เชิดมังกรทองปัตตานี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม

แพนออแกไนซ์ปัตตานี รับงานแสดงตลอดเทศกาลตรุษจีน งานห้าง งานโรงเรียน โรงแรม งานบริษัท งานมงคงพิธีต่างๆ
เชิดสิงโตปัตตานี เชิดมังกรทอง
ปัตตานีเทพเจ้าฮกลกซิ่ว เชิดสิงโตอวยพร
ปัตตานีเชิดสิงโตกระโดดโต๊ะดอกเหมย
ปัตตานีเชิดสิงโตมังกรทองตรุษจีน

ติดต่องานจองคิว

ปัตตานีเชิดสิงโตมังกรทองงานเปิดบริษัทเปิดร้าน ตรุษจีน เทศกาลตรุษจีน เขิดสิงโต เชิดสิงโตอวยพร มังกรทอง มังกรเงิน การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเชิดสิงโตมังกร การแสดงมังกรทอง ตรุษจีนมหามงคล สิงโตอวยพร มังกรทองอวยพรปัตตานี

ทีมงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ เน้นเรื่องอุปกรณ์การแสดงใหม่ มารยาทผู้แสดงสุภาพ สามารถกำหนดรูปแบบโดยลูกค้า ปัตตานีตรุษจีนมหามงคลปี
ปัตตานีตรุษจีนมหามงคลปีวัวทอง

รับจัดพิธีสงฆ์ปัตตานี
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ปัตตานี
เช่าอาสนะปัตตานี
รับทำพานบายศรีปัตตานี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระปัตตานี
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ปัตตานี
รับจัดทำบุญบ้านปัตตานี
เลี้ยงพระเช้า เพล

รับจัดพิธีพราหมณ์ปัตตานี
การตั้งศาลพระภูมิปัตตานี
การตั้งศาลตายายปัตตานี
การตั้งศาลเจ้าที่ปัตตานี
การตั้งศาลพระพรหมปัตตานี
รื้อถอนตั้งศาลปัตตานี
จัดพิธีบวงสรวงปัตตานี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

บายศรีเทพ บายศรีพญานาคปัตตานี รับจัด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้า พวงพรีด พวงมาลัย พานมงคลสมรสปัตตานี พานขันหมาก พานขอขมา พานไหว้ครู พานพุ่ม พวงมาลัยรับเสด็จ บ่าวสาว บายศรีทุกชนิด

เชิดสิงโตอำเภอกะพ้อ
เชิดสิงโตกะรุบี
เชิดสิงโตตะโละดือรามัน
เชิดสิงโตปล่องหอย

เชิดสิงโตอำเภอทุ่งยางแดง
เชิดสิงโตตะโละแมะนา
เชิดสิงโตน้ำดำ
เชิดสิงโตปากู
เชิดสิงโตพิเทน

เชิดสิงโตอำเภอปะนาเระ
เชิดสิงโตควน
เชิดสิงโตคอกกระบือ
เชิดสิงโตดอน
เชิดสิงโตท่าข้าม
เชิดสิงโตท่าน้ำ
เชิดสิงโตบ้านกลาง
เชิดสิงโตบ้านนอก
เชิดสิงโตบ้านน้ำบ่อ
เชิดสิงโตปะนาเระ
เชิดสิงโตพ่อมิ่ง

เชิดสิงโตอำเภอมายอ
เชิดสิงโตกระหวะ
เชิดสิงโตกระเสาะ
เชิดสิงโตตรัง
เชิดสิงโตถนน
เชิดสิงโตปะโด
เชิดสิงโตปานัน
เชิดสิงโตมายอ
เชิดสิงโตลางา
เชิดสิงโตลุโบะยิไร
เชิดสิงโตสะกำ
เชิดสิงโตสาคอบน
เชิดสิงโตสาคอใต้
เชิดสิงโตเกาะจัน

เชิดสิงโตอำเภอยะรัง
เชิดสิงโตกระโด
เชิดสิงโตกอลำ
เชิดสิงโตคลองใหม่
เชิดสิงโตประจัน
เชิดสิงโตปิตูมุดี
เชิดสิงโตยะรัง
เชิดสิงโตระแว้ง
เชิดสิงโตวัด
เชิดสิงโตสะดาวา
เชิดสิงโตสะนอ
เชิดสิงโตเขาตูม
เชิดสิงโตเมาะมาวี

เชิดสิงโตอำเภอยะหริ่ง
เชิดสิงโตจะรัง
เชิดสิงโตตอหลัง
เชิดสิงโตตะโละ
เชิดสิงโตตะโละกาโปร์
เชิดสิงโตตันหยงจึงงา
เชิดสิงโตตันหยงดาลอ
เชิดสิงโตตาลีอายร์
เชิดสิงโตตาแกะ
เชิดสิงโตบางปู
เชิดสิงโตบาโลย
เชิดสิงโตปิยามุมัง
เชิดสิงโตปุลากง
เชิดสิงโตมะนังยง
เชิดสิงโตยามู
เชิดสิงโตราตาปันยัง
เชิดสิงโตสาบัน
เชิดสิงโตหนองแรต
เชิดสิงโตแหลมโพธิ์

เชิดสิงโตอำเภอสายบุรี
เชิดสิงโตกะดุนง
เชิดสิงโตตะบิ้ง
เชิดสิงโตตะลุปัน
เชิดสิงโตทุ่งคล้า
เชิดสิงโตบางเก่า
เชิดสิงโตบือเระ
เชิดสิงโตปะเสยะวอ
เชิดสิงโตมะนังดาลำ
เชิดสิงโตละหาร
เชิดสิงโตเตราะบอน
เชิดสิงโตแป้น

เชิดสิงโตอำเภอหนองจิก
เชิดสิงโตคอลอตันหยง
เชิดสิงโตดอนรัก
เชิดสิงโตดาโต๊ะ
เชิดสิงโตตุยง
เชิดสิงโตท่ากำชำ
เชิดสิงโตบางตาวา
เชิดสิงโตบางเขา
เชิดสิงโตบ่อทอง
เชิดสิงโตปุโละปุโย
เชิดสิงโตยาบี
เชิดสิงโตลิปะสะโง
เชิดสิงโตเกาะเปาะ

เชิดสิงโตอำเภอเมือง
เชิดสิงโตกะมิยอ
เชิดสิงโตคลองมานิง
เชิดสิงโตจะบังติกอ
เชิดสิงโตตะลุโบะ
เชิดสิงโตตันหยงลุโละ
เชิดสิงโตบานา
เชิดสิงโตบาราเฮาะ
เชิดสิงโตบาราโหม
เชิดสิงโตปะกาฮะรัง
เชิดสิงโตปุยุด
เชิดสิงโตรูสะมิแล
เชิดสิงโตสะบารัง
เชิดสิงโตอาเนาะรู

เชิดสิงโตอำเภอแม่ลาน
เชิดสิงโตป่าไร่
เชิดสิงโตม่วงเตี้ย
เชิดสิงโตแม่ลาน

เชิดสิงโตอำเภอโคกโพธิ์
เชิดสิงโตควนโนรี
เชิดสิงโตช้างให้ตก
เชิดสิงโตทรายขาว
เชิดสิงโตทุ่งพลา
เชิดสิงโตท่าเรือ
เชิดสิงโตนาประดู่
เชิดสิงโตนาเกตุ
เชิดสิงโตบางโกระ
เชิดสิงโตปากล่อ
เชิดสิงโตป่าบอน
เชิดสิงโตมะกรูด
เชิดสิงโตโคกโพธิ์

เชิดสิงโตอำเภอไม้แก่น
เชิดสิงโตคอนทราย
เชิดสิงโตตะโละไกรทอง
เชิดสิงโตไทรทอง
เชิดสิงโตไม้แก่น