ไหว้ครูปทุมธานี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ปทุมธานี
จัดพิธีไหว้ครูปทุมธานี
บวงสรวงพระแม่ธรณีปทุมธานี
จัดบวงสรวงพญานาคปทุมธานี
จัดพิธีครอบครูปทุมธานี
จัดพิธีสู่ขวัญปทุมธานี
ตั้งศาลพระภูมิปทุมธานี
รับจัดพิธีบวงสรวงปทุมธานี
จัดพิธียกเสาเอกปทุมธานี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ปทุมธานี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูปทุมธานี
พิธีการไหว้ครูปทุมธานี
สู่ขวัญบูลกุลปทุมธานี
ดูฮวงจุ้ยปทุมธานี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมปทุมธานี
ตั้งศาลพระภูมิปทุมธานี
การตั้งศาลพระภูมิปทุมธานี
ตั้งศาลตายายปทุมธานี
ตั้งศาลเจ้าที่ปทุมธานี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีปทุมธานี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีปทุมธานี
ยกเสาเอกปทุมธานี
วางศิลาฤกษ์ปทุมธานี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคลองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์คลองสอง
จัดพิธีพราหมณ์คลองสาม
จัดพิธีพราหมณ์คลองสี่
จัดพิธีพราหมณ์คลองหก
จัดพิธีพราหมณ์คลองหนึ่ง
จัดพิธีพราหมณ์คลองห้า
จัดพิธีพราหมณ์คลองเจ็ด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอธัญบุรี
จัดพิธีพราหมณ์บึงน้ำรักษ์
จัดพิธีพราหมณ์บึงยี่โถ
จัดพิธีพราหมณ์บึงสนั่น
จัดพิธีพราหมณ์ประชาธิปัตย์
จัดพิธีพราหมณ์รังสิต
จัดพิธีพราหมณ์ลำผักกูด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลาดหลุมแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์คลองพระอุดม
จัดพิธีพราหมณ์คูขวาง
จัดพิธีพราหมณ์คูบางหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อเงิน
จัดพิธีพราหมณ์ระแหง
จัดพิธีพราหมณ์ลาดหลุมแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หน้าไม้

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลำลูกกา
จัดพิธีพราหมณ์คูคต
จัดพิธีพราหมณ์บึงคอไห
จัดพิธีพราหมณ์บึงคำพร้อย
จัดพิธีพราหมณ์บึงทองหลาง
จัดพิธีพราหมณ์พืชอุดม
จัดพิธีพราหมณ์ลาดสวาย
จัดพิธีพราหมณ์ลำลูกกา
จัดพิธีพราหมณ์ลำไทร
จัดพิธีพราหมณ์ลำสามแก้ว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสามโคก
จัดพิธีพราหมณ์กระแชง
จัดพิธีพราหมณ์คลองควาย
จัดพิธีพราหมณ์ท้ายเกาะ
จัดพิธีพราหมณ์บางกระบือ
จัดพิธีพราหมณ์บางเตย
จัดพิธีพราหมณ์บางโพธิ์เหนือ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านงิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านปทุม
จัดพิธีพราหมณ์สามโคก
จัดพิธีพราหมณ์เชียงรากน้อย
จัดพิธีพราหมณ์เชียงรากใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองเสือ
จัดพิธีพราหมณ์นพรัตน์
จัดพิธีพราหมณ์บึงกาสาม
จัดพิธีพราหมณ์บึงชำอ้อ
จัดพิธีพราหมณ์บึงบอน
จัดพิธีพราหมณ์บึงบา
จัดพิธีพราหมณ์ศาลาครุ
จัดพิธีพราหมณ์หนองสามวัง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์บางกะดี
จัดพิธีพราหมณ์บางขะแยง
จัดพิธีพราหมณ์บางคูวัด
จัดพิธีพราหมณ์บางปรอก
จัดพิธีพราหมณ์บางพูด
จัดพิธีพราหมณ์บางพูน
จัดพิธีพราหมณ์บางหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บางเดื่อ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกระแชง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านฉาง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
จัดพิธีพราหมณ์สวนพริกไทย
จัดพิธีพราหมณ์หลักหก