ระบบล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ระบบสายล่อฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบหัวล่อฟ้า

จำหน่ายระบบป้องกันฟ้าผ่าจังหวัดนครราชสีมา ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งสายล่อฟ้า

สายล่อฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่าจังหวัดนครราชสีมา ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งสายล่อฟ้า

การติดตั้งสายล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งสายล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

รับติดตั้งสายล่อฟ้าราคาจังหวัดนครราชสีมา

สายล่อฟ้าราคาจังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งหัวล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งซ่อมแซมระบบล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา
                           ติดต่อสอบถาม

ออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา รับเหมาระบบไฟอลาม รับเหมาระบบงานไฟฟ้า รับออกแบบติดตั้งระบบไฟอลาม ระบบสายล่อฟ้าจังหวัดนครราชสีมา งานระบบไฟโรงงาน ระบบไฟอะราม ออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูม เครื่องตัดเทปทุกชนิด ประตูแอร์ชาวเวอร์ พาสบล็อค หัวล่อฟ้าด้วยผลงานมากกว่า 20 ปี ทั้ง โครงการราชการ และโครงการของเอกชน โรงแรม รีสอตท์ โรงพยยาบาล โรงงาน สถานส่งแกส เสาส่งสํญญาณ ห้างสรรพสินค้า ฟาร์มโซล่าเซล สนามกอล์ฟ 

Installing a lightning rod to protect your electrical installationswwwinstallation Installation of lightning rods. To safeguard and preserve your architectural heritage. Bodet Campanaire has fitted lightning rods and surge arresters to hundreds 

อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้ากระโชกแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

Power Surge Protection อุปกรณ์ดับจับพลังงานไฟฟ้ากระโชกทางด้านสายส่งกำลังไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปในระบบไฟฟ้าภายในอาคารData Surge Protection อุปกรณ์ดับจับพลังงานไฟฟ้ากระโชกทางด้านสายสื่อสารข้อมูลที่ต่อเข้าไปในระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

อุปกรณ์การป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า คือนิยามที่สมบูรณ์ที่สุด

มีชื่อเรียกมากมาย หัวล่อฟ้า สายล่อฟ้า ระบบล่อฟ้า อุปกรณ์ล่อฟ้า ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามถือได้ว่าเป็นการนำความปลอดภัยจากฟ้าผ่าสู่เราได้ทั้งสิ้นเมื่อเรา ห้ามฟ้าผ่าไม่ได้ แต่เรา รับมือฟ้าผ่าได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และเสียหายน้อยที่สุด

บริษัทรับทุบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

 – บริการรับซื้อโครงสร้างจังหวัดนครราชสีมา เศษวัสดุจากการรื้อถอน ทุกประเภท

– รับซื้อเศษเหล็กจังหวัดนครราชสีมา รื้ออาคาร รื้อโรงงาน รื้อโครงสร้างขนาดใหญ่

– รับเหมาทุบตึกจังหวัดนครราชสีมา รื้อถอนอาคาร รื้อถอนโรงงาน รื้อถอนสะพาน

– รื้อถอนฐานรากจังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างทุกชนิด สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

– รับรื้อถอนบ้านจังหวัดนครราชสีมา รับซื้อบ้านไม้เก่า ให้ราคาสูง

– รับรื้อถอนจังหวัดนครราชสีมา ภายใน

-ภายนอกอาคาร  สำนักงาน คอนโด ห้างร้าน

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอเมืองนครราชสีมา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลนครนครราชสีมา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลหัวทะเล
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลบ้านใหม่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลสุรนารี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลจอหอ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลโคกสูง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลพุดซา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลปรุใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลไชยมงคล
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลโคกกรวด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเทศบาลตำบลตลาด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบัวศาลา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าจอหอ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองจะบก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองระเวียง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านเกาะ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหมื่นไวย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองกระทุ่ม
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามะเริง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสีมุม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพะเนา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพลกรัง

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอครบุรี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าแชะ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเฉลียง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าครบุรี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโคกกระชาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าจระเข้หิน
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามาบตะโกเอน    
   ติดตั้งสายล่อฟ้าอรพิมพ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านใหม่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าลำเพียก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าครบุรีใต้
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตะแบกบาน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสระว่านพระยา


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอเสิงสาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเสิงสาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสระตะเคียน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนสมบูรณ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากุดโบสถ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสุขไพบูลย์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านราษฎร์

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอคง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองคง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าคูขาด

เทพาลัย
ติดตั้งสายล่อฟ้าตาจั่น
ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านปรางค์
ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองมะนาว
ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบัว
ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนเต็ง
ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนใหญ่
ติดตั้งสายล่อฟ้าขามสมบูรณ์

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอบ้านเหลื่อม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านเหลื่อม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังโพธิ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโคกกระเบื้อง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าช่อระกา

   ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอจักราช
   ติดตั้งสายล่อฟ้าจักราช
   ติดตั้งสายล่อฟ้าทองหลาง    
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสีสุก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองขาม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองพลวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าศรีละกอ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าคลองเมือง 
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหินโคน


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอโชคชัย
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากระโทก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพลับพลา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าอ่าง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าทุ่งอรุณ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าลาดขาว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าจะหลุง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าเยี่ยม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโชคชัย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าละลมใหม่พัฒนา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านเกวียน


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอด่านขุนทด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านขุนทด
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากุดพิมาน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านอก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านใน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตะเคียน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านเก่า
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านแปรง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพันชนะ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสระจรเข้
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองกราด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนเมืองพัฒนา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบัวตะเกียด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบัวละคร
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหินดาด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าห้วยบง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองไทร


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอโนนไทย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนไทย    
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านจาก
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากำปัง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสำโรง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าค้างพลู
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านวัง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบัลลังก์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสายออ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าถนนโพธิ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามะค่า

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอโนนสูง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนสูง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าใหม่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโตนด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบิง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนชมพู
   ติดตั้งสายล่อฟ้าธารปราสาท
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหลุมข้าว
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามะค่า
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพลสงคราม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าจันอัด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าขามเฒ่า
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านคล้า
   ติดตั้งสายล่อฟ้าลำคอหงษ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองปราสาท
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนหวาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าลำมูล

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอขามสะแกแสง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าขามสะแกแสง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนเมือง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองนาท
   ติดตั้งสายล่อฟ้าชีวึก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพะงาด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองหัวฟาน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองเกษตร


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอบัวใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบัวใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าห้วยยาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเสมาใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนตะหนิน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบัวสะอาด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนทองหลาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากุดจอก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าด่านช้าง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าขุนทอง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองแจ้งใหญ่    

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอประทาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าประทาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากระทุ่มราย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังไม้แดง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตลาดไทร
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองพลวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองค่าย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหันห้วยทราย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนมัน
   ติดตั้งสายล่อฟ้านางรำ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนเพ็ด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าทุ่งสว่าง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโคกกลาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองโดน

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอปักธงชัย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลเมืองปัก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลตะคุ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลโคกไทย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลสำโรง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลตะขบ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลนกออก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลดอน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลตูม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลงิ้ว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลสะแกราช
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลลำนางแก้ว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลธงชัยเหนือ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลภูหลวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลสุขเกษม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลเกษมทรัพย์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตำบลบ่อปลาทอง

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอพิมาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าในเมือง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสัมฤทธิ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโบสถ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากระเบื้องใหญ่    
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าหลวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าชีวาน
   ติดตั้งสายล่อฟ้ารังกาใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้านิคมสร้างตนเอง
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากระชอน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดงใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าธารละหลอด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองระเวียง

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอห้วยแถลง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าห้วยแถลง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าทับสวาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองพลับพลา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหลุ่งตะเคียน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหินดาด
   ติดตั้งสายล่อฟ้างิ้ว
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากงรถ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหลุ่งประดู่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตะโก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าห้วยแคน

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอชุมพวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าชุมพวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าประสุข
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าลาด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสาหร่าย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนรัง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าตลาดไทร    
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนตูม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองหลัก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนยอ

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอสูงเนิน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสูงเนิน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเสมา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโคราช
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบุ่งขี้เหล็ก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนค่า
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโค้งยาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามะเกลือเก่า
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามะเกลือใหม่
   ติดตั้งสายล่อฟ้านากลาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองตะไก้
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากุดจิก


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอขามทะเลสอ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าขามทะเลสอ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโป่งแดง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพันดุง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองสรวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบึงอ้อ

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอสีคิ้ว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสีคิ้ว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านหัน
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากฤษณา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าลาดบัวขาว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองหญ้าขาว
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากุดน้อย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองน้ำใส
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังโรงใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามิตรภาพ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าคลองไผ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนเมือง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบัวน้อย

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอปากช่อง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าปากช่อง
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากลางดง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าจันทึก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังกะทะ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหมูสี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองสาหร่าย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าขนงพระ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโป่งตาลอง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าคลองม่วง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองน้ำแดง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังไทร
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพญาเย็น


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอหนองบุญมาก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองบุนนาก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าไทยเจริญ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสารภี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองหัวแรต
   ติดตั้งสายล่อฟ้าแหลมทอง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองตะไก้
   ติดตั้งสายล่อฟ้าลุงเขว้า
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองไม้ไผ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านใหม่


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอแก้งสนามนาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าแก้งสนามนาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนสำราญ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบึงพะไล
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสีสุก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบึงสำโรง

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอโนนแดง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนแดง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนตาเถร
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสำพะเนียง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าดอนยาวใหญ่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังหิน  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอวังน้ำเขียว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังน้ำเขียว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังหมี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าระเริง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าอุดมทรัพย์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าไทยสามัคคี
   ติดตั้งสายล่อฟ้าวังยายทอง

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอเทพารักษ์
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองแวง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสำนักตะคร้อ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบึงปรือ


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอเมืองยาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองยาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้ากระเบื้องนอก
   ติดตั้งสายล่อฟ้าละหานปลาค้าว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนอุดม

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอพระทองคำ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสระพระ
   ติดตั้งสายล่อฟ้ามาบกราด
   ติดตั้งสายล่อฟ้าพังเทียม
   ติดตั้งสายล่อฟ้าทัพรั้ง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองหอย

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอลำทะเมนชัย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าขุย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบ้านยาง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าช่องแมว
   ติดตั้งสายล่อฟ้าไพล

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอบัวลาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าเมืองพะไล
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนจาน
   ติดตั้งสายล่อฟ้าบัวลาย
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองหว้า

  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอสีดา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสีดา
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโพนทอง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าโนนประดู่
   ติดตั้งสายล่อฟ้าสามเมือง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองตาดใหญ่


  ติดตั้งสายล่อฟ้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   ติดตั้งสายล่อฟ้าช้างทอง
   ติดตั้งสายล่อฟ้าท่าช้าง

พระพุทธ
ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองงูเหลือม
ติดตั้งสายล่อฟ้าหนองยาง