เชิดสิงโตมังกรจันทบุรี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์จันทบุรี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตจันทบุรี เชิดมังกรทอง
จันทบุรีเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
จันทบุรีเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
จันทบุรีเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

จันทบุรีเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรจันทบุรี

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า จันทบุรีตรุษจีนมหามงคลปี
จันทบุรีตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์จันทบุรี
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์จันทบุรี
เช่าอาสนะจันทบุรี
รับทำพานบายศรีจันทบุรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระจันทบุรี
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่จันทบุรี
รับจัดทำบุญบ้านจันทบุรี
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์จันทบุรี
การตั้งศาลพระภูมิจันทบุรี
การตั้งศาลตายายจันทบุรี
การตั้งศาลเจ้าที่จันทบุรี
การตั้งศาลพระพรหมจันทบุรี
รื้อถอนตั้งศาลจันทบุรี
จัดพิธีบวงสรวงจันทบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคจันทบุรี รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสจันทบุรี พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอเขาคิชฌกูฎ
เชิดสิงโตคลองพลู
เชิดสิงโตจันทเขลม
เชิดสิงโตซากไทย
เชิดสิงโตตะเคียนทอง
เชิดสิงโตพลวง

เชิดสิงโตอำเภอขลุง
เชิดสิงโตขลุง
เชิดสิงโตซึ้ง
เชิดสิงโตตกพรม
เชิดสิงโตตรอกนอง
เชิดสิงโตตะปอน
เชิดสิงโตบางชัน
เชิดสิงโตบ่อ
เชิดสิงโตบ่อเวฬุ
เชิดสิงโตมาบไพ
เชิดสิงโตวังสรรพรส
เชิดสิงโตวันยาว
เชิดสิงโตเกวียนหัก

เชิดสิงโตอำเภอท่าใหม่
เชิดสิงโตคลองขุด
เชิดสิงโตตะกาดเง้า
เชิดสิงโตทุ่งเบญจา
เชิดสิงโตท่าใหม่
เชิดสิงโตบ่อพุ
เชิดสิงโตพลอยแหวน
เชิดสิงโตยายร้า
เชิดสิงโตรำพัน
เชิดสิงโตสองพี่น้อง
เชิดสิงโตสีพยา
เชิดสิงโตเขาบายศรี
เชิดสิงโตเขาวัว
เชิดสิงโตเขาแก้ว
เชิดสิงโตโขมง

เชิดสิงโตอำเภอนายายอาม
เชิดสิงโตกระแจะ
เชิดสิงโตช้างข้าม
เชิดสิงโตนายายอาม
เชิดสิงโตวังโตนด
เชิดสิงโตวังใหม่
เชิดสิงโตสนามไชย

เชิดสิงโตอำเภอมะขาม
เชิดสิงโตฉมัน
เชิดสิงโตท่าหลวง
เชิดสิงโตปัถวี
เชิดสิงโตมะขาม
เชิดสิงโตวังแซ้ม
เชิดสิงโตอ่างคีรี

เชิดสิงโตอำเภอสอยดาว
เชิดสิงโตทรายขาว
เชิดสิงโตทับช้าง
เชิดสิงโตทุ่งขนาน
เชิดสิงโตปะตง
เชิดสิงโตสะตอน

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตคมบาง
เชิดสิงโตคลองนารายณ์
เชิดสิงโตจันทนิมิต
เชิดสิงโตตลาด
เชิดสิงโตท่าช้าง
เชิดสิงโตบางกะจะ
เชิดสิงโตพลับพลา
เชิดสิงโตวัดใหม่
เชิดสิงโตหนองบัว
เชิดสิงโตเกาะขวาง
เชิดสิงโตแสลง

เชิดสิงโตอำเภอแก่งหางแมว
เชิดสิงโตขุนซ่อง
เชิดสิงโตพวา
เชิดสิงโตสามพี่น้อง
เชิดสิงโตเขาวงกต
เชิดสิงโตแก่งหางแมว

เชิดสิงโตอำเภอแหลมสิงห์
เชิดสิงโตคลองน้ำเค็ม
เชิดสิงโตบางกะไชย
เชิดสิงโตบางสระเก้า
เชิดสิงโตปากน้ำแหลมสิงห์
เชิดสิงโตพลิ้ว
เชิดสิงโตหนองชิ่ม
เชิดสิงโตเกาะเปริด

เชิดสิงโตอำเภอโป่งน้ำร้อน
เชิดสิงโตคลองใหญ่
เชิดสิงโตทับไทร
เชิดสิงโตหนองตาคง
เชิดสิงโตเทพนิมิต
เชิดสิงโตโป่งน้ำร้อน