ไหว้ครูสุราษฎร์ธานี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์สุราษฎร์ธานี
จัดพิธีไหว้ครูสุราษฎร์ธานี
บวงสรวงพระแม่ธรณีสุราษฎร์ธานี
จัดบวงสรวงพญานาคสุราษฎร์ธานี
จัดพิธีครอบครูสุราษฎร์ธานี
จัดพิธีสู่ขวัญสุราษฎร์ธานี
ตั้งศาลพระภูมิสุราษฎร์ธานี
รับจัดพิธีบวงสรวงสุราษฎร์ธานี
จัดพิธียกเสาเอกสุราษฎร์ธานี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎สุราษฎร์ธานี ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูสุราษฎร์ธานี
พิธีการไหว้ครูสุราษฎร์ธานี
สู่ขวัญบูลกุลสุราษฎร์ธานี
ดูฮวงจุ้ยสุราษฎร์ธานี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมสุราษฎร์ธานี
ตั้งศาลพระภูมิสุราษฎร์ธานี
การตั้งศาลพระภูมิสุราษฎร์ธานี
ตั้งศาลตายายสุราษฎร์ธานี
ตั้งศาลเจ้าที่สุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีสุราษฎร์ธานี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีสุราษฎร์ธานี
ยกเสาเอกสุราษฎร์ธานี
วางศิลาฤกษ์สุราษฎร์ธานี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวิภาวดี
จัดพิธีพราหมณ์ตะกุกเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ตะกุกใต้

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอกาญจนดิษฐ์
จัดพิธีพราหมณ์กรูด
จัดพิธีพราหมณ์กะแดะ
จัดพิธีพราหมณ์คลองสระ
จัดพิธีพราหมณ์ช้างขวา
จัดพิธีพราหมณ์ช้างซ้าย
จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียนทอง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งรัง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าทอง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าทองใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าอุแท
จัดพิธีพราหมณ์ป่าร่อน
จัดพิธีพราหมณ์พลายวาส

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคีรีรัฐนิคม
จัดพิธีพราหมณ์กะเปา
จัดพิธีพราหมณ์ถ้ำสิงขร
จัดพิธีพราหมณ์ท่ากระดาน
จัดพิธีพราหมณ์ท่าขนอน
จัดพิธีพราหมณ์น้ำหัก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านทำเนียบ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านยาง
จัดพิธีพราหมณ์ย่านยาว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอชัยบุรี
จัดพิธีพราหมณ์คลองน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ชัยบุรี
จัดพิธีพราหมณ์สองแพรก
จัดพิธีพราหมณ์ไทรทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอดอนสัก
จัดพิธีพราหมณ์ชลคราม
จัดพิธีพราหมณ์ดอนสัก
จัดพิธีพราหมณ์ปากแพรก
จัดพิธีพราหมณ์ไชยคราม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าฉาง
จัดพิธีพราหมณ์คลองไทร
จัดพิธีพราหมณ์ท่าฉาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าเคย
จัดพิธีพราหมณ์ปากฉลุย
จัดพิธีพราหมณ์เขาถ่าน
จัดพิธีพราหมณ์เสวียด

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าชนะ
จัดพิธีพราหมณ์คลองพา
จัดพิธีพราหมณ์คันธุลี
จัดพิธีพราหมณ์ท่าชนะ
จัดพิธีพราหมณ์ประสงค์
จัดพิธีพราหมณ์วัง
จัดพิธีพราหมณ์สมอทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านตาขุน
จัดพิธีพราหมณ์พรุไทย
จัดพิธีพราหมณ์พะแสง
จัดพิธีพราหมณ์เขาพัง
จัดพิธีพราหมณ์เขาวง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านนาสาร
จัดพิธีพราหมณ์คลองปราบ
จัดพิธีพราหมณ์ควนศรี
จัดพิธีพราหมณ์ควนสุบรรณ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งเตา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งเตาใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าชี
จัดพิธีพราหมณ์นาสาร
จัดพิธีพราหมณ์น้ำพุ
จัดพิธีพราหมณ์พรุพี
จัดพิธีพราหมณ์ลำพูน
จัดพิธีพราหมณ์เพิ่มพูนทรัพย์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านนาเดิม
จัดพิธีพราหมณ์ทรัพย์ทวี
จัดพิธีพราหมณ์ท่าเรือ
จัดพิธีพราหมณ์นาใต้
จัดพิธีพราหมณ์บ้านนา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพนม
จัดพิธีพราหมณ์คลองชะอุ่น
จัดพิธีพราหมณ์คลองศก
จัดพิธีพราหมณ์ต้นยวน
จัดพิธีพราหมณ์พนม
จัดพิธีพราหมณ์พลูเถื่อน
จัดพิธีพราหมณ์พังกาญจน์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพระแสง
จัดพิธีพราหมณ์บางสวรรค์
จัดพิธีพราหมณ์สาคู
จัดพิธีพราหมณ์สินปุน
จัดพิธีพราหมณ์สินเจริญ
จัดพิธีพราหมณ์อิปัน
จัดพิธีพราหมณ์ไทรขึง
จัดพิธีพราหมณ์ไทรโสภา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพุนพิน
จัดพิธีพราหมณ์กรูด
จัดพิธีพราหมณ์ตะปาน
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์ท่าสะท้อน
จัดพิธีพราหมณ์ท่าโรงช้าง
จัดพิธีพราหมณ์น้ำรอบ
จัดพิธีพราหมณ์บางงอน
จัดพิธีพราหมณ์บางมะเดื่อ
จัดพิธีพราหมณ์บางเดือน
จัดพิธีพราหมณ์พุนพิน
จัดพิธีพราหมณ์มะลวน
จัดพิธีพราหมณ์ลีเล็ด
จัดพิธีพราหมณ์ศรีวิชัย
จัดพิธีพราหมณ์หนองไทร
จัดพิธีพราหมณ์หัวเตย
จัดพิธีพราหมณ์เขาหัวควาย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะพะงัน
จัดพิธีพราหมณ์บ้านใต้
จัดพิธีพราหมณ์เกาะพะงัน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะเต่า

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะสมุย
จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งงาม
จัดพิธีพราหมณ์บ่อผุด
จัดพิธีพราหมณ์มะเร็ต
จัดพิธีพราหมณ์ลิปะน้อย
จัดพิธีพราหมณ์หน้าเมือง
จัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง
จัดพิธีพราหมณ์แม่น้ำ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเคียนซา
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเสด็จ
จัดพิธีพราหมณ์พ่วงพรมคร
จัดพิธีพราหมณ์อรัญคามวารี
จัดพิธีพราหมณ์เขาตอก
จัดพิธีพราหมณ์เคียนซา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ขุนทะเล
จัดพิธีพราหมณ์คลองฉนาก
จัดพิธีพราหมณ์คลองน้อย
จัดพิธีพราหมณ์ตลาด
จัดพิธีพราหมณ์บางกุ้ง
จัดพิธีพราหมณ์บางชนะ
จัดพิธีพราหมณ์บางโพธิ์
จัดพิธีพราหมณ์บางใบไม้
จัดพิธีพราหมณ์บางไทร
จัดพิธีพราหมณ์มะขามเตี้ย
จัดพิธีพราหมณ์วัดประดู่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเวียงสระ
จัดพิธีพราหมณ์คลองฉนวน
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านส้อง
จัดพิธีพราหมณ์เขานิพันธ์
จัดพิธีพราหมณ์เวียงสระ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไชยา
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดไชยา
จัดพิธีพราหมณ์ตะกรบ
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่ง
จัดพิธีพราหมณ์ปากหมาก
จัดพิธีพราหมณ์ป่าเว
จัดพิธีพราหมณ์พุมเรียง
จัดพิธีพราหมณ์เลม็ด
จัดพิธีพราหมณ์เวียง
จัดพิธีพราหมณ์โมถ่าย