เชิดสิงโตจังหวัดนครศรีธรรมราช รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิดมังกรทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราชเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า จังหวัดนครศรีธรรมราชตรุษจีนมหามงคลปี
จังหวัดนครศรีธรรมราชตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เช่าอาสนะจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับทำพานบายศรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
รับจัดทำบุญบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตั้งศาลตายายจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตั้งศาลเจ้าทจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตั้งศาลพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
รื้อถอนตั้งศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดพิธีบวงสรวงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคจังหวัดนครศรีธรรมราช รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสจังหวัดนครศรีธรรมราช พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

  เชิดสิงโตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
   เชิดสิงโตในเมือง
   เชิดสิงโตท่าวัง
   เชิดสิงโตคลัง
   เชิดสิงโตท่าไร่
   เชิดสิงโตปากนคร
   เชิดสิงโตนาทราย
   เชิดสิงโตไชยมนตรี
   เชิดสิงโตกำแพงเซา
   เชิดสิงโตมะม่วงสองต้น
   เชิดสิงโตนาเคียน
   เชิดสิงโตท่างิ้ว
   เชิดสิงโตโพธิ์เสด็จ
   เชิดสิงโตบางจาก
   เชิดสิงโตปากพูน
   เชิดสิงโตท่าซัก
   เชิดสิงโตท่าเรือ

  เชิดสิงโตอำเภอพรหมคีรี
   เชิดสิงโตพรหมโลก
   เชิดสิงโตบ้านเกาะ
   เชิดสิงโตอินคีรี
   เชิดสิงโตทอนหงส์
   เชิดสิงโตนาเรียง

  เชิดสิงโตอำเภอลานสกา
   เชิดสิงโตเขาแก้ว
   เชิดสิงโตลานสกา
   เชิดสิงโตท่าดี
   เชิดสิงโตกำโลน
   เชิดสิงโตขุนทะเล

  เชิดสิงโตอำเภอฉวาง
   เชิดสิงโตฉวาง
   เชิดสิงโตละอาย
   เชิดสิงโตนาแว
   เชิดสิงโตไม้เรียง
   เชิดสิงโตกะเปียด
   เชิดสิงโตห้วยปริก  
   เชิดสิงโตนากะชะ
   เชิดสิงโตไสหร้า
   เชิดสิงโตนาเขลียง
   เชิดสิงโตจันดี

  เชิดสิงโตอำเภอพิปูน
   เชิดสิงโตพิปูน
   เชิดสิงโตกะทูน
   เชิดสิงโตเขาพระ
   เชิดสิงโตยางค้อม
   เชิดสิงโตควนกลาง

  เชิดสิงโตอำเภอเชียรใหญ่
   เชิดสิงโตเชียรใหญ่
   เชิดสิงโตบ้านกลาง  
   เชิดสิงโตท่าขนาน
   เชิดสิงโตบ้านเนิน
   เชิดสิงโตไสหมาก
   เชิดสิงโตท้องลำเจียก 
   เชิดสิงโตเสือหึง
   เชิดสิงโตการะเกด
   เชิดสิงโตเขาพระบาท 
   เชิดสิงโตแม่เจ้าอยู่หัว 


  เชิดสิงโตอำเภอชะอวด
   เชิดสิงโตชะอวด
   เชิดสิงโตท่าเสม็ด
   เชิดสิงโตท่าประจะ
   เชิดสิงโตเคร็ง
   เชิดสิงโตวังอ่าง
   เชิดสิงโตบ้านตูล
   เชิดสิงโตขอนหาด
   เชิดสิงโตเกาะขันธ์
   เชิดสิงโตควนหนองหงษ์
   เชิดสิงโตเขาพระทอง
   เชิดสิงโตนางหลง

  เชิดสิงโตอำเภอท่าศาลา
   เชิดสิงโตท่าศาลา
   เชิดสิงโตกลาย
   เชิดสิงโตท่าขึ้น
   เชิดสิงโตหัวตะพาน
   เชิดสิงโตสระแก้ว
   เชิดสิงโตโมคลาน
   เชิดสิงโตไทยบุรี
   เชิดสิงโตดอนตะโก
   เชิดสิงโตตลิ่งชัน
   เชิดสิงโตโพธิ์ทอง

  เชิดสิงโตอำเภอทุ่งสง
   เชิดสิงโตปากแพรก
   เชิดสิงโตชะมาย
   เชิดสิงโตหนองหงส์
   เชิดสิงโตควนกรด
   เชิดสิงโตนาไม้ไผ่
   เชิดสิงโตนาหลวงเสน
   เชิดสิงโตเขาโร
   เชิดสิงโตกะปาง
   เชิดสิงโตถ้ำใหญ่
   เชิดสิงโตที่วัง
   เชิดสิงโตน้ำตก
   เชิดสิงโตนาโพธิ์
   เชิดสิงโตเขาขาว

  เชิดสิงโตอำเภอนาบอน
   เชิดสิงโตนาบอน
   เชิดสิงโตทุ่งสง
   เชิดสิงโตแก้วแสน


  เชิดสิงโตอำเภอทุ่งใหญ่
   เชิดสิงโตท่ายาง
   เชิดสิงโตทุ่งสัง
   เชิดสิงโตทุ่งใหญ่
   เชิดสิงโตกุแหระ
   เชิดสิงโตปริก
   เชิดสิงโตกรุงหยัน  
   เชิดสิงโตบางรูป

  เชิดสิงโตอำเภอปากพนัง
   เชิดสิงโตปากพนัง
   เชิดสิงโตคลองน้อย
   เชิดสิงโตป่าระกำ
   เชิดสิงโตชะเมา
   เชิดสิงโตคลองกระบือ
   เชิดสิงโตเกาะทวด
   เชิดสิงโตบ้านใหม่
   เชิดสิงโตหูล่อง
   เชิดสิงโตปากพนังฝั่งตะวันตก  
   เชิดสิงโตแหลมตะลุมพุก
   เชิดสิงโตบางศาลา
   เชิดสิงโตบางพระ
   เชิดสิงโตบางตะพง
   เชิดสิงโตปากพนังฝั่งตะวันออก
   เชิดสิงโตบ้านเพิง
   เชิดสิงโตท่าพยา
   เชิดสิงโตปากแพรก
   เชิดสิงโตขนาบนาก


  เชิดสิงโตอำเภอร่อนพิบูลย์
   เชิดสิงโตร่อนพิบูลย์  
   เชิดสิงโตหินตก
   เชิดสิงโตเสาธง
   เชิดสิงโตควนเกย
   เชิดสิงโตควนพัง
   เชิดสิงโตควนชุม

  เชิดสิงโตอำเภอสิชล
   เชิดสิงโตสิชล
   เชิดสิงโตทุ่งปรัง
   เชิดสิงโตฉลอง
   เชิดสิงโตเสาเภา
   เชิดสิงโตเปลี่ยน
   เชิดสิงโตสี่ขีด
   เชิดสิงโตเทพราช
   เชิดสิงโตเขาน้อย
   เชิดสิงโตทุ่งใส

  เชิดสิงโตอำเภอขนอม
   เชิดสิงโตขนอม
   เชิดสิงโตควนทอง
   เชิดสิงโตท้องเนียน

  เชิดสิงโตอำเภอหัวไทร
   เชิดสิงโตหัวไทร
   เชิดสิงโตหน้าสตน
   เชิดสิงโตทรายขาว
   เชิดสิงโตแหลม
   เชิดสิงโตเขาพังไกร  
   เชิดสิงโตบ้านราม
   เชิดสิงโตบางนบ
   เชิดสิงโตท่าซอม
   เชิดสิงโตควนชะลิก
   เชิดสิงโตรามแก้ว
   เชิดสิงโตเกาะเพชร

  เชิดสิงโตอำเภอบางขัน
   เชิดสิงโตบางขัน
   เชิดสิงโตบ้านลำนาว
   เชิดสิงโตวังหิน
   เชิดสิงโตบ้านนิคม

   เชิดสิงโตอำเภอถ้ำพรรณรา
    เชิดสิงโตถ้ำพรรณรา
    เชิดสิงโตคลองเส
    เชิดสิงโตดุสิต

  เชิดสิงโตอำเภอจุฬาภรณ์
   เชิดสิงโตบ้านควนมุด
   เชิดสิงโตบ้านชะอวด
   เชิดสิงโตควนหนองคว้า    
   เชิดสิงโตทุ่งโพธิ์
   เชิดสิงโตนาหมอบุญ
   เชิดสิงโตสามตำบล

  เชิดสิงโตอำเภอพระพรหม
   เชิดสิงโตนาพรุ
   เชิดสิงโตนาสาร
   เชิดสิงโตท้ายสำเภา
   เชิดสิงโตช้างซ้าย

  เชิดสิงโตอำเภอนบพิตำ
   เชิดสิงโตนบพิตำ
   เชิดสิงโตกรุงชิง
   เชิดสิงโตกะหรอ
   เชิดสิงโตนาเหรง


  เชิดสิงโตอำเภอช้างกลาง
   เชิดสิงโตช้างกลาง
   เชิดสิงโตหลักช้าง
   เชิดสิงโตสวนขัน

  เชิดสิงโตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
   เชิดสิงโตเชียรเขา
   เชิดสิงโตดอนตรอ
   เชิดสิงโตสวนหลวง
   เชิดสิงโตทางพูน