บาดาลโซล่าเซลล์นครราชสีมา ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์ซับเมิส ระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์

ช่างเจาะบาดาลนครราชสีมา

การเจาะบ่อน้ำบาดาลนครราชสีมา

บริการขุดเจาะบาดาลนครราชสีมา

รับเจาะบ่อน้ำบาดาลนครราชสีมา

ขุดเจาะบาดาลนครราชสีมา

การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลนครราชสีมา

แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดนครราชสีมา

รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครราชสีมา

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนครราชสีมา

ติดต่อช่างเจาะบาดาล


ติดตั้งโซล่าเซลล์บาดาลนครราชสีมาโซลาร์เซลล์ทางเลือกสู้ภัยแล้ง สูบน้ำทุนต่ำเพื่อการเกษตร  น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานโซลาเซลล์โซล่าเซลล์ สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
โซล่าเซลล์นครราชสีมา 
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นครราชสีมา
บาดาลโซล่าเซลล์นครราชสีมา
เกษตรโซล่าเซลล์นครราชสีมา

ติดต่อช่างเจาะบาดาล


โซล่าเซลล์นครราชสีมา
แผงโซล่าเซลล์นครราชสีมา
แผงโซล่าเซลล์ราคานครราชสีมา
ปั๊มน้ําบาดาลนครราชสีมา
ปั๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นครราชสีมา
ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์นครราชสีมา
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นครราชสีมา

ร้านโซลาร์เซลล์นครราชสีมา ผู้ผลิตออกแบบ ติดตั้ง ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ครบวงจร
บริการหลังการขาย จัดส่งติดตั้งทั่วประเทศ มั่นใจทุกคำสั่งซื้อ จัดส่งเร็วทั่วประเทศปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ่อหรือน้ำบาดาล เหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อใช้ใน การเกษตร อุปโภค บริโภคปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ช่วยประหยัด ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ต้องกลัวไฟดูด เนื่องจากใช้ไฟ 12 โวลท์
ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

ช่างติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์นครราชสีมา พลังงานแสงอาทิตย์
ทีมวิศวกร พร้อมให้คำปรึกษาออกแบบระบบโซล่าเซลล์เพื่อสูบน้ำ แบบครบวงจร ตั้งแต่ส่งในแนวตั้ง ความลึก ความสูง หรือ ส่งไกล หลายร้อยเมตร เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน
ระบบสูบน้ำประปาบาดาลด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ำนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก
ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรเน้นเพื่อการนำมาใช้สำหรับการสูบน้ำทางการเกษตร

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอบัวลาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บัวลาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองหว้า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองพะไล
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนจาน

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอสีดา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สามเมือง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สีดา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองตาดใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนประดู่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โพนทอง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอขามทะเลสอ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขามทะเลสอ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บึงอ้อ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พันดุง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองสรวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โป่งแดง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอขามสะแกแสง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขามสะแกแสง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ชีวึก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พะงาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองหัวฟาน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองนาท
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองเกษตร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนเมือง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอคง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขามสมบูรณ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์คูขาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตาจั่น
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านปรางค์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบัว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองมะนาว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เทพาลัย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองคง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนเต็ง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอครบุรี
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ครบุรี
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ครบุรีใต้
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์จระเข้หิน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตะแบกบาน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านใหม่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มาบตะโกเอน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลำเพียก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สระว่านพระยา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อรพิมพ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เฉลียง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์แชะ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคกกระชาย

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอจักราช
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์คลองเมือง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์จักราช
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ทองหลาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ศรีละกอ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สีสุก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองขาม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองพลวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หินโคน

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอชุมพวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ชุมพวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตลาดไทร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าลาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ประสุข
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สาหร่าย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองหลัก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนตูม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนยอ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนรัง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอด่านขุนทด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กุดพิมาน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านขุนทด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านนอก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านใน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตะเคียน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านเก่า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านแปรง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พันชนะ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สระจรเข้
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองกราด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบัวตะเกียด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบัวละคร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองไทร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หินดาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ห้วยบง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนเมืองพัฒนา

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอบัวใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กุดจอก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขุนทอง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนตะหนิน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านช้าง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บัวใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบัวสะอาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองแจ้งใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ห้วยยาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เสมาใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนทองหลาง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอบ้านเหลื่อม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ช่อระกา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านเหลื่อม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังโพธิ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคกกระเบื้อง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอประทาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กระทุ่มราย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนมัน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตลาดไทร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ทุ่งสว่าง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์นางรำ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ประทาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังไม้แดง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองค่าย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองพลวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หันห้วยทราย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองโดน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคกกลาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนเพ็ด

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอปักธงชัย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์งิ้ว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตะขบ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตะคุ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตูม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ธงชัยเหนือ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์นกออก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ่อปลาทอง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ภูหลวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลำนางแก้ว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สะแกราช
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สำโรง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สุขเกษม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เกษมทรัพย์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองปัก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคกไทย

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอปากช่อง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กลางดง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขนงพระ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์คลองม่วง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์จันทึก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ปากช่อง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พญาเย็น
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังกะทะ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังไทร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองน้ำแดง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองสาหร่าย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หมูสี
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โป่งตาลอง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอพระทองคำ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ทัพรั้ง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พังเทียม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มาบกราด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สระพระ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองหอย

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอพิมาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กระชอน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กระเบื้องใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ชีวาน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดงใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าหลวง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ธารละหลอด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์นิคมสร้างตนเอง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์รังกาใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สัมฤทธิ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองระเวียง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โบสถ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ในเมือง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอลำทะเมนชัย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขุย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ช่องแมว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านยาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ไพล

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอวังน้ำเขียว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ระเริง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังน้ำเขียว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังหมี
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อุดมทรัพย์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ไทยสามัคคี

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอสีคิ้ว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กฤษณา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กุดน้อย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์คลองไผ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนเมือง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านหัน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มิตรภาพ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลาดบัวขาว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังโรงใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สีคิ้ว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองน้ำใส
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบัวน้อย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองหญ้าขาว

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอสูงเนิน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กุดจิก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์นากลาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บุ่งขี้เหล็ก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มะเกลือเก่า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มะเกลือใหม่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สูงเนิน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองตะไก้
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เสมา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคราช
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โค้งยาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนค่า

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอหนองบุนนาก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านใหม่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลุงเขว้า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สารภี
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองตะไก้
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบุนนาก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองหัวแรต
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองไม้ไผ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์แหลมทอง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ไทยเจริญ

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอห้วยแถลง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กงรถ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์งิ้วตะโก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ทับสวาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หลุ่งตะเคียน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หลุ่งประดู่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หินดาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ห้วยแคน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ห้วยแถลง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองพลับพลา

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ช้างทอง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าช้าง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พระพุทธ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองงูเหลือม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองยาง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอเทพารักษ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บึงปรือ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังยายทอง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สำนักตะคร้อ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองแวง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอเมือง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์จอหอ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ตลาด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านเกาะ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านโพธิ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านใหม่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ปรุใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พลกรัง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พะเนา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พุดซา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มะเริง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สีมุม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สุรนารี
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองกระทุ่ม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองจะบก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองบัวศาลา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองระเวียง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองไข่น้ำ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หนองไผ่ล้อม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หมื่นไวย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หัวทะเล
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคกกรวด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โคกสูง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โพธิ์กลาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ในเมือง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ไชยมงคล

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอเมืองยาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กระเบื้องนอก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ละหานปลาค้าว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองยาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนอุดม

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอเสิงสาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กุดโบสถ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านราษฎร์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สระตะเคียน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สุขไพบูลย์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เสิงสาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนสมบูรณ์

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอแก้งสนามนาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บึงพะไล
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บึงสำโรง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สีสุก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์แก้งสนามนาง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนสำราญ

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอโชคชัย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กระโทก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านเกวียน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ทุ่งอรุณ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าจะหลุง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าลาดขาว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าอ่าง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ท่าเยี่ยม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พลับพลา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ละลมใหม่พัฒนา
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โชคชัย

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอโนนสูง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ขามเฒ่า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์จันอัด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนชมพู
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนหวาย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านคล้า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ธารปราสาท
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บิง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์พลสงคราม
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มะค่า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลำคอหงษ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ลำมูล
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์หลุมข้าว
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์เมืองปราสาท
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โตนด
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนสูง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ใหม่

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอโนนแดง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ดอนยาวใหญ่
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์วังหิน
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สำพะเนียง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนตาเถร
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนแดง

บ่อบาดาลโซล่าเซลล์อำเภอโนนไทย
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์กำปัง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ค้างพลู
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ด่านจาก
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์ถนนโพธิ์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บัลลังก์
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์บ้านวัง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์มะค่า
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สายออ
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สำโรง
บ่อบาดาลโซล่าเซลล์โนนไทย