เชิดสิงโตมุกดาหาร รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์มุกดาหาร รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตมุกดาหาร เชิดมังกรทอง
มุกดาหารเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
มุกดาหารเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
มุกดาหารเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

มุกดาหารเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรมุกดาหาร

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า มุกดาหารตรุษจีนมหามงคลปี
มุกดาหารตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์มุกดาหาร
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์มุกดาหาร
เช่าอาสนะมุกดาหาร
รับทำพานบายศรีมุกดาหาร
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระมุกดาหาร
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่มุกดาหาร
รับจัดทำบุญบ้านมุกดาหาร
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์มุกดาหาร
การตั้งศาลพระภูมิมุกดาหาร
การตั้งศาลตายายมุกดาหาร
การตั้งศาลเจ้าที่มุกดาหาร
การตั้งศาลพระพรหมมุกดาหาร
รื้อถอนตั้งศาลมุกดาหาร
จัดพิธีบวงสรวงมุกดาหาร

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคมุกดาหาร รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสมุกดาหาร พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอคำชะอี
เชิดสิงโตคำชะอี
เชิดสิงโตคำบก
เชิดสิงโตน้ำเที่ยง
เชิดสิงโตบ้านค้อ
เชิดสิงโตบ้านซ่ง
เชิดสิงโตบ้านเหล่า
เชิดสิงโตหนองเอี่ยน
เชิดสิงโตเหล่าสร้างถ่อ
เชิดสิงโตโพนงาม

เชิดสิงโตอำเภอดงหลวง
เชิดสิงโตกกตูม
เชิดสิงโตชะโนดน้อย
เชิดสิงโตดงหลวง
เชิดสิงโตพังแดง
เชิดสิงโตหนองบัว
เชิดสิงโตหนองแคน

เชิดสิงโตอำเภอดอนตาล
เชิดสิงโตดอนตาล
เชิดสิงโตนาสะเม็ง
เชิดสิงโตบ้านบาก
เชิดสิงโตบ้านแก้ง
เชิดสิงโตป่าไร่
เชิดสิงโตเหล่าหมี
เชิดสิงโตโพธิ์ไทร

เชิดสิงโตอำเภอนิคมคำสร้อย
เชิดสิงโตกกแดง
เชิดสิงโตนากอก
เชิดสิงโตนาอุดม
เชิดสิงโตนิคมคำสร้อย
เชิดสิงโตร่มเกล้า
เชิดสิงโตหนองแวง
เชิดสิงโตโชคชัย

เชิดสิงโตอำเภอหนองสูง
เชิดสิงโตบ้านเป้า
เชิดสิงโตภูวง
เชิดสิงโตหนองสูง
เชิดสิงโตหนองสูงเหนือ
เชิดสิงโตหนองสูงใต้
เชิดสิงโตโนนยาง

เชิดสิงโตอำเภอหว้านใหญ่
เชิดสิงโตชะโนด
เชิดสิงโตดงหมู
เชิดสิงโตบางทรายน้อย
เชิดสิงโตป่งขาม
เชิดสิงโตหว้านใหญ่

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตกุดแข้
เชิดสิงโตคำป่าหลาย
เชิดสิงโตคำอาฮวน
เชิดสิงโตดงมอน
เชิดสิงโตดงเย็น
เชิดสิงโตนาสีนวน
เชิดสิงโตนาโสก
เชิดสิงโตบางทรายใหญ่
เชิดสิงโตบ้านโคก
เชิดสิงโตผึ่งแดด
เชิดสิงโตมุกดาหาร
เชิดสิงโตศรีบุญเรือง
เชิดสิงโตโพนทราย