สิงโตอวยพรจังหวัดเชียงใหม่ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์จังหวัดเชียงใหม่ รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตจังหวัดเชียงใหม่ เชิดมังกรทอง
จังหวัดเชียงใหม่เทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
จังหวัดเชียงใหม่เชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
จังหวัดเชียงใหม่เชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

จังหวัดเชียงใหม่เชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรจังหวัดเชียงใหม่

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า จังหวัดเชียงใหม่ตรุษจีนมหามงคลปี
จังหวัดเชียงใหม่ตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
เช่าอาสนะจังหวัดเชียงใหม่
รับทำพานบายศรีจังหวัดเชียงใหม่
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระจังหวัดเชียงใหม่
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่
รับจัดทำบุญบ้านจังหวัดเชียงใหม่
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์จังหวัดเชียงใหม่
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดเชียงใหม่
การตั้งศาลตายายจังหวัดเชียงใหม่
การตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่
การตั้งศาลพระพรหมจังหวัดเชียงใหม่
รื้อถอนตั้งศาลจังหวัดเชียงใหม่
จัดพิธีบวงสรวงจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคจังหวัดเชียงใหม่ รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสจังหวัดเชียงใหม่ พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

  เชิดสิงโตอำเภอเมืองเชียงใหม่
   เชิดสิงโตศรีภูมิ
   เชิดสิงโตพระสิงห์
   เชิดสิงโตหายยา
   เชิดสิงโตช้างม่อย
   เชิดสิงโตช้างคลาน
   เชิดสิงโตวัดเกต
   เชิดสิงโตช้างเผือก
   เชิดสิงโตสุเทพ
   เชิดสิงโตแม่เหียะ
   เชิดสิงโตป่าแดด
   เชิดสิงโตหนองหอย
   เชิดสิงโตท่าศาลา
   เชิดสิงโตหนองป่าครั่ง
   เชิดสิงโตฟ้าฮ่าม
   เชิดสิงโตป่าตัน
   เชิดสิงโตสันผีเสื้อ

  เชิดสิงโตอำเภอจอมทอง
   เชิดสิงโตบ้านหลวง
   เชิดสิงโตข่วงเปา
   เชิดสิงโตสบเตี๊ยะ
   เชิดสิงโตบ้านแปะ
   เชิดสิงโตดอยแก้ว
   เชิดสิงโตแม่สอย

  เชิดสิงโตอำเภอแม่แจ่ม
   เชิดสิงโตช่างเคิ่ง
   เชิดสิงโตท่าผา
   เชิดสิงโตบ้านทับ
   เชิดสิงโตแม่ศึก
   เชิดสิงโตแม่นาจร
   เชิดสิงโตปางหินฝน
   เชิดสิงโตกองแขก

  เชิดสิงโตอำเภอเชียงดาว
   เชิดสิงโตเชียงดาว
   เชิดสิงโตเมืองนะ
   เชิดสิงโตเมืองงาย
   เชิดสิงโตแม่นะ
   เชิดสิงโตเมืองคอง
   เชิดสิงโตปิงโค้ง
   เชิดสิงโตทุ่งข้าวพวง

  เชิดสิงโตอำเภอดอยสะเก็ด
   เชิดสิงโตเชิงดอย
   เชิดสิงโตสันปูเลย
   เชิดสิงโตลวงเหนือ
   เชิดสิงโตป่าป้อง
   เชิดสิงโตสง่าบ้าน
   เชิดสิงโตป่าลาน
   เชิดสิงโตตลาดขวัญ
   เชิดสิงโตสำราญราษฎร์
   เชิดสิงโตแม่คือ
   เชิดสิงโตตลาดใหญ่
   เชิดสิงโตแม่ฮ้อยเงิน
   เชิดสิงโตแม่โป่ง
   เชิดสิงโตป่าเมี่ยง
   เชิดสิงโตเทพเสด็จ

  เชิดสิงโตอำเภอแม่แตง
   เชิดสิงโตสันมหาพน
   เชิดสิงโตแม่แตง
   เชิดสิงโตขี้เหล็ก
   เชิดสิงโตช่อแล
   เชิดสิงโตแม่หอพระ
   เชิดสิงโตสบเปิง
   เชิดสิงโตสันป่ายาง
   เชิดสิงโตบ้านเป้า
   เชิดสิงโตป่าแป๋
   เชิดสิงโตเมืองก๋าย
   เชิดสิงโตบ้านช้าง
   เชิดสิงโตกึ้ดช้าง
   เชิดสิงโตอินทขิล

  เชิดสิงโตอำเภอแม่ริม
   เชิดสิงโตริมใต้
   เชิดสิงโตริมเหนือ
   เชิดสิงโตสันโป่ง
   เชิดสิงโตขี้เหล็ก
   เชิดสิงโตสะลวง
   เชิดสิงโตห้วยทราย
   เชิดสิงโตแม่แรม
   เชิดสิงโตโป่งแยง
   เชิดสิงโตแม่สา
   เชิดสิงโตดอนแก้ว
   เชิดสิงโตเหมืองแก้ว

  เชิดสิงโตอำเภอสะเมิง
   เชิดสิงโตสะเมิงใต้
   เชิดสิงโตสะเมิงเหนือ
   เชิดสิงโตแม่สาบ
   เชิดสิงโตบ่อแก้ว
   เชิดสิงโตยั้งเมิน

  เชิดสิงโตอำเภอฝาง
   เชิดสิงโตเวียง
   เชิดสิงโตม่อนปิ่น
   เชิดสิงโตแม่งอน
   เชิดสิงโตแม่สูน
   เชิดสิงโตสันทราย
   เชิดสิงโตแม่คะ
   เชิดสิงโตแม่ข่า
   เชิดสิงโตโป่งน้ำร้อน

  เชิดสิงโตอำเภอแม่อาย
   เชิดสิงโตแม่อาย
   เชิดสิงโตแม่สาว
   เชิดสิงโตสันต้นหมื้อ
   เชิดสิงโตแม่นาวาง
   เชิดสิงโตท่าตอน
   เชิดสิงโตบ้านหลวง
   เชิดสิงโตมะลิกา


  เชิดสิงโตอำเภอพร้าว
   เชิดสิงโตเวียง
   เชิดสิงโตทุ่งหลวง
   เชิดสิงโตป่าตุ้ม
   เชิดสิงโตป่าไหน่
   เชิดสิงโตสันทราย
   เชิดสิงโตบ้านโป่ง
   เชิดสิงโตน้ำแพร่
   เชิดสิงโตเขื่อนผาก
   เชิดสิงโตแม่แวน
   เชิดสิงโตแม่ปั๋ง
   เชิดสิงโตโหล่งขอด

  เชิดสิงโตอำเภอสันป่าตอง
   เชิดสิงโตยุหว่า
   เชิดสิงโตสันกลาง
   เชิดสิงโตท่าวังพร้าว
   เชิดสิงโตมะขามหลวง
   เชิดสิงโตแม่ก๊า
   เชิดสิงโตบ้านแม
   เชิดสิงโตบ้านกลาง
   เชิดสิงโตทุ่งสะโตก
   เชิดสิงโตทุ่งต้อม
   เชิดสิงโตน้ำบ่อหลวง

มะขุนหวาน

  เชิดสิงโตอำเภอสันกำแพง
   เชิดสิงโตสันกำแพง
   เชิดสิงโตทรายมูล
   เชิดสิงโตร้องวัวแดง
   เชิดสิงโตบวกค้าง
   เชิดสิงโตแช่ช้าง
   เชิดสิงโตออนใต้
   เชิดสิงโตแม่ปูคา
   เชิดสิงโตห้วยทราย
   เชิดสิงโตต้นเปา
   เชิดสิงโตสันกลาง

  เชิดสิงโตอำเภอสันทราย
   เชิดสิงโตสันทรายหลวง
   เชิดสิงโตสันทรายน้อย
   เชิดสิงโตสันพระเนตร
   เชิดสิงโตสันนาเม็ง
   เชิดสิงโตสันป่าเปา
   เชิดสิงโตหนองแหย่ง
   เชิดสิงโตหนองจ๊อม
   เชิดสิงโตหนองหาร
   เชิดสิงโตแม่แฝก
   เชิดสิงโตแม่แฝกใหม่
   เชิดสิงโตเมืองเล็น
   เชิดสิงโตป่าไผ่

  เชิดสิงโตอำเภอหางดง
   เชิดสิงโตหางดง
   เชิดสิงโตหนองแก๋ว
   เชิดสิงโตหารแก้ว
   เชิดสิงโตหนองตอง
   เชิดสิงโตขุนคง
   เชิดสิงโตสบแม่ข่า
   เชิดสิงโตบ้านแหวน
   เชิดสิงโตสันผักหวาน
   เชิดสิงโตหนองควาย
   เชิดสิงโตบ้านปง
   เชิดสิงโตน้ำแพร่

  เชิดสิงโตอำเภอฮอด
   เชิดสิงโตหางดง
   เชิดสิงโตฮอด
   เชิดสิงโตบ้านตาล
   เชิดสิงโตบ่อหลวง
   เชิดสิงโตบ่อสลี
   เชิดสิงโตนาคอเรือ


  เชิดสิงโตอำเภอดอยเต่า
   เชิดสิงโตดอยเต่า
   เชิดสิงโตท่าเดื่อ
   เชิดสิงโตมืดกา
   เชิดสิงโตบ้านแอ่น
   เชิดสิงโตบงตัน
   เชิดสิงโตโปงทุ่ง


  เชิดสิงโตอำเภออมก๋อย
   เชิดสิงโตยางเปียง
   เชิดสิงโตอมก๋อย
   เชิดสิงโตแม่ตื่น
   เชิดสิงโตม่อนจอง
   เชิดสิงโตสบโขง
   เชิดสิงโตนาเกียน

  เชิดสิงโตอำเภอสารภี
   เชิดสิงโตยางเนิ้ง
   เชิดสิงโตสารภี
   เชิดสิงโตชมภู
   เชิดสิงโตไชยสถาน
   เชิดสิงโตขัวมุง
   เชิดสิงโตหนองแฝก
   เชิดสิงโตหนองผึ้ง
   เชิดสิงโตท่ากว้าง
   เชิดสิงโตดอนแก้ว
   เชิดสิงโตท่าวังตาล
   เชิดสิงโตสันทราย
   เชิดสิงโตป่าบง

  เชิดสิงโตอำเภอเวียงแหง
   เชิดสิงโตเมืองแหง
   เชิดสิงโตเปียงหลวง
   เชิดสิงโตแสนไห


  เชิดสิงโตอำเภอไชยปราการ
   เชิดสิงโตปงตำ
   เชิดสิงโตศรีดงเย็น
   เชิดสิงโตแม่ทะลบ
   เชิดสิงโตหนองบัว

   เชิดสิงโตอำเภอแม่วาง
   เชิดสิงโตบ้านกาด
   เชิดสิงโตทุ่งปี๊
   เชิดสิงโตทุ่งรวงทอง
   เชิดสิงโตแม่วิน
   เชิดสิงโตดอนเปา

  เชิดสิงโตอำเภอแม่ออน
   เชิดสิงโตออนเหนือ
   เชิดสิงโตออนกลาง
   เชิดสิงโตบ้านสหกรณ์
   เชิดสิงโตห้วยแก้ว
   เชิดสิงโตแม่ทา
   เชิดสิงโตทาเหนือ


  เชิดสิงโตอำเภอดอยหล่อ
   เชิดสิงโตดอยหล่อ
   เชิดสิงโตสองแคว
   เชิดสิงโตยางคราม
   เชิดสิงโตสันติสุข


  เชิดสิงโตอำเภอกัลยาณิวัฒนา
   เชิดสิงโตบ้านจันทร์
   เชิดสิงโตแม่แดด
   เชิดสิงโตแจ่มหลวง