สิงโตอวยพรพังงา รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์พังงา รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตพังงา เชิดมังกรทอง
พังงาเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
พังงาเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
พังงาเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

พังงาเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรพังงา

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า พังงาตรุษจีนมหามงคลปี
พังงาตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์พังงา
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์พังงา
เช่าอาสนะพังงา
รับทำพานบายศรีพังงา
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระพังงา
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่พังงา
รับจัดทำบุญบ้านพังงา
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์พังงา
การตั้งศาลพระภูมิพังงา
การตั้งศาลตายายพังงา
การตั้งศาลเจ้าที่พังงา
การตั้งศาลพระพรหมพังงา
รื้อถอนตั้งศาลพังงา
จัดพิธีบวงสรวงพังงา

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคพังงา รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสพังงาพานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอกะปง
เชิดสิงโตกะปง
เชิดสิงโตท่านา
เชิดสิงโตรมณีย์
เชิดสิงโตเหมาะ
เชิดสิงโตเหล

เชิดสิงโตอำเภอคุระบุรี
เชิดสิงโตคุระ
เชิดสิงโตบางวัน
เชิดสิงโตเกาะพระทอง
เชิดสิงโตแม่นางขาว

เชิดสิงโตอำเภอตะกั่วทุ่ง
เชิดสิงโตกระโสม
เชิดสิงโตกะไหล
เชิดสิงโตคลองเคียน
เชิดสิงโตถ้ำ
เชิดสิงโตท่าอยู่
เชิดสิงโตหล่อยูง
เชิดสิงโตโคกกลอย

เชิดสิงโตอำเภอตะกั่วป่า
เชิดสิงโตคึกคัก
เชิดสิงโตตะกั่วป่า
เชิดสิงโตตำตัว
เชิดสิงโตบางนายสี
เชิดสิงโตบางม่วง
เชิดสิงโตบางไทร
เชิดสิงโตเกาะคอเขา
เชิดสิงโตโคกเคียน

เชิดสิงโตอำเภอทับปุด
เชิดสิงโตถ้ำทองหลาง
เชิดสิงโตทับปุด
เชิดสิงโตบางเหรียง
เชิดสิงโตบ่อแสน
เชิดสิงโตมะรุ่ย
เชิดสิงโตโคกเจริญ

เชิดสิงโตอำเภอท้ายเหมือง
เชิดสิงโตทุ่งมะพร้าว
เชิดสิงโตท้ายเหมือง
เชิดสิงโตนาเตย
เชิดสิงโตบางทอง
เชิดสิงโตลำภี
เชิดสิงโตลำแก่น

เชิดสิงโตอำเภอเกาะยาว
เชิดสิงโตพรุใน
เชิดสิงโตเกาะยาวน้อย
เชิดสิงโตเกาะยาวใหญ่

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตตากแดด
เชิดสิงโตถ้ำน้ำผุด
เชิดสิงโตทุ่งคาโงก
เชิดสิงโตท้ายช้าง
เชิดสิงโตนบปริง
เชิดสิงโตบางเตย
เชิดสิงโตป่ากอ
เชิดสิงโตสองแพรก
เชิดสิงโตเกาะปันหยี