ไหว้ครูร้อยเอ็ด รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ร้อยเอ็ด
จัดพิธีไหว้ครูร้อยเอ็ด
บวงสรวงพระแม่ธรณีร้อยเอ็ด
จัดบวงสรวงพญานาคร้อยเอ็ด
จัดพิธีครอบครูร้อยเอ็ด
จัดพิธีสู่ขวัญร้อยเอ็ด
ตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด
รับจัดพิธีบวงสรวงร้อยเอ็ด
จัดพิธียกเสาเอกร้อยเอ็ด
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎ร้อยเอ็ด ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูร้อยเอ็ด
พิธีการไหว้ครูร้อยเอ็ด
สู่ขวัญบูลกุลร้อยเอ็ด
ดูฮวงจุ้ยร้อยเอ็ด
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมร้อยเอ็ด
ตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด
การตั้งศาลพระภูมิร้อยเอ็ด
ตั้งศาลตายายร้อยเอ็ด
ตั้งศาลเจ้าที่ร้อยเอ็ด
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีร้อยเอ็ด  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีร้อยเอ็ด
ยกเสาเอกร้อยเอ็ด
วางศิลาฤกษ์ร้อยเอ็ด
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทุ่งเขาหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งเขาหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บึงงาม
จัดพิธีพราหมณ์มะบ้า
จัดพิธีพราหมณ์เทอดไทย
จัดพิธีพราหมณ์เหล่า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองฮี
จัดพิธีพราหมณ์ดูกอึ่ง
จัดพิธีพราหมณ์สาวแห
จัดพิธีพราหมณ์หนองฮี
จัดพิธีพราหมณ์เด่นราษฎร์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเชียงขวัญ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเขือง
จัดพิธีพราหมณ์พระธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์พระเจ้า
จัดพิธีพราหมณ์พลับพลา
จัดพิธีพราหมณ์หมูม้น
จัดพิธีพราหมณ์เชียงขวัญ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จัดพิธีพราหมณ์ดงกลาง
จัดพิธีพราหมณ์ดงแดง
จัดพิธีพราหมณ์ดู่น้อย
จัดพิธีพราหมณ์น้ำใส
จัดพิธีพราหมณ์ป่าสังข์
จัดพิธีพราหมณ์ลิ้นฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์ศรีโคตร
จัดพิธีพราหมณ์หนองผือ
จัดพิธีพราหมณ์หัวช้าง
จัดพิธีพราหมณ์อีง่อง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองหงส์
จัดพิธีพราหมณ์โคกล่าม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอจังหาร
จัดพิธีพราหมณ์จังหาร
จัดพิธีพราหมณ์ดงสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์ดินดำ
จัดพิธีพราหมณ์ปาฝา
จัดพิธีพราหมณ์ผักแว่น
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงลาด
จัดพิธีพราหมณ์ยางใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์แสนชาติ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอธวัชบุรี
จัดพิธีพราหมณ์ธงธานี
จัดพิธีพราหมณ์ธวัชบุรี
จัดพิธีพราหมณ์นิเวศน์
จัดพิธีพราหมณ์บึงนคร
จัดพิธีพราหมณ์มะอึ
จัดพิธีพราหมณ์ราชธานี
จัดพิธีพราหมณ์หนองพอก
จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่
จัดพิธีพราหมณ์อุ่มเม้า
จัดพิธีพราหมณ์เขวาทุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ไพศาล

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปทุมรัตต์
จัดพิธีพราหมณ์ขี้เหล็ก
จัดพิธีพราหมณ์ดอกล้ำ
จัดพิธีพราหมณ์บัวแดง
จัดพิธีพราหมณ์สระบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองแคน
จัดพิธีพราหมณ์โนนสง่า
จัดพิธีพราหมณ์โนนสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์โพนสูง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพนมไพร
จัดพิธีพราหมณ์กุดน้ำใส
จัดพิธีพราหมณ์คำไฮ
จัดพิธีพราหมณ์ค้อใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ชานุวรรณ
จัดพิธีพราหมณ์นานวล
จัดพิธีพราหมณ์พนมไพร
จัดพิธีพราหมณ์วารีสวัสดิ์
จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองทัพไทย
จัดพิธีพราหมณ์แสนสุข
จัดพิธีพราหมณ์โคกสว่าง
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ชัย
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีสมเด็จ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านบาก
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสมเด็จ
จัดพิธีพราหมณ์สวนจิก
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวงควง
จัดพิธีพราหมณ์หนองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์เมืองเปลือย
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ทอง
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์สัย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสุวรรณภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์จำปาขัน
จัดพิธีพราหมณ์ช้างเผือก
จัดพิธีพราหมณ์ดอกไม้
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกุลา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งศรีเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหลวง
จัดพิธีพราหมณ์นาใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์น้ำคำ
จัดพิธีพราหมณ์บ่อพันขัน
จัดพิธีพราหมณ์สระคู
จัดพิธีพราหมณ์หัวช้าง
จัดพิธีพราหมณ์หัวโทน
จัดพิธีพราหมณ์หินกอง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยหินลาด
จัดพิธีพราหมณ์เมืองทุ่ง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองพอก
จัดพิธีพราหมณ์กกโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสีดา
จัดพิธีพราหมณ์บึงงาม
จัดพิธีพราหมณ์ผาน้ำย้อย
จัดพิธีพราหมณ์ภูเขาทอง
จัดพิธีพราหมณ์รอบเมือง
จัดพิธีพราหมณ์หนองขุ่นใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์หนองพอก
จัดพิธีพราหมณ์โคกสว่าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภออาจสามารถ
จัดพิธีพราหมณ์ขี้เหล็ก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านดู่
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแจ้ง
จัดพิธีพราหมณ์หนองขาม
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
จัดพิธีพราหมณ์หนองหมื่นถ่าน
จัดพิธีพราหมณ์หน่อม
จัดพิธีพราหมณ์อาจสามารถ
จัดพิธีพราหมณ์โพนเมือง
จัดพิธีพราหมณ์โหรา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกษตรวิสัย
จัดพิธีพราหมณ์กำแพง
จัดพิธีพราหมณ์กู่กาสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์ดงครั่งน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ดงครั่งใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งทอง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำอ้อม
จัดพิธีพราหมณ์บ้านฝาง
จัดพิธีพราหมณ์สิงห์โคก
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์เกษตรวิสัย
จัดพิธีพราหมณ์เมืองบัว
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าหลวง
จัดพิธีพราหมณ์โนนสว่าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมยวดี
จัดพิธีพราหมณ์ชมสะอาด
จัดพิธีพราหมณ์ชุมพร
จัดพิธีพราหมณ์บุ่งเลิศ
จัดพิธีพราหมณ์เมยวดี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ขอนแก่น
จัดพิธีพราหมณ์ดงลาน
จัดพิธีพราหมณ์นาโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ปอภาร
จัดพิธีพราหมณ์รอบเมือง
จัดพิธีพราหมณ์สะอาดสมบูรณ์
จัดพิธีพราหมณ์สีแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หนองแวง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองทอง
จัดพิธีพราหมณ์เหนือเมือง
จัดพิธีพราหมณ์แคนใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์โนนตาล
จัดพิธีพราหมณ์โนนรัง
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองสรวง
จัดพิธีพราหมณ์กกกุง
จัดพิธีพราหมณ์คูเมือง
จัดพิธีพราหมณ์หนองผือ
จัดพิธีพราหมณ์หนองหิน
จัดพิธีพราหมณ์เมืองสรวง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเสลภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์กลาง
จัดพิธีพราหมณ์ขวัญเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ขวาว
จัดพิธีพราหมณ์ท่าม่วง
จัดพิธีพราหมณ์นางาม
จัดพิธีพราหมณ์นาเมือง
จัดพิธีพราหมณ์นาเลิง
จัดพิธีพราหมณ์นาแซง
จัดพิธีพราหมณ์บึงเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์พรสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์ภูเงิน
จัดพิธีพราหมณ์วังหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ศรีวิสัย
จัดพิธีพราหมณ์หนองหลวง
จัดพิธีพราหมณ์เกาะแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์เมืองไพร
จัดพิธีพราหมณ์เหล่าน้อย
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพธิ์ชัย
จัดพิธีพราหมณ์ขามเปี้ย
จัดพิธีพราหมณ์คำพอุง
จัดพิธีพราหมณ์ดอนโอง
จัดพิธีพราหมณ์บัวคำ
จัดพิธีพราหมณ์สะอาด
จัดพิธีพราหมณ์หนองตาไก้
จัดพิธีพราหมณ์อัคคะคำ
จัดพิธีพราหมณ์เชียงใหม่
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ศรี

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพนทราย
จัดพิธีพราหมณ์ท่าหาดยาว
จัดพิธีพราหมณ์ยางคำ
จัดพิธีพราหมณ์ศรีสว่าง
จัดพิธีพราหมณ์สามขา
จัดพิธีพราหมณ์โพนทราย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพนทอง
จัดพิธีพราหมณ์คำนาดี
จัดพิธีพราหมณ์นาอุดม
จัดพิธีพราหมณ์พรมสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์วังสามัคคี
จัดพิธีพราหมณ์สระนกแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์สว่าง
จัดพิธีพราหมณ์หนองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์อุ่มเม่า
จัดพิธีพราหมณ์แวง
จัดพิธีพราหมณ์โคกกกม่วง
จัดพิธีพราหมณ์โคกสูง
จัดพิธีพราหมณ์โนนชัยศรี
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ทอง
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ศรีสว่าง