ไหว้ครูปัตตานี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ปัตตานี
จัดพิธีไหว้ครูปัตตานี
บวงสรวงพระแม่ธรณีปัตตานี
จัดบวงสรวงพญานาคปัตตานี
จัดพิธีครอบครูปัตตานี
จัดพิธีสู่ขวัญปัตตานี
ตั้งศาลพระภูมิปัตตานี
รับจัดพิธีบวงสรวงปัตตานี
จัดพิธียกเสาเอกปัตตานี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ปัตตานี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูปัตตานี
พิธีการไหว้ครูปัตตานี
สู่ขวัญบูลกุลปัตตานี
ดูฮวงจุ้ยปัตตานี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมปัตตานี
ตั้งศาลพระภูมิปัตตานี
การตั้งศาลพระภูมิปัตตานี
ตั้งศาลตายายปัตตานี
ตั้งศาลเจ้าที่ปัตตานี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีปัตตานี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีปัตตานี
ยกเสาเอกปัตตานี
วางศิลาฤกษ์ปัตตานี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกะพ้อ
จัดพิธีพราหมณ์กะรุบี
จัดพิธีพราหมณ์ตะโละดือรามัน
จัดพิธีพราหมณ์ปล่องหอย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งยางแดง
จัดพิธีพราหมณ์ตะโละแมะนา
จัดพิธีพราหมณ์น้ำดำ
จัดพิธีพราหมณ์ปากู
จัดพิธีพราหมณ์พิเทน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปะนาเระ
จัดพิธีพราหมณ์ควน
จัดพิธีพราหมณ์คอกกระบือ
จัดพิธีพราหมณ์ดอน
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าน้ำ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านนอก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านน้ำบ่อ
จัดพิธีพราหมณ์ปะนาเระ
จัดพิธีพราหมณ์พ่อมิ่ง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมายอ
จัดพิธีพราหมณ์กระหวะ
จัดพิธีพราหมณ์กระเสาะ
จัดพิธีพราหมณ์ตรัง
จัดพิธีพราหมณ์ถนน
จัดพิธีพราหมณ์ปะโด
จัดพิธีพราหมณ์ปานัน
จัดพิธีพราหมณ์มายอ
จัดพิธีพราหมณ์ลางา
จัดพิธีพราหมณ์ลุโบะยิไร
จัดพิธีพราหมณ์สะกำ
จัดพิธีพราหมณ์สาคอบน
จัดพิธีพราหมณ์สาคอใต้
จัดพิธีพราหมณ์เกาะจัน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอยะรัง
จัดพิธีพราหมณ์กระโด
จัดพิธีพราหมณ์กอลำ
จัดพิธีพราหมณ์คลองใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ประจัน
จัดพิธีพราหมณ์ปิตูมุดี
จัดพิธีพราหมณ์ยะรัง
จัดพิธีพราหมณ์ระแว้ง
จัดพิธีพราหมณ์วัด
จัดพิธีพราหมณ์สะดาวา
จัดพิธีพราหมณ์สะนอ
จัดพิธีพราหมณ์เขาตูม
จัดพิธีพราหมณ์เมาะมาวี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอยะหริ่ง
จัดพิธีพราหมณ์จะรัง
จัดพิธีพราหมณ์ตอหลัง
จัดพิธีพราหมณ์ตะโละ
จัดพิธีพราหมณ์ตะโละกาโปร์
จัดพิธีพราหมณ์ตันหยงจึงงา
จัดพิธีพราหมณ์ตันหยงดาลอ
จัดพิธีพราหมณ์ตาลีอายร์
จัดพิธีพราหมณ์ตาแกะ
จัดพิธีพราหมณ์บางปู
จัดพิธีพราหมณ์บาโลย
จัดพิธีพราหมณ์ปิยามุมัง
จัดพิธีพราหมณ์ปุลากง
จัดพิธีพราหมณ์มะนังยง
จัดพิธีพราหมณ์ยามู
จัดพิธีพราหมณ์ราตาปันยัง
จัดพิธีพราหมณ์สาบัน
จัดพิธีพราหมณ์หนองแรต
จัดพิธีพราหมณ์แหลมโพธิ์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสายบุรี
จัดพิธีพราหมณ์กะดุนง
จัดพิธีพราหมณ์ตะบิ้ง
จัดพิธีพราหมณ์ตะลุปัน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งคล้า
จัดพิธีพราหมณ์บางเก่า
จัดพิธีพราหมณ์บือเระ
จัดพิธีพราหมณ์ปะเสยะวอ
จัดพิธีพราหมณ์มะนังดาลำ
จัดพิธีพราหมณ์ละหาร
จัดพิธีพราหมณ์เตราะบอน
จัดพิธีพราหมณ์แป้น

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองจิก
จัดพิธีพราหมณ์คอลอตันหยง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนรัก
จัดพิธีพราหมณ์ดาโต๊ะ
จัดพิธีพราหมณ์ตุยง
จัดพิธีพราหมณ์ท่ากำชำ
จัดพิธีพราหมณ์บางตาวา
จัดพิธีพราหมณ์บางเขา
จัดพิธีพราหมณ์บ่อทอง
จัดพิธีพราหมณ์ปุโละปุโย
จัดพิธีพราหมณ์ยาบี
จัดพิธีพราหมณ์ลิปะสะโง
จัดพิธีพราหมณ์เกาะเปาะ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กะมิยอ
จัดพิธีพราหมณ์คลองมานิง
จัดพิธีพราหมณ์จะบังติกอ
จัดพิธีพราหมณ์ตะลุโบะ
จัดพิธีพราหมณ์ตันหยงลุโละ
จัดพิธีพราหมณ์บานา
จัดพิธีพราหมณ์บาราเฮาะ
จัดพิธีพราหมณ์บาราโหม
จัดพิธีพราหมณ์ปะกาฮะรัง
จัดพิธีพราหมณ์ปุยุด
จัดพิธีพราหมณ์รูสะมิแล
จัดพิธีพราหมณ์สะบารัง
จัดพิธีพราหมณ์อาเนาะรู

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแม่ลาน
จัดพิธีพราหมณ์ป่าไร่
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงเตี้ย
จัดพิธีพราหมณ์แม่ลาน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโคกโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ควนโนรี
จัดพิธีพราหมณ์ช้างให้ตก
จัดพิธีพราหมณ์ทรายขาว
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งพลา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าเรือ
จัดพิธีพราหมณ์นาประดู่
จัดพิธีพราหมณ์นาเกตุ
จัดพิธีพราหมณ์บางโกระ
จัดพิธีพราหมณ์ปากล่อ
จัดพิธีพราหมณ์ป่าบอน
จัดพิธีพราหมณ์มะกรูด
จัดพิธีพราหมณ์โคกโพธิ์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไม้แก่น
จัดพิธีพราหมณ์คอนทราย
จัดพิธีพราหมณ์ตะโละไกรทอง
จัดพิธีพราหมณ์ไทรทอง
จัดพิธีพราหมณ์ไม้แก่น