เชิดมังกรทองยโสธร รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์ยโสธร รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตยโสธร เชิดมังกรทอง
ยโสธรเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
ยโสธรเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
ยโสธรเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

ยโสธรเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรยโสธร

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า ยโสธรตรุษจีนมหามงคลปี
ยโสธรตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์ยโสธร
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ยโสธร
เช่าอาสนะยโสธร
รับทำพานบายศรียโสธร
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระยโสธร
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ยโสธร
รับจัดทำบุญบ้านยโสธร
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์ยโสธร
การตั้งศาลพระภูมิยโสธร
การตั้งศาลตายายยโสธร
การตั้งศาลเจ้าที่ยโสธร
การตั้งศาลพระพรหมยโสธร
รื้อถอนตั้งศาลยโสธร
จัดพิธีบวงสรวงยโสธร

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคยโสธร รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสยโสธร พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอกุดชุม
เชิดสิงโตกำแมด
เชิดสิงโตกุดชุม
เชิดสิงโตคำน้ำสร้าง
เชิดสิงโตนาโส่
เชิดสิงโตหนองหมี
เชิดสิงโตหนองแหน
เชิดสิงโตห้วยแก้ง
เชิดสิงโตโนนเปือย
เชิดสิงโตโพนงาม

เชิดสิงโตอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เชิดสิงโตกุดกุง
เชิดสิงโตกู่จาน
เชิดสิงโตดงเจริญ
เชิดสิงโตดงแคนใหญ่
เชิดสิงโตทุ่งมน
เชิดสิงโตนาคำ
เชิดสิงโตนาแก
เชิดสิงโตย่อ
เชิดสิงโตลุมพุก
เชิดสิงโตสงเปือย
เชิดสิงโตเหล่าไฮ
เชิดสิงโตแคนน้อย
เชิดสิงโตโพนทัน

เชิดสิงโตอำเภอค้อวัง
เชิดสิงโตกุดน้ำใส
เชิดสิงโตค้อวัง
เชิดสิงโตน้ำอ้อม
เชิดสิงโตฟ้าห่วน

เชิดสิงโตอำเภอทรายมูล
เชิดสิงโตดงมะไฟ
เชิดสิงโตดู่ลาด
เชิดสิงโตทรายมูล
เชิดสิงโตนาเวียง
เชิดสิงโตไผ่

เชิดสิงโตอำเภอป่าติ้ว
เชิดสิงโตกระจาย
เชิดสิงโตศรีฐาน
เชิดสิงโตเชียงเพ็ง
เชิดสิงโตโคกนาโก
เชิดสิงโตโพธิ์ไทร

เชิดสิงโตอำเภอมหาชนะชัย
เชิดสิงโตคูเมือง
เชิดสิงโตบากเรือ
เชิดสิงโตบึงแก
เชิดสิงโตผือฮี
เชิดสิงโตพระเสาร์
เชิดสิงโตฟ้าหยาด
เชิดสิงโตม่วง
เชิดสิงโตสงยาง
เชิดสิงโตหัวเมือง
เชิดสิงโตโนนทราย

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตขั้นไดใหญ่
เชิดสิงโตขุมเงิน
เชิดสิงโตค้อเหนือ
เชิดสิงโตดู่ทุ่ง
เชิดสิงโตตาดทอง
เชิดสิงโตทุ่งนางโอก
เชิดสิงโตทุ่งแต้
เชิดสิงโตนาสะไมย์
เชิดสิงโตน้ำคำใหญ่
เชิดสิงโตสำราญ
เชิดสิงโตสิงห์
เชิดสิงโตหนองคู
เชิดสิงโตหนองหิน
เชิดสิงโตหนองเป็ด
เชิดสิงโตหนองเรือ
เชิดสิงโตเขื่องคำ
เชิดสิงโตเดิด
เชิดสิงโตในเมือง

เชิดสิงโตอำเภอเลิงนกทา
เชิดสิงโตกุดเชียงหมี
เชิดสิงโตกุดแห่
เชิดสิงโตบุ่งค้า
เชิดสิงโตศรีแก้ว
เชิดสิงโตสร้างมิ่ง
เชิดสิงโตสวาท
เชิดสิงโตสามัคคี
เชิดสิงโตสามแยก
เชิดสิงโตห้องแซง
เชิดสิงโตโคกสำราญ

เชิดสิงโตอำเภอไทยเจริญ
เชิดสิงโตคำเตย
เชิดสิงโตคำไผ่
เชิดสิงโตน้ำคำ
เชิดสิงโตส้มผ่อ
เชิดสิงโตไทยเจริญ