ไหว้ครูอ่างทอง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง
จัดพิธีไหว้ครูอ่างทอง
บวงสรวงพระแม่ธรณีอ่างทอง
จัดบวงสรวงพญานาคอ่างทอง
จัดพิธีครอบครูอ่างทอง
จัดพิธีสู่ขวัญอ่างทอง
ตั้งศาลพระภูมิอ่างทอง
รับจัดพิธีบวงสรวงอ่างทอง
จัดพิธียกเสาเอกอ่างทอง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อ่างทอง ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูอ่างทอง
พิธีการไหว้ครูอ่างทอง
สู่ขวัญบูลกุลอ่างทอง
ดูฮวงจุ้ยอ่างทอง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมอ่างทอง
ตั้งศาลพระภูมิอ่างทอง
การตั้งศาลพระภูมิอ่างทอง
ตั้งศาลตายายอ่างทอง
ตั้งศาลเจ้าที่อ่างทอง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีอ่างทอง  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีอ่างทอง
ยกเสาเอกอ่างทอง
วางศิลาฤกษ์อ่างทอง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอป่าโมก
จัดพิธีพราหมณ์นรสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์บางปลากด
จัดพิธีพราหมณ์บางเสด็จ
จัดพิธีพราหมณ์ป่าโมก
จัดพิธีพราหมณ์สายทอง
จัดพิธีพราหมณ์เอกราช
จัดพิธีพราหมณ์โผงเผง
จัดพิธีพราหมณ์โรงช้าง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวิเศษไชยชาญ
จัดพิธีพราหมณ์คลองขนาก
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดใหม่
จัดพิธีพราหมณ์ท่าช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บางจัก
จัดพิธีพราหมณ์ม่วงเตี้ย
จัดพิธีพราหมณ์ยี่ล้น
จัดพิธีพราหมณ์ศาลเจ้าโรงทอง
จัดพิธีพราหมณ์สาวร้องไห้
จัดพิธีพราหมณ์สี่ร้อย
จัดพิธีพราหมณ์หลักแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์หัวตะพาน
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยคันแหลน
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่จำศีล
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่ดำพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์ไผ่วง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสามโก้
จัดพิธีพราหมณ์มงคลธรรมนิมิต
จัดพิธีพราหมณ์ราษฎรพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์สามโก้
จัดพิธีพราหมณ์อบทม
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์ม่วงพันธ์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คลองวัว
จัดพิธีพราหมณ์จำปาหล่อ
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดกรวด
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดหลวง
จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านรี
จัดพิธีพราหมณ์บ้านอิฐ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านแห
จัดพิธีพราหมณ์ป่างิ้ว
จัดพิธีพราหมณ์มหาดไทย
จัดพิธีพราหมณ์ย่านซื่อ
จัดพิธีพราหมณ์ศาลาแดง
จัดพิธีพราหมณ์หัวไผ่
จัดพิธีพราหมณ์โพสะ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอแสวงหา
จัดพิธีพราหมณ์จำลอง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านพราน
จัดพิธีพราหมณ์วังน้ำเย็น
จัดพิธีพราหมณ์ศรีพราน
จัดพิธีพราหมณ์สีบัวทอง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยไผ่
จัดพิธีพราหมณ์แสวงหา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอโพธิ์ทอง
จัดพิธีพราหมณ์คำหยาด
จัดพิธีพราหมณ์ทางพระ
จัดพิธีพราหมณ์บางพลับ
จัดพิธีพราหมณ์บางระกำ
จัดพิธีพราหมณ์บางเจ้าฉ่า
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแร่
จัดพิธีพราหมณ์ยางซ้าย
จัดพิธีพราหมณ์รำมะสัก
จัดพิธีพราหมณ์สามง่าม
จัดพิธีพราหมณ์หนองแม่ไก่
จัดพิธีพราหมณ์องครักษ์
จัดพิธีพราหมณ์อินทประมูล
จัดพิธีพราหมณ์อ่างแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์โคกพุทรา
จัดพิธีพราหมณ์โพธิ์รังนก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไชโย
จัดพิธีพราหมณ์จรเข้ร้อง
จัดพิธีพราหมณ์ชะไว
จัดพิธีพราหมณ์ชัยฤทธิ์
จัดพิธีพราหมณ์ตรีณรงค์
จัดพิธีพราหมณ์ราชสถิตย์
จัดพิธีพราหมณ์หลักฟ้า
จัดพิธีพราหมณ์เทวราช
จัดพิธีพราหมณ์ไชยภูมิ
จัดพิธีพราหมณ์ไชโย