดพิธีพราหมณ์พุทไธสง
จัดพิธีพราหมณ์มะเฟือง
จัดพิธีพราหมณ์หายโศก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอละหานทราย
จัดพิธีพราหมณ์ตาจง
จัดพิธีพราหมณ์ละหานทราย
จัดพิธีพราหมณ์สำโรงใหม่
จัดพิธีพราหมณ์หนองตระครอง
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์โคกว่าน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลำปลายมาศ
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ทะเมนชัย
จัดพิธีพราหมณ์บุโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
จัดพิธีพราหมณ์ผไทรินทร์
จัดพิธีพราหมณ์ลำปลายมาศ
จัดพิธีพราหมณ์หนองกระทิง
จัดพิธีพราหมณ์หนองคู
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัวโคก
จัดพิธีพราหมณ์หนองโดน
จัดพิธีพราหมณ์หินโคน
จัดพิธีพราหมณ์เมืองแฝก
จัดพิธีพราหมณ์แสลงพัน
จัดพิธีพราหมณ์โคกกลาง
จัดพิธีพราหมณ์โคกล่าม
จัดพิธีพราหมณ์โคกสะอาด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสตึก
จัดพิธีพราหมณ์กระสัง
จัดพิธีพราหมณ์ชุมแสง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนมนต์
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งวัง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าม่วง
จัดพิธีพราหมณ์นิคม
จัดพิธีพราหมณ์ร่อนทอง
จัดพิธีพราหมณ์สตึก
จัดพิธีพราหมณ์สนามชัย
จัดพิธีพราหมณ์สะแก
จัดพิธีพราหมณ์หนองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์เมืองแก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองกี่
จัดพิธีพราหมณ์ดอนอะราง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกระตาดพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกระเต็น
จัดพิธีพราหมณ์ท่าโพธิ์ชัย
จัดพิธีพราหมณ์บุกระสัง
จัดพิธีพราหมณ์หนองกี่
จัดพิธีพราหมณ์เมืองไผ่
จัดพิธีพราหมณ์เย้ยปราสาท
จัดพิธีพราหมณ์โคกสว่าง
จัดพิธีพราหมณ์โคกสูง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองหงส์
จัดพิธีพราหมณ์สระทอง
จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองชัยศรี
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหิน
จัดพิธีพราหมณ์เมืองฝ้าย
จัดพิธีพราหมณ์เสาเดียว
จัดพิธีพราหมณ์ไทยสามัคคี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอห้วยราช
จัดพิธีพราหมณ์ตาเสา
จัดพิธีพราหมณ์บ้านตะโก
จัดพิธีพราหมณ์สนวน
จัดพิธีพราหมณ์สามแวง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยราช
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยราชา
จัดพิธีพราหมณ์เมืองโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์โคกเหล็ก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จัดพิธีพราหมณ์ตาเป๊ก
จัดพิธีพราหมณ์ถาวร
จัดพิธีพราหมณ์ยายแย้มวัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์อีสานเขต
จัดพิธีพราหมณ์เจริญสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กระสัง
จัดพิธีพราหมณ์กลันทา
จัดพิธีพราหมณ์ชุมเห็ด
จัดพิธีพราหมณ์ถลุงเหล็ก
จัดพิธีพราหมณ์บัวทอง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านบัว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
จัดพิธีพราหมณ์พระครู
จัดพิธีพราหมณ์ลุมปุ๊ก
จัดพิธีพราหมณ์สวายจึก
จัดพิธีพราหมณ์สองห้อง
จัดพิธีพราหมณ์สะแกซำ
จัดพิธีพราหมณ์สะแกโพรง
จัดพิธีพราหมณ์หนองตาด
จัดพิธีพราหมณ์หลักเขต
จัดพิธีพราหมณ์อิสาณ
จัดพิธีพราหมณ์เมืองฝาง
จัดพิธีพราหมณ์เสม็ด
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนดินแดง
จัดพิธีพราหมณ์ลำนางรอง
จัดพิธีพราหมณ์ส้มป่อย
จัดพิธีพราหมณ์โนนดินแดง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโนนสุวรรณ
จัดพิธีพราหมณ์ดงอีจาน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งจังหัน
จัดพิธีพราหมณ์โกรกแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์โนนสุวรรณ