เชิดสิงโตจังหวัดราชบุรี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์จังหวัดราชบุรี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตจังหวัดราชบุรี เชิดมังกรทอง
จังหวัดราชบุรีเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
จังหวัดราชบุรีเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
จังหวัดราชบุรีเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

จังหวัดราชบุรีเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรจังหวัดราชบุรี

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า จังหวัดราชบุรีตรุษจีนมหามงคลปี
จังหวัดราชบุรีตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์จังหวัดราชบุรี
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์จังหวัดราชบุรี
เช่าอาสนะจังหวัดราชบุรี
รับทำพานบายศรีจังหวัดราชบุรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระจังหวัดราชบุรี
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่จังหวัดราชบุรี
รับจัดทำบุญบ้านจังหวัดราชบุรี
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์จังหวัดราชบุรี
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดราชบุรี
การตั้งศาลตายายจังหวัดราชบุรี
การตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดราชบุรี
การตั้งศาลพระพรหมจังหวัดราชบุรี
รื้อถอนตั้งศาลจังหวัดราชบุรี
จัดพิธีบวงสรวงจังหวัดราชบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคจังหวัดราชบุรี รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสจังหวัดราชบุรี พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

  เชิดสิงโตอำเภอเมืองราชบุรี
   เชิดสิงโตหน้าเมือง
   เชิดสิงโตเจดีย์หัก
   เชิดสิงโตดอนตะโก
   เชิดสิงโตหนองกลางนา
   เชิดสิงโตห้วยไผ่
   เชิดสิงโตคุ้งน้ำวน
   เชิดสิงโตคุ้งกระถิน
   เชิดสิงโตอ่างทอง
   เชิดสิงโตโคกหม้อ
   เชิดสิงโตสามเรือน
   เชิดสิงโตพิกุลทอง
   เชิดสิงโตน้ำพุ
   เชิดสิงโตดอนแร่
   เชิดสิงโตหินกอง
   เชิดสิงโตเขาแร้ง
   เชิดสิงโตเกาะพลับพลา
   เชิดสิงโตหลุมดิน
   เชิดสิงโตบางป่า
   เชิดสิงโตพงสวาย
   เชิดสิงโตคูบัว
   เชิดสิงโตท่าราบ
   เชิดสิงโตบ้านไร่


  เชิดสิงโตอำเภอจอมบึง
   เชิดสิงโตจอมบึง
   เชิดสิงโตปากช่อง
   เชิดสิงโตเบิกไพร
   เชิดสิงโตด่านทับตะโก
   เชิดสิงโตแก้มอ้น
   เชิดสิงโตรางบัว

  เชิดสิงโตอำเภอสวนผึ้ง
   เชิดสิงโตสวนผึ้ง
   เชิดสิงโตป่าหวาย
   เชิดสิงโตท่าเคย
   เชิดสิงโตตะนาวศรี

  เชิดสิงโตอำเภอดำเนินสะดวก
   เชิดสิงโตตำบลดำเนินสะดวก
   เชิดสิงโตตำบลบ้านไร่  
   เชิดสิงโตตำบลประสาทสิทธิ์
   เชิดสิงโตตำบลแพงพวย
   เชิดสิงโตตำบลศรีสุราษฎร์
   เชิดสิงโตตำบลสี่หมื่น
   เชิดสิงโตตำบลตาหลวง
   เชิดสิงโตตำบลท่านัด  
   เชิดสิงโตตำบลดอนกรวย  
   เชิดสิงโตตำบลขุนพิทักษ์  
   เชิดสิงโตตำบลดอนคลัง
   เชิดสิงโตตำบลดอนไผ่    
   เชิดสิงโตตำบลบัวงาม  

  เชิดสิงโตอำเภอบ้านโป่ง
   เชิดสิงโตบ้านโป่ง
   เชิดสิงโตนครชุมน์    
   เชิดสิงโตท่าผา
   เชิดสิงโตบ้านม่วง    
   เชิดสิงโตกรับใหญ่
   เชิดสิงโตคุ้งพยอม    
   เชิดสิงโตปากแรต
   เชิดสิงโตหนองปลาหมอ    
   เชิดสิงโตหนองกบ
   เชิดสิงโตเขาขลุง  
   เชิดสิงโตหนองอ้อ
   เชิดสิงโตเบิกไพร  
   เชิดสิงโตดอนกระเบื้อง
   เชิดสิงโตลาดบัวขาว  
   เชิดสิงโตสวนกล้วย  


  เชิดสิงโตอำเภอบางแพ
   เชิดสิงโตบางแพ
   เชิดสิงโตวังเย็น
   เชิดสิงโตหัวโพ
   เชิดสิงโตวัดแก้ว
   เชิดสิงโตดอนใหญ่
   เชิดสิงโตดอนคา
   เชิดสิงโตโพหัก

   เชิดสิงโตอำเภอโพธาราม
   เชิดสิงโตโพธาราม
   เชิดสิงโตชำแระ    
   เชิดสิงโตดอนกระเบื้อง
   เชิดสิงโตสร้อยฟ้า    
   เชิดสิงโตหนองโพ
   เชิดสิงโตท่าชุมพล  
   เชิดสิงโตบ้านเลือก
   เชิดสิงโตบางโตนด    
   เชิดสิงโตคลองตาคต
   เชิดสิงโตเตาปูน    
   เชิดสิงโตบ้านฆ้อง
   เชิดสิงโตนางแก้ว    
   เชิดสิงโตบ้านสิงห์
   เชิดสิงโตธรรมเสน    
   เชิดสิงโตดอนทราย
   เชิดสิงโตเขาชะงุ้ม  
   เชิดสิงโตเจ็ดเสมียน
   เชิดสิงโตหนองกวาง  
   เชิดสิงโตคลองข่อย

  เชิดสิงโตอำเภอปากท่อ
   เชิดสิงโตทุ่งหลวง
   เชิดสิงโตวังมะนาว
   เชิดสิงโตดอนทราย
   เชิดสิงโตหนองกระทุ่ม
   เชิดสิงโตปากท่อ
   เชิดสิงโตป่าไก่
   เชิดสิงโตวัดยางงาม
   เชิดสิงโตอ่างหิน
   เชิดสิงโตบ่อกระดาน
   เชิดสิงโตยางหัก
   เชิดสิงโตวันดาว
   เชิดสิงโตห้วยยางโทน


  เชิดสิงโตอำเภอวัดเพลง
   เชิดสิงโตเกาะศาลพระ
   เชิดสิงโตจอมประทัด
   เชิดสิงโตวัดเพลง

  เชิดสิงโตอำเภอบ้านคา
   เชิดสิงโตบ้านคา
   เชิดสิงโตบ้านบึง
   เชิดสิงโตหนองพันจันทร์